Fler nyheter

21 augusti 2018

Regionstyrelsen fördelar 20,3 miljoner till psykisk hälsa

Regeringen har beslutat om en fortsatt långsiktig satsning inom området psykisk hälsa. I Kronoberg kommer drygt 27 miljoner kronor att fördelas. Under tisdagen har regionstyrelsen beslutat hur de 20,3 miljoner kronor som Region Kronoberg fått ska fördelas.

För att minska den psykiska ohälsan måste vi arbeta förebyggande men även se till att det blir lättare och går snabbare att få hjälp. För att stärka det förebyggande arbetet satsar vi nu mer resurser på Familjehälsan och på fler familjecentraler i länets alla kommuner. För att det ska bli lättare att få hjälp ökar vi antalet psykologer på vårdcentralerna och stärker samordningen mellan olika myndigheter, säger Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande.
Målet med satsningen är att förebygga psykisk ohälsa, förstärka tidiga insatser till de som drabbats av psykisk ohälsa. Satsningen ska även bidra till en förbättra vård och omsorg för personer med omfattande behov. Satsningen omfattar samtliga åldrar och tillstånd, från lätt psykisk ohälsa till omfattande och komplicerade psykiatriska problem. Fördelningen inom Region Kronoberg sker till och inom de områden som tillsammans ansvarar för olika delar av området psykisk hälsa.

Regionstyrelsen har beslutat att anslå:

  • 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
  • 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
  • 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk hälsa.

Kontaktperson

Anna Fransson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Relaterade nyheter

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

14 januari 2019

I dag startade årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i åk 8 och 150 lärare ska delta. Verkstäderna är igång i två veckor och arrangeras av Vård- och omsorgsc...

Ny livsavgörande metod för snabbare bestämning av sepsisbakteriers behandlingsbarhet

14 januari 2019

Med en ny metod framtagen på mikrobiologen inom Region Kronoberg går det numera att snabbt och säkert bestämma vilken bakterie som ligger bakom en patients blodförgiftning – sepsis – och dessutom inom...

Maker tour – Mot nya höjder flyttar in i ett tredje län: Gotland

21 december 2018

Med hopp om att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik sprider nu Region Kronoberg, Tekniska museet, Linnéuniversitet, Länsstyrelsen i Kronobergs län vidare sitt gemensamma utbi...