Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 november 2018

Rökfria sjukhusområden införs

Under denna vecka (47) kommer rökfria sjukhusområden införas på Ljungby Lasarett och Centrallasarettet Växjö. Anledningen är att Region Kronoberg under 2016 ställde sig bakom strategin Tobacco Endgame som innebär att mindre än fem procent av befolkningen ska vara dagligrökare till år 2025.

Rökfritt sjukhusområde innebär att nuvarande rökkurer och andra rökrutor kommer försvinna och istället kommer rökare att hänvisas till utsatta ”Fimpa- här” stolpar utanför sjukhusområdena. Detta gäller både för anställda, besökare och patienter. Region Kronoberg har sedan länge en tobaksriktlinje som innebär att personal inte får röka på sin arbetstid. Rökning får endast ske på rasten, då ska man stämpla ut, byta till kläder som inte används i patientkontakt och rökningen måste nu ske utanför hälso- sjukvårdens område.

Det är mycket glädjande att rökfria sjukhusområden nu införs vid sjukhusen i Region Kronoberg. Rökfria och hälsofrämjande miljöer är viktigt för att allt fler Kronobergare ska lyckas ta steget att bli helt rökfria. En rökfri omgivning kommer vara en trygghet och säkerhet för att patienter, medarbetare och besökare inte ska behöva utsättas för påtvingad rök och röklukt, säger Michael Öberg, ordförande för Folkhälsoberedningen.

Hjälp för att bli tobaksfri

Region Kronoberg erbjuder kostnadsfri tobaksavvänjning på våra sjukhus till Patienter som vill ha hjälp att sluta röka eller snusa eller behöver göra ett rökuppehåll i samband med operation eller annan medicinsk behandling.
Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri.
Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon.
För dig som är ung och vill sluta röka finns tjänsten Fimpaaa som är framtagen av UMO.se.

Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Du kan få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt.

 

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Koll på konsten

17 april 2019

Revisionen i Region Kronoberg har genomfört en granskning som visar att Region Kronoberg tidigare haft brister i hanteringen av konst gällande anskaffning, värdering, inventering, placering och försäl...

Förstudie klar i utredningen av ett nytt sjukhus i Växjö

9 april 2019

Vid regionstyreslens arbetsutskott den 9 april presenterades förstudien som jämför alternativen att bygga ett nytt sjukhus utanför stadskärnan i Växjö med att fortsätta planerad om- och tillbyggnation...