Fler nyheter
Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell Goldberg Variations - ternary patterns for insomnia Foto_Hugh Carswell

9 november 2017

Så ska kulturen utvecklas i Kronoberg

Kulturen ska vara rörlig och på så vis bli tillgänglig för fler Kronobergare. Det är ett av fem prioriterade områden som lyfts i Kronobergs nya kulturplan. Planen, som beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2020, antogs av regionfullmäktige 8 november.

Kronobergs starka muntliga berättartradition, arbetet med yttrandefrihetsfrågor, bild- och formområdet och samarbeten inom Sydsverige har, efter dialog med länets kulturaktörer, också valts ut som viktiga områden att satsa extra på. 

Det här är Kronobergs tredje kulturplan. De tidigare planerna har lett till att vi tillsammans med Kronobergs mångfald av aktörer inom kulturområdet bland annat skapat ett större utbud av professionell dans, ett unikt centrum för kulturarv och bättre strukturer för samverkan med det civila samhället. Nu vill vi flytta fram positionerna inom fler områden, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd.

Ny kulturplan

Läs mer om prioriteringarna och länets förutsättningar på kulturområdet i: Regional Kulturplan för Kronobergs län 2018-2020.

Prioriterade utvecklingsområden

  • Ett enat Sydsverige skapar ett starkt kultursverige
  • Kultur i hela Kronoberg
  • En internationell arena för muntligt berättande
  • Det fria ordet i Kronoberg
  • En starkare infrastruktur för bild och form

Målet är att Kronoberg ska erbjuda ett kulturliv med bredd och spets

Spets handlar om konstnärlig förnyelse och fortsatt utveckling av Kronobergs unika styrkeområden. Bredd innebär att garantera en stabil kulturell infrastruktur som är angelägen, tillgänglig och inkluderande.

I Kronoberg ska det finnas goda möjligheter för invånare och besökare att ta del av, och själv utöva, kultur. Det ska också finnas utrymme för det professionella och det egna skapandet att mötas. Nya initiativ, det oväntade och okonventionella, ska värnas och digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i utvecklingen.

Region Kronoberg fördelar statsbidrag till kultur  

Region Kronoberg ingår i den statliga kultursamverkansmodellen. Det innebär att regionen ansvarar för att uppfylla de nationella kulturpolitiska målen, bland annat genom att fördela statsbidrag till regional kulturverksamhet. En flerårig regional kulturplan som beskriver regionens kulturpolitiska prioriteringar och förutsättningarna på kulturområdet är ett av kraven.

I Kronoberg har arbetet med den regionala kulturplanen varit framgångsrikt vilket bland annat resulterat i att statsbidraget till länet har utökats (35 miljoner kronor 2017).

Statsbidraget fördelas till ett flertal av de kulturorganisationer som har regionala uppdrag; Musik i Syd, Regionteatern Blekinge Kronoberg, Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg, Dans i Sydost, Hemslöjden i Kronoberg, Reaktor Sydost, Riksteatern Kronoberg, Berättarnätet Kronoberg och Ljungbergmuseet.

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Ta en konstpaus i Alvesta

20 april 2018

Från 21 april visar eleverna på Grimslövs folkhögskolas utbildning i konsthantverk och design upp resultatet av årets arbete i Alvesta station. Utställningen innehåller design och konst med en stor br...

Försenad cancerdiagnos

19 april 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Primus Kim och Årets handledare utsedda!

16 april 2018

Idag arrangerades ”handledarens dag” för femte året i rad av Vård- och omsorgscollege på Växjö Konserthus. Två utmärkelser delades ut till vård och omsorgspersonal: ”Primus Kim” och ”Årets handledare”...

Vi höjer kompetensen!

16 april 2018

Allt fler, inom alltfler områden, pratar om kompetens. Rätt kompetens, kompetensmatchning, kompetensbrist, kompetensutmaningen, begreppen är många men beskriver egentligen samma sak.