Fler nyheter

13 september 2019

Så kan vi minska antalet suicid

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 10/9.

Det var stort intresse för att uppmärksamma den suicidpreventiva dagen den 10/9. Totalt deltog runt 300 personer. Först träffades bland annat SOS Alarm, polisen, räddningstjänsten och Region Kronoberg för att få veta mer om varandras verksamhet och samverka bättre. Efter det öppnades dörrarna för allmänheten som fick lära sig mer om suicid.

Jag har arbetat som polis i många år och trodde att jag hade bra koll. Det hade jag inte. Det förstod jag när en närstående till mig försökte ta sitt liv, sa Håkan Wester från Suicid Zero som föreläste om suicidprevention.

Håkans budskap var att vi måste våga fråga och sträcka ut en hand när vi märker att någon mår dåligt.

Vi har lärt oss att vara tysta när någon mår psykiskt dåligt eller tar sitt liv. Men vi måste se våra medmänniskor och stötta varandra.

Internationella suiciddagen i Växjö ordnades av Region Kronoberg, länets kommuner, Svenska kyrkan och anhörigföreningen SPES. Regiondirektör Martin Myrskog som inledde dagen har själv personliga erfarenheter av suicid.

Det är sex gånger fler som dör av suicid än som dör i trafiken. Vi behöver uppmärksamma och prata mer om detta!

Detta kan du kan göra

Så kan du hjälpa någon

Myter om självmord 

Här kan du få hjälp 

Relaterade nyheter

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...

Brister i överrapportering gav felaktig bedömning, anmäls enligt Lex Maria

18 november 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient inte fått den mest lämpliga vården på psykiatrisk akutmottagning.

Och vinnarna är … barndagvården!

15 november 2019

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

14 november 2019

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdel...