Fler nyheter

29 mars 2018

Satsning på socialt företagande för minskat utanförskap

Region Kronoberg har beslutat att ta en långsiktig roll för att tillvarata drivkraften i sociala företag. Genom en ny utbildning på Grimslövs folkhögskola ska dessutom ledarskapet i de sociala företagen stärkas.

I ett hållbart samhälle behöver alla människor inkluderas. Utanförskapet på arbetsmarknaden är därför en gemensam samhällsutmaning. Sociala företag ska få bättre förutsättningar för att kunna bidra till ett socialt hållbart samhälle.

Med de beslut som är tagna så tar Region Kronoberg stora steg för att sociala företag ska bli en naturlig del i arbetslivet i alla länets kommuner, säger Joakim Pohlman (s), ordförande i regionala utvecklingsnämnden och i styrelsen för Grimslövs folkhögskola.

Sedan maj 2017 driver Region Kronoberg ett projekt för arbetsintegrerande sociala företag, med stöd av Tillväxtverket. Men nu har alltså regionala utvecklingsnämnden beslutat att arbeta långsiktigt med frågan. Coompanion Kronoberg har sedan tidigare ett uppdrag från regionen att arbeta operativt med socialt företagande, till exempel med affärsutveckling och rådgivning.

Men det finns ingen annan regional aktör som har möjlighet att åta sig ett övergripande, regionalt ansvar för strategiska insatser till stöd för socialt företagande. Om vi menar allvar med att inkludera alla människor i ett hållbart samhälle, då har vi som offentlig aktör ett ansvar att skapa möjligheter för detta, säger Daniel Westergren, projektledare för arbetsintegrerande sociala företag (ASF).

Utbildning för hållbart ledarskap

En särskild utmaning i sociala företag är att balansera de dubbla affärsidéerna. Liksom andra företag säljer dessa företag varor och/eller tjänster. Men minst lika viktig är den andra affärsidén, att hjälpa individer komma närmare arbete. För att ge de sociala företagen bättre förutsättningar att bli hållbara och lyckas med sitt uppdrag ska Grimslövs folkhögskola starta en utbildning för verksamhetsledare i sociala företag. Det beslutade folkhögskolans styrelse i förra veckan.

Sociala företag gör bland annat en stor insats för dem som står allra längst ifrån arbetsmarknaden. Alla behövs och är lika mycket värda, ingen ska behöva känna att man inte bidrar till samhällets utveckling, säger Carina Bengtsson (c), 2:e vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ledamot i styrelsen för Grimslövs folkhögskola.

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Daniel Westergren

Projektledare ASF i Kronoberg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 68

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.