Fler nyheter

21 augusti 2018

Regionstyrelsen fördelar 20,3 miljoner till psykisk hälsa

Regeringen har beslutat om en fortsatt långsiktig satsning inom området psykisk hälsa. I Kronoberg kommer drygt 27 miljoner kronor att fördelas. Under tisdagen har regionstyrelsen beslutat hur de 20,3 miljoner kronor som Region Kronoberg fått ska fördelas.

För att minska den psykiska ohälsan måste vi arbeta förebyggande men även se till att det blir lättare och går snabbare att få hjälp. För att stärka det förebyggande arbetet satsar vi nu mer resurser på Familjehälsan och på fler familjecentraler i länets alla kommuner. För att det ska bli lättare att få hjälp ökar vi antalet psykologer på vårdcentralerna och stärker samordningen mellan olika myndigheter, säger Anna Fransson (S) regionstyrelsens ordförande.
Målet med satsningen är att förebygga psykisk ohälsa, förstärka tidiga insatser till de som drabbats av psykisk ohälsa. Satsningen ska även bidra till en förbättra vård och omsorg för personer med omfattande behov. Satsningen omfattar samtliga åldrar och tillstånd, från lätt psykisk ohälsa till omfattande och komplicerade psykiatriska problem. Fördelningen inom Region Kronoberg sker till och inom de områden som tillsammans ansvarar för olika delar av området psykisk hälsa.

Regionstyrelsen har beslutat att anslå:

  • 13 410 000 kr till hälso- och sjukvårdsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
  • 3 920 000 kr till regionstyrelsen ur statsbidrag avseende psykisk hälsa
  • 2 970 000 kr till regionala utvecklingsnämnden ur statsbidrag avseende psykisk hälsa.

Kontaktperson

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.