Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

29 november 2018

Sagobygden har nu en plats i UNESCO-register

Den 29 november mottog Region Kronoberg det glädjande beskedet att Sagobygden har blivit upptaget på Unescos register över goda metodiska exempel på hur vi kan arbeta med att trygga immateriella kulturarv, i vårt fall, den muntliga berättartraditionen.

Första svenska exemplet i Unescos internationella register

Registret lyder under Unescos Konvention om tryggandet av det immateriella kulturarvet. Sagobygden är den första svenska nomineringen inom ramen för konventionen och är det 20:e exemplet i världen som finns i registret.

Jag är så glad att jag hoppar jämfota. Det här är ett stort steg i genomförandet av Kronobergs kulturplan där en av de kulturpolitiska prioriteringarna är ”En internationell arena för muntligt berättande” och nu är verkligen Sagobygden uppmärksammat i hela världen, säger Ragnar Lindberg, ordförande i kulturnämnden i Region Kronoberg.  

Registret som lyfter fram förebilder världen över visar på en bredd både när det gäller geografi och innehåll. Där återfinns till exempel tygtillverkning från Uzbekistan, Fandango från Brasilien såväl som båtbyggartradition från Norge – och nu alltså också muntligt berättande från Sverige.

Hos några andra representanter i registret finns det muntliga berättandet närvarande som en del av det aktuella projektet, men Sagobygdens helhjärtade fokus på det muntliga berättandet bidrar till ett nytt och viktigt inslag.

När vi i början av 80-talet startade arbetet med att levandegöra berättartraditionen kring Ljungby trodde jag inte i min vildaste fantasi att vi en gång skulle utgöra ett exempel för hela världen på hur den muntliga berättartraditionen och dess sagor och sägner kan tryggas och utvecklas. Jag har fortfarande svårt att förstå hur stort det egentligen är. Jag vill tacka alla som har varit med och arbetat med stor påhittighet, engagemang och tålamod. Jag vill också tacka Sagobygdens kommuner, region, länsstyrelse, stat och alla andra som stöttat oss genom åren. Det är ett stort förtroende Unesco visar oss, men jag är övertygad om att vi kan motsvara förväntningarna, säger Per Gustavsson, grundare och ordförande för föreningen Berättarnätet Kronoberg, som driver Sagobygden.

Vi har mottagit så mycket positiv respons, många länder kommer nu till oss och vill veta hur vi arbetar. Vi har fått flera förfrågningar om studiebesök och framtida internationella samarbete. Vi ser fram emot att dela med oss av vår metod och lära av andra. Vi utvecklar ständigt vår verksamhet och ett ökat arbete med Unesco kommer bli väldigt givande för oss alla som på ett eller annat sätt bidrar till Sagobygden. Vi ser fram emot att välkomna världen till Sagobygden, säger Meg Nömgård, Sagobygdens verksamhetschef.

Kontakt

Ragnar Lindberg (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Emelie Johansson

Regional utvecklingssamordnare kultur

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 58

Relaterade nyheter

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

12 december 2018

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommun...

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

10 december 2018

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...