Fler nyheter

14 maj 2019

Regionstyrelsens arbetsutskott förordar nytt sjukhus i Kronoberg

Vid regionstyrelsens förberedande möte under tisdagsförmiddagen bestämdes att styrelsen ska rekommendera regionfullmäktige att säga ja till att starta arbetet med ett nytt sjukhus strax utanför Växjö stadskärna.

Bakom rekommendationen till fullmäktige står idag flertalet av de partier som finns representerade i regionstyrelsen. Arbetsutskottet lägger i sin rekommendation stor vikt vid att ett nytt sjukhus ska anpassas efter det vi idag vet om framtidens vård, till exempel utvecklingen av den ”nära vården” där primärvården på sikt kommer att ha ett större helhetsansvar.

Flexibilitet kommer att vara en viktig aspekt i den fortsatta planeringen, för att kunna möta framtidens behov på bästa sätt och även fortsättningsvis kunna erbjuda sjukhusvård med hög kvalitet.

Inriktningsbeslut fattas vid regionfullmäktige i slutet av maj.

För mer information

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96