Fler nyheter

4 december 2017

Så kan Kronoberg bli ett bättre län för barn att växa upp i

Kan myndigheter i Kronoberg inspireras av Skottland och bli ett bättre län för barn att växa upp i? Det hoppas Region Kronoberg som har bjudit in till en konferens med representanter från Skottland som arbetar med ”Getting it right for every child” den 7-8 december.

Det finns beslut i 17 nämnder i Kronoberg om att vi ska driva ett gemensamt arbete för tidiga insatser för barnens bästa. Det är unikt i Sverige! säger Lars Uddbäck, utvecklingsledare på Folkhälsa och social utveckling.

Det är ca 500 anmälda till konferensen, främst från regionen men även från nationell nivå, ex. från Sveriges kommuner och landsting och regeringskansliet. Bakom initiativet står myndigheter i Kronoberg som arbetar med barns utbildning, sociala situation och hälsa. Målet är att samverka för barnens bästa och utgå från barnets behov, inte hur myndigheterna är organiserade.

Skottlands arbete har bland annat resulterat i tidigare insatser och stöd till fler barn, att föräldrar och unga upplever bättre resultat, färre barn är placerade, minskad ungdomskriminalitet, det socioekonomiska utbildningsgapet minskar och färre barn röker, använder alkohol och droger.

Inbjudan till media

Media är välkomna att delta på konferensen förmiddagen fredagen den 8 december. Då träffar förtroendevalda och personal från hälso- och sjukvård, polis, skola och socialtjänst m.fl. sina motsvarigheter från Skottland och får veta mer om deras arbete. Carsten Wülf, förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen i Ljungby, Catarina Karlzon, socialchef i Tingsryds kommun och Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör, inleder. Moderator under dagen är Ted Bergdahl.

Tid och plats:
Fredagen 8 december kl. 9.30
Växjö Konserthus, V Esplanaden 10-12, Växjö. Lokal: Christina Nilsson-salen

Fakta

Skottlands verktyg för att bli världens bästa land att växa upp i heter Getting it right for every child (GIRFEC). GIRFEC är gemensamt framtagna modeller och arbetssätt som bygger på kunskap om vad som på bästa sätt bidrar till barns lärande och utveckling. Modellerna och arbetssätten tillämpas av bl.a. hälso- och sjukvården, idéburna organisationer, polisen, skolan och socialtjänsten. För barnen och deras familjer har GIRFEC lett till ett bättre, enklare och mer förutsägbart stöd.

Kontakt

Lars Uddbäck

Utvecklingsledare, folkhälsa och social utveckling

Lars jobbar med nationella och regionala utvecklingssatsningar för barn och unga.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 08, 0708-74 08 97

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...