Fler nyheter

26 november 2019

Riktade satsningar förlängs i ett år

Regionstyrelsen har beslutat att riktade satsningar i form av lönetillägg för yrkesgrupper inom Region Kronoberg kommer kvarstå i samma form under ytterligare ett år. Under tiden har HR-direktören fått i uppdrag att ta fram förslag på hur frågan kring dessa ersättningar och tillägg ska hanteras långsiktigt.

Det var 2017 som regionstyrelsens personalutskott beslutade att genomföra särskilda lönesatsningar som ett led i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal. Lönesatsningen gäller allmänspecialister, ST-läkare i allmänmedicin och personal inom förlossningsvården. Dessa satsningar förlängs nu till 31 december 2020.