Fler nyheter

13 september 2019

Så kan vi minska antalet suicid

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 10/9.

Det var stort intresse för att uppmärksamma den suicidpreventiva dagen den 10/9. Totalt deltog runt 300 personer. Först träffades bland annat SOS Alarm, polisen, räddningstjänsten och Region Kronoberg för att få veta mer om varandras verksamhet och samverka bättre. Efter det öppnades dörrarna för allmänheten som fick lära sig mer om suicid.

Jag har arbetat som polis i många år och trodde att jag hade bra koll. Det hade jag inte. Det förstod jag när en närstående till mig försökte ta sitt liv, sa Håkan Wester från Suicid Zero som föreläste om suicidprevention.

Håkans budskap var att vi måste våga fråga och sträcka ut en hand när vi märker att någon mår dåligt.

Vi har lärt oss att vara tysta när någon mår psykiskt dåligt eller tar sitt liv. Men vi måste se våra medmänniskor och stötta varandra.

Internationella suiciddagen i Växjö ordnades av Region Kronoberg, länets kommuner, Svenska kyrkan och anhörigföreningen SPES. Regiondirektör Martin Myrskog som inledde dagen har själv personliga erfarenheter av suicid.

Det är sex gånger fler som dör av suicid än som dör i trafiken. Vi behöver uppmärksamma och prata mer om detta!

Detta kan du kan göra

Så kan du hjälpa någon

Myter om självmord 

Här kan du få hjälp 

Relaterade nyheter

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

18 september 2019

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, b...

Region Kronoberg startar inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar

18 september 2019

Efter att den tidigare föräldrautbildningen på grund av resursbrist delvis ersatts av omfattande information på 1177.se, erbjuder Region Kronoberg nu blivande föräldrar i Kronoberg möjligheten att var...

Barnhabiliteringen får nya lokaler

17 september 2019

Den 17 september fattade regionstyrelsen beslut om att flytta barnhabiliteringen i Växjö till nya lokaler. I det första steget blir det en temporär lösning i form av Solvändan på Högstorp. Samtidigt s...

Företag som vill bli gröna efterlyses

16 september 2019

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utb...