Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 december 2018

Sagolika Småland

Den gångna veckan har vi nåtts av ett fantastiskt besked. Sagobygden är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett stort erkännande. Sveriges första utnämning och Nordens andra. Det immateriella kulturarvet i form av muntligt berättande, som vi har i Kronoberg, är värt att utveckla och bevara. För omvärlden och för framtiden.

Utmärkelsen är ingen slump. Framgångar är sällan det. Det är en följd av ett idogt och målmedvetet arbete i bred samverkan. Berättarnätet är så klart de som ska hedras. De har byggt upp en unik verksamhet som är värd världens beundran. Men fler kan glödjas och vara stolta över sina insatser. Här bör jag nämna Ljungby kommun först. Med resurser och engagemang har man bidragit och stöttat verksamheten. Älmhult och Alvesta är också en del av sagobygden och dess satsningar.  Även region Kronoberg har dragit sitt strå till stacken. Politiken har varit tydlig i sina ambitioner och prioriterat sagobygden. Genom att upprepade gånger lyfta satsningarna nationellt har vi också fått utökade nationella medel för verksamheten.

Sagobygden Kronberg är något alldeles extra. Något som alla vi invånare i Kronoberg kan få del av och som bidrar till regionens attraktionskraft. Både som besöksmål och för att bo eller bedriva verksamhet. Med denna utmärkelse av UNESCO har Sverige berikats. Sagolika Småland gör skäl för namnet.

Relaterade nyheter

Den längsta resan

7 februari 2019

Soheila Fors är kvinnan från Iran som från en tillvaro i förtryck och okunskap har utbildat sig, startat Tehus-rörelsen och nu kandiderar till EU-parlamentet. Hon var en av föreläsarna på utbildningsd...

Aktualiserad utvecklingsstrategi nu på remiss

6 februari 2019

Från 2018 till juni 2019 aktualiserar Region Kronoberg den regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025. I dag fastställde regionala utvecklingsnämnden remissversionen på sitt första möte för...

Företagare inom naturturism erbjuds ekonomiskt stöd

4 februari 2019

Region Kronoberg har nu möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet finansieras av Tillväxtverket och riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internatio...

Biblioteken på landsbygden blir kreativa mötesplatser

1 februari 2019

Projektet Kreativa rum syftar till att få boende på landsbygden att hitta tillbaka till sina bibliotek. Under våren och hösten 2018 har Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg och Hemslöjden i Kronobe...