Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 november 2018

Rökfria sjukhusområden införs

Under denna vecka (47) kommer rökfria sjukhusområden införas på Ljungby Lasarett och Centrallasarettet Växjö. Anledningen är att Region Kronoberg under 2016 ställde sig bakom strategin Tobacco Endgame som innebär att mindre än fem procent av befolkningen ska vara dagligrökare till år 2025.

Rökfritt sjukhusområde innebär att nuvarande rökkurer och andra rökrutor kommer försvinna och istället kommer rökare att hänvisas till utsatta ”Fimpa- här” stolpar utanför sjukhusområdena. Detta gäller både för anställda, besökare och patienter. Region Kronoberg har sedan länge en tobaksriktlinje som innebär att personal inte får röka på sin arbetstid. Rökning får endast ske på rasten, då ska man stämpla ut, byta till kläder som inte används i patientkontakt och rökningen måste nu ske utanför hälso- sjukvårdens område.

Det är mycket glädjande att rökfria sjukhusområden nu införs vid sjukhusen i Region Kronoberg. Rökfria och hälsofrämjande miljöer är viktigt för att allt fler Kronobergare ska lyckas ta steget att bli helt rökfria. En rökfri omgivning kommer vara en trygghet och säkerhet för att patienter, medarbetare och besökare inte ska behöva utsättas för påtvingad rök och röklukt, säger Michael Öberg, ordförande för Folkhälsoberedningen.

Hjälp för att bli tobaksfri

Region Kronoberg erbjuder kostnadsfri tobaksavvänjning på våra sjukhus till Patienter som vill ha hjälp att sluta röka eller snusa eller behöver göra ett rökuppehåll i samband med operation eller annan medicinsk behandling.
Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri.
Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon.
För dig som är ung och vill sluta röka finns tjänsten Fimpaaa som är framtagen av UMO.se.

Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Du kan få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt.

 

Relaterade nyheter

Åttondeklassare bjuds på utbildning i psykisk hälsa

14 december 2018

Under 2019 erbjuder Region Kronoberg åk 8 i Kronoberg att kostnadsfritt delta i ett evidensbaserat program om psykisk hälsa. Programmet YAM, Youth Aware of Mental health, syftar till att öka medvetenh...

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

12 december 2018

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommun...

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

10 december 2018

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer...