Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 december 2018

Sagolika Småland

Den gångna veckan har vi nåtts av ett fantastiskt besked. Sagobygden är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett stort erkännande. Sveriges första utnämning och Nordens andra. Det immateriella kulturarvet i form av muntligt berättande, som vi har i Kronoberg, är värt att utveckla och bevara. För omvärlden och för framtiden.

Utmärkelsen är ingen slump. Framgångar är sällan det. Det är en följd av ett idogt och målmedvetet arbete i bred samverkan. Berättarnätet är så klart de som ska hedras. De har byggt upp en unik verksamhet som är värd världens beundran. Men fler kan glödjas och vara stolta över sina insatser. Här bör jag nämna Ljungby kommun först. Med resurser och engagemang har man bidragit och stöttat verksamheten. Älmhult och Alvesta är också en del av sagobygden och dess satsningar.  Även region Kronoberg har dragit sitt strå till stacken. Politiken har varit tydlig i sina ambitioner och prioriterat sagobygden. Genom att upprepade gånger lyfta satsningarna nationellt har vi också fått utökade nationella medel för verksamheten.

Sagobygden Kronberg är något alldeles extra. Något som alla vi invånare i Kronoberg kan få del av och som bidrar till regionens attraktionskraft. Både som besöksmål och för att bo eller bedriva verksamhet. Med denna utmärkelse av UNESCO har Sverige berikats. Sagolika Småland gör skäl för namnet.

Relaterade nyheter

Synpunkter på aktualiserad strategi

18 april 2019

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Hur kan vi designa välfärden för att klara framtidens utmaningar?

18 april 2019

Verklighetslabbet är Kronobergs arena för användardriven innovation i välfärden. I labbet ska region, kommuner, akademi, näringsliv och medborgare tillsammans utveckla välfärden.

Bredband i 72 procent av Kronobergs hushåll

9 april 2019

I oktober 2018 hade 72 procent av Kronobergs hushåll tillgång till fiberbredband/snabbt bredband på 100 Mbit/. Det är en ökning med drygt 5 procent sedan 2017. Snittet för riket är 81 procent. Det vis...

Testcyklister bytte bilen mot elcykel – cyklade nästan 300 mil under fyra veckor

3 april 2019

25 testcyklister bidrog till att minska koldioxidutsläppen i Kronobergs län med 500 kilo under fyra veckor genom att byta ut bilen mot elcykel till och från sitt arbete. – Ibland tänker man att en cyk...