Fler nyheter

6 december 2018

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Genom att satsa på nya rutiner och verktyg för jämställdhetsintegrering får vi en mer jämställd regional tillväxt i Kronoberg. Det innebär en rättvisare fördelning av tillväxtmedel och ett mer jämlikt inflytande, säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

OECD:s Territorial Review pekar på att Kronoberg behöver göra mer för att nå full potential i tillväxtarbetet. Alla som vill driva företag tas tillvara, oavsett kön och ålder. Därför har Region Kronoberg drivit projektet "Jämställd regional tillväxt i Kronobergs län" under 2016-2018. Arbetet har finansierats av Tillväxtverket inom ramen för regeringsuppdraget "Jämställd regional tillväxt".     

Vi har prioriterat att utveckla stöd till jämställdhetsintegrering, främja jämställdhet inom teknikbranscherna och inom vård och omsorg.  Vi är den första regionen som har utvecklat ett arbetssätt för att inkludera sociala aspekter i transportplaneringen – något som efterfrågas av många, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Arbetet har skett i nära samverkan med Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege, regionala transportplanerare, tjänstepersoner inom kompetensförsörjning, jämställdhet, social hållbarhet, miljö och folkhälsa på Region Kronoberg samt länsstyrelsen och Trafikverket.

Region Kronoberg ska fortsätta arbetet inom samtliga prioriteringsområden 2019.

Läs mer om arbetet och få länkar till verktyg

Tillväxtverket lyfter alla regionala resultat i en julkalender på sin hemsida. Kronoberg har lucka 7.

Tillväxtverkets julkalender, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Relaterade nyheter

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

14 januari 2019

I dag startade årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i åk 8 och 150 lärare ska delta. Verkstäderna är igång i två veckor och arrangeras av Vård- och omsorgsc...

Ny livsavgörande metod för snabbare bestämning av sepsisbakteriers behandlingsbarhet

14 januari 2019

Med en ny metod framtagen på mikrobiologen inom Region Kronoberg går det numera att snabbt och säkert bestämma vilken bakterie som ligger bakom en patients blodförgiftning – sepsis – och dessutom inom...

Projektet Kompetens i Kronoberg börjar nu utbilda företag

8 januari 2019

Idag hölls det första utbildningstillfället inom projektet Kompetens i Kronoberg. Ett flertal utbildningar kommer under 2019 att hållas för projektets deltagande företag. Först ut var utbildningen Led...