Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 december 2018

Sagolika Småland

Den gångna veckan har vi nåtts av ett fantastiskt besked. Sagobygden är upptagen på UNESCOs världsarvslista. Ett stort erkännande. Sveriges första utnämning och Nordens andra. Det immateriella kulturarvet i form av muntligt berättande, som vi har i Kronoberg, är värt att utveckla och bevara. För omvärlden och för framtiden.

Utmärkelsen är ingen slump. Framgångar är sällan det. Det är en följd av ett idogt och målmedvetet arbete i bred samverkan. Berättarnätet är så klart de som ska hedras. De har byggt upp en unik verksamhet som är värd världens beundran. Men fler kan glödjas och vara stolta över sina insatser. Här bör jag nämna Ljungby kommun först. Med resurser och engagemang har man bidragit och stöttat verksamheten. Älmhult och Alvesta är också en del av sagobygden och dess satsningar.  Även region Kronoberg har dragit sitt strå till stacken. Politiken har varit tydlig i sina ambitioner och prioriterat sagobygden. Genom att upprepade gånger lyfta satsningarna nationellt har vi också fått utökade nationella medel för verksamheten.

Sagobygden Kronberg är något alldeles extra. Något som alla vi invånare i Kronoberg kan få del av och som bidrar till regionens attraktionskraft. Både som besöksmål och för att bo eller bedriva verksamhet. Med denna utmärkelse av UNESCO har Sverige berikats. Sagolika Småland gör skäl för namnet.

Relaterade nyheter

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

10 december 2018

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

6 december 2018

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Kampanj om suicidprevention i december

4 december 2018

Varje år tar ca 1500 personer i Sverige sitt liv. Mer än 1000 av dem är pojkar och män. Under jul- och nyårshelgerna är det många som mår psykiskt dåligt. I december satsar därför Region Kronoberg på...