Fler nyheter

19 mars 2020

Så ska spridning av coronaviruset hejdas

I morgon kl. 8 börjar nya flöden införas inom Region Kronoberg för att skilja patienter som har förkylningssymptom från övriga. Resurser styrs om för att hindra coronaviruset från att komma in i vården.

Vi har ännu så länge inte sett någon utspridd samhällssmitta i Kronoberg, men det finns i våra grannlän, därför fokuserar vi på att skydda vården, äldre och sjuka, säger smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist.

Patienter med förkylningssymptom ombeds fortsatt att ställa in eller boka om sina besök. Icke akuta operationer, utom ögonoperationer och endoskopier, är inställda även nästa vecka. Om vårdkontakt ändå behövs ska man ALLTID ringa till sin mottagning eller vårdcentral. Primärvården satsar stort på att få igång videomöten för att möta patienter digitalt.

Separata flöden

Regionen öppnar nu upp infektionsingångar för patienter som behöver vård och har förkylningssymptom. Tält sätts upp vid akutmottagningarna i Växjö, Ljungby och barnakuten. Där tas patienterna emot enskilt, möts av personal med skyddskläder och bedöms av akutläkare (på sjukhusen) innan de hänvisas till rätt vårdnivå.

Patient med förkylningssymptom får vara beredd på att gå till en annan vårdcentral än den man brukar gå till, eftersom alla vårdcentraler inte har möjlighet till separata ingångar. Jourläkarcentralen i Ljungby flyttar tillfälligt till jourläkarcentralen Växjö.

Provtagning

Region Kronoberg tillämpar nu Folkhälsomyndighetens riktlinje för provtagning utan lokala anpassningar: 1. Patienter i behov av inneliggande vård på sjukhus. 2. Personal i sjukvård och äldreomsorg baserat på vad som är mest ändamålsenligt utifrån aktuella resursbehov.

Invånare som misstänker att de kan ha smittats av coronaviruset uppmanas att göra ett digitalt självtest som är framtaget av Region Stockholm https://corona.sll.se/.

Förstärkningsläge

Från och med idag är regionen i förstärkningsläge. Enligt planen höjs beredskapsnivån från stabsläge till förstärkningsläge när det är nödvändigt att göra en omprioritering av arbete och resurser. Regiondirektör Martin Myrskog leder och fördelar arbetet. Regionen träffar löpande länsstyrelsen och kommunerna för avstämningar inom ramen för Krissamverkan Kronoberg.

Kontakt

Martin Myrskog

Regiondirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60

Christian Romin Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Lena Andersson Nazzal

Chef för primärvård och rehab

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 64 24

Rickard Claesson

Biträdande sjukvårdschef Ljungby

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 51 27, 0767-25 97 51

Relaterade nyheter

Fimpa och förbättra ditt hälsoläge

7 april 2020

Det är många som vill sluta röka nu. Att sluta röka är en av de mest kraftfulla åtgärder du som rökare kan göra själv för att öka motståndskraften mot sjukdomar och minska risken för komplikationer vi...

Region Kronoberg stöttar kulturen i coronatider och för framtiden

6 april 2020

Kultursektorn har drabbats hårt till följd av coronapandemin. För att stötta kulturorganisationer och främja de kulturella och kreativa näringarnas fortlevnad i länet har Region Kronoberg beslutat om...

Fullmäktige fattar beslut om digitala möten

6 april 2020

På onsdag sammanträder regionfullmäktige i minskad omfattning. På dagordningen står ett enda ärende – att tillåta nämnder och styrelser att sammanträda digitalt.

Första dödsfallet i covid-19 i länet

6 april 2020

En äldre person med konstaterad covid-19 har avlidit. Personen vårdades på ett särskilt boende och var inte inneliggande på sjukhus.