Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

9 november 2017

Så ska kulturen utvecklas i Kronoberg

Kulturen ska vara rörlig och på så vis bli tillgänglig för fler Kronobergare. Det är ett av fem prioriterade områden som lyfts i Kronobergs nya kulturplan. Planen, som beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2020, antogs av regionfullmäktige 8 november.

Kronobergs starka muntliga berättartradition, arbetet med yttrandefrihetsfrågor, bild- och formområdet och samarbeten inom Sydsverige har, efter dialog med länets kulturaktörer, också valts ut som viktiga områden att satsa extra på. 

Det här är Kronobergs tredje kulturplan. De tidigare planerna har lett till att vi tillsammans med Kronobergs mångfald av aktörer inom kulturområdet bland annat skapat ett större utbud av professionell dans, ett unikt centrum för kulturarv och bättre strukturer för samverkan med det civila samhället. Nu vill vi flytta fram positionerna inom fler områden, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Ny kulturplan

Läs mer om prioriteringarna och länets förutsättningar på kulturområdet i: Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.

Prioriterade utvecklingsområden

  • Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
  • Kultur i hela Kronoberg
  • En internationell arena för muntligt berättande
  • Det fria ordet i Kronoberg
  • En starkare infrastruktur för bild och form

Målet är att Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd och spets

Spets handlar om konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av Kronobergs unika styrkeområden. Bredd innebär att garantera en stabil kulturell infrastruktur som är angelägen, tillgänglig och inkluderande.

I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter för invånare och besökare att ta del av, och själv utöva, kultur. Det ska också finnas utrymme för det professionella och det egna skapandet att mötas. Nya initiativ, det oväntade och okonventionella, ska värnas och digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i utvecklingen.

Region Kronoberg fördelar statsbidrag till kultur  

Region Kronoberg ingår i den statliga kultursamverkansmodellen. Det innebär att regionen ansvarar för att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen, bland annat genom att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. En flerårig regional kulturplan som beskriver regionens kulturpolitiska prioriteringar och förutsättningarna på kulturområdet är ett av kraven.

I Kronoberg har arbetet med den regionala kulturplanen varit framgångsrikt vilket bland annat resulterat i att statsbidraget till länet har utökats (35 miljoner kronor 2017).

Statsbidraget fördelas till ett flertal av de kulturorganisationer som har regionala uppdrag; Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Dans i Sydost, Hemslöjden i Kronoberg, Reaktor Sydost, Riksteatern Kronoberg, Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet.

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Behandling med en helhetssyn för personer med ADHD - vinnare av kvalitetspriset

17 november 2017

Medicinska habiliteringsenheten tog hem Region Kronobergs kvalitetspris med sitt arbete för en mer patientsäker vård för personer med ADHD. Arbetet har lett till nöjdare patienter och en mer kontinuer...

Tänk trä för ett hållbart Småland!

14 november 2017

Träveckan är ett initiativ inom Träregion Småland som sedan 2014 arrangerats för att uppmärksamma träindustrins betydelse i Småland.

Vårdcentralen Strandbjörket flyttar och blir nya vårdcentralen Skärvet

14 november 2017

Den 24 november öppnas portarna till Region Kronobergs nya vårdcentral Skärvet i Växjö. Före detta vårdcentralen Strandbjörket och jourläkarcentralen i Växjö startar om i helt nybyggda och större loka...

Försenad diagnos av hjärtbesvär

13 november 2017

Region Kronoberg har Lex Maria anmält en händelse på en vårdcentral i länet, en händelse där en patient trots upprepade besök inte fick rätt diagnos eller behandling.