Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 november 2018

Rökfria sjukhusområden införs

Under denna vecka (47) kommer rökfria sjukhusområden införas på Ljungby Lasarett och Centrallasarettet Växjö. Anledningen är att Region Kronoberg under 2016 ställde sig bakom strategin Tobacco Endgame som innebär att mindre än fem procent av befolkningen ska vara dagligrökare till år 2025.

Rökfritt sjukhusområde innebär att nuvarande rökkurer och andra rökrutor kommer försvinna och istället kommer rökare att hänvisas till utsatta ”Fimpa- här” stolpar utanför sjukhusområdena. Detta gäller både för anställda, besökare och patienter. Region Kronoberg har sedan länge en tobaksriktlinje som innebär att personal inte får röka på sin arbetstid. Rökning får endast ske på rasten, då ska man stämpla ut, byta till kläder som inte används i patientkontakt och rökningen måste nu ske utanför hälso- sjukvårdens område.

Det är mycket glädjande att rökfria sjukhusområden nu införs vid sjukhusen i Region Kronoberg. Rökfria och hälsofrämjande miljöer är viktigt för att allt fler Kronobergare ska lyckas ta steget att bli helt rökfria. En rökfri omgivning kommer vara en trygghet och säkerhet för att patienter, medarbetare och besökare inte ska behöva utsättas för påtvingad rök och röklukt, säger Michael Öberg, ordförande för Folkhälsoberedningen.

Hjälp för att bli tobaksfri

Region Kronoberg erbjuder kostnadsfri tobaksavvänjning på våra sjukhus till Patienter som vill ha hjälp att sluta röka eller snusa eller behöver göra ett rökuppehåll i samband med operation eller annan medicinsk behandling.
Du kan också använda 1177 Vårdguidens interaktiva tjänst Rökfri.
Tjänsten är gratis och finns på webben och som app till din smarta telefon.
För dig som är ung och vill sluta röka finns tjänsten Fimpaaa som är framtagen av UMO.se.

Du kan också kontakta en vårdcentral för att få stöd och hjälp. Många distriktssköterskor är särskilt utbildade i tobaksavvänjning och kan hjälpa dig när du behöver extra stöd.

Du kan få råd och stöd hos Sluta-röka-linjen. Ring 020-84 00 00 eller gå in på www.slutarokalinjen.se. Där finns erfarna tobaksavvänjare som hjälper dig kostnadsfritt.

 

Relaterade nyheter

Hög dos läkemedel anmäls enligt Lex Maria

12 februari 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient erhöll 10 ggr för hög dos av ett läkemedel på ett av länets sjukhus.

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...