Fler nyheter

18 maj 2020

Regionstyrelsen sammanträder den 19/5

Den 19 maj sammanträder regionstyrelsen. De ledamöter som önskar kan delta på distans. Här är några av de ärenden som tas upp:

  • Skrivelse angående ekonomiska åtgärder med anledning av coronapandemin. Med anledning av de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin föreslås Region Kronoberg överlämna skrivelse till regeringen och riksdagens gruppledare om behov av extraordinära insatser för att klara det regionala välfärds- och utvecklingsuppdraget framöver.
  • Regionstyrelsens delårsrapport mars 2020. Regionstyrelsen ska enligt plan lämna en delårsrapport per mars månad baserad på beslutad verksamhetsplan och fördelade budgetramar. Regionstyrelsen föreslås godkänna delårsrapporten.
  • Delårsrapport mars 2020 Region Kronoberg. För årets tre första månader redovisar Region Kronoberg ett balanskravsresultat på 51 mnkr. Helårsprognosen är ett balanskravsresultat på -10 mnkr för 2020 vilket är 163 mnkr sämre än budget. Helårsprognosen är inklusive statsbidrag och beräknad effekt av beslutade åtgärder. Regionstyrelsen föreslås godkänna rapporten och föreslå för regionfullmäktige att godkänna den.

Tid: 19 maj kl 09:00 – 12:00

Plats: Nygatan 20 Växjö, konferensrum Bolmen

> Kallelsen i sin helhet

> Regionstyrelsens ledamöter

> Politiska sekreterare

Relaterade nyheter

EU-miljoner till Kronoberg

5 juni 2020

Tre projekt i Kronoberg får dela på totalt 21 miljoner kronor från EU. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarna på sitt möte den 3 juni.

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

De antar utmaningen – två månader som huvudsakliga cyklister

3 juni 2020

De bor på cykelavstånd både till jobb, skola och förskola. Ändå startar Johanna Sandelin och Marcus Ohlsson varsin bil varje morgon för att pendla till och från sina jobb.

Beslut i regionstyrelsen den 2 juni

2 juni 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde fattades samtliga beslut enligt förslag. Här är några av de beslut som fattades: