Fler nyheter

21 augusti 2018

Regionstyrelsen fördelar 20,3 miljoner till psykisk hälsa

Regeringen har beslutat om en fortsatt långsiktig satsning inom området psykisk hälsa. I Kronoberg kommer drygt 27 miljoner kronor att fördelas. Under tisdagen har regionstyrelsen beslutat hur de 20,3 miljoner kronor som Region Kronoberg fått ska fördelas.

För att minska den psykiska ohälsan måste vi arbeta förebyggande men även se till att det blir lättare och går snabbare att få hjälp. För att stärka det förebyggande arbetet satsar vi nu mer resurser på Familjehälsan och på fler familjecentraler i länets alla kommuner. För att det ska bli lättare att få hjälp ökar vi antalet psykologer på vårdcentralerna och stärker samordningen mellan olika myndigheter, säger Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande.
Målet med satsningen är att förebygga psykisk ohälsa, förstärka tidiga insatser till de som drabbats av psykisk ohälsa. Satsningen ska även bidra till en förbättra vård och omsorg för personer med omfattande behov. Satsningen omfattar samtliga åldrar och tillstånd, från lätt psykisk ohälsa till omfattande och komplicerade psykiatriska problem. Fördelningen inom Region Kronoberg sker till och inom de områden som tillsammans ansvarar för olika delar av området psykisk hälsa.

Regionstyrelsen har beslutat att anslå:

  • 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
  • 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
  • 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk hälsa.

Kontaktperson

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Relaterade nyheter

Stabil läkarbemanning genom aktiv samverkan, prisat på kvalitetsvecka

16 november 2018

När Region Kronoberg idag avslutade sin årliga kvalitetsvecka delades 2018-års kvalitetspris ut till vuxenpsykiatrin för deras lyckade arbete med att bli oberoende av hyrläkare.

Kronobergs elever säljer solcellsandelar för en bättre värld

15 november 2018

Under vintern och våren kommer elever i Kronoberg att sälja andelar i solceller som kommer monteras vid en skola i Thailand för att förbättra skolgången för elever på andra sidan jorden.

Ljusare framtid med många ST-läkare i Region Kronoberg

13 november 2018

Inom vissa läkarspecialiteter är det just nu svårt att rekrytera nya medarbetare till Region Kronoberg – till exempel inom primärvården och gyn/obstetrik. Men långsiktigt ser det bättre ut. Vårdcentra...

IT-avbrottet 21 september 2018

8 november 2018

Nu har det första arbetet med att samla in information, sammanställa och analysera det som skedde i samband med IT-driftstörningen den 21 september avslutats. Erfarenheter och kunskap från händelsen k...