Fler nyheter

6 december 2018

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Genom att satsa på nya rutiner och verktyg för jämställdhetsintegrering får vi en mer jämställd regional tillväxt i Kronoberg. Det innebär en rättvisare fördelning av tillväxtmedel och ett mer jämlikt inflytande, säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

OECD:s Territorial Review pekar på att Kronoberg behöver göra mer för att nå full potential i tillväxtarbetet. Alla som vill driva företag tas tillvara, oavsett kön och ålder. Därför har Region Kronoberg drivit projektet "Jämställd regional tillväxt i Kronobergs län" under 2016-2018. Arbetet har finansierats av Tillväxtverket inom ramen för regeringsuppdraget "Jämställd regional tillväxt".     

Vi har prioriterat att utveckla stöd till jämställdhetsintegrering, främja jämställdhet inom teknikbranscherna och inom vård och omsorg.  Vi är den första regionen som har utvecklat ett arbetssätt för att inkludera sociala aspekter i transportplaneringen – något som efterfrågas av många, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Arbetet har skett i nära samverkan med Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege, regionala transportplanerare, tjänstepersoner inom kompetensförsörjning, jämställdhet, social hållbarhet, miljö och folkhälsa på Region Kronoberg samt länsstyrelsen och Trafikverket.

Region Kronoberg ska fortsätta arbetet inom samtliga prioriteringsområden 2019.

Läs mer om arbetet och få länkar till verktyg

Tillväxtverket lyfter alla regionala resultat i en julkalender på sin hemsida. Kronoberg har lucka 7.

Tillväxtverkets julkalender, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Relaterade nyheter

Mobil röntgen ska testas i Älmhult

12 december 2018

För ökad trygghet och välbefinnande kommer Älmhults kommun att testa mobil röntgen i samarbete med Region Kronoberg. Satsningen är en del i projektet Äldrehälsa Kronoberg. Med mobil röntgen kan kommun...

Intensivvårdsavdelningen i Växjö är hyroberoende!

11 december 2018

Region Kronobergs satsning på fler utbildningstjänster har gett resultat. Sex vidareutbildade sjuksköterskor är nu tillbaka på intensivvårdsavdelningen i Växjö och tillför specialistkompetens inom int...

Magnus Hellgren ska samordna de regionala strategierna för trä och skog

10 december 2018

2011 respektive 2017 antogs en regional trästrategi och skogsstrategi som beslutats av de tre regionerna Kalmar, Kronoberg och Jönköping. Arbetet har engagerat många där totalt 12 olika organisationer...

Så ska cykling främjas i Kronoberg

7 december 2018

Region Kronobergs första strategiska dokument om cykling: ”Cykla i Gröna Kronoberg” är klart. I dokumentet beskrivs hur cykelvägarna i regionen ska utvecklas. När de 34 prioriterade objekten har byggt...