Fler nyheter

6 december 2018

Satsningar på en mer jämställd regional tillväxt

Rutiner för jämställdhetsintegrering och verktyget ”Våga välja yrke” – det är två av resultaten i Region Kronobergs arbete med jämställd regional tillväxt.

Genom att satsa på nya rutiner och verktyg för jämställdhetsintegrering får vi en mer jämställd regional tillväxt i Kronoberg. Det innebär en rättvisare fördelning av tillväxtmedel och ett mer jämlikt inflytande, säger Joakim Pohlman (S) ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

OECD:s Territorial Review pekar på att Kronoberg behöver göra mer för att nå full potential i tillväxtarbetet. Alla som vill driva företag tas tillvara, oavsett kön och ålder. Därför har Region Kronoberg drivit projektet "Jämställd regional tillväxt i Kronobergs län" under 2016-2018. Arbetet har finansierats av Tillväxtverket inom ramen för regeringsuppdraget "Jämställd regional tillväxt".     

Vi har prioriterat att utveckla stöd till jämställdhetsintegrering, främja jämställdhet inom teknikbranscherna och inom vård och omsorg.  Vi är den första regionen som har utvecklat ett arbetssätt för att inkludera sociala aspekter i transportplaneringen – något som efterfrågas av många, säger Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör.

Arbetet har skett i nära samverkan med Vård- och omsorgscollege, Teknikcollege, regionala transportplanerare, tjänstepersoner inom kompetensförsörjning, jämställdhet, social hållbarhet, miljö och folkhälsa på Region Kronoberg samt länsstyrelsen och Trafikverket.

Region Kronoberg ska fortsätta arbetet inom samtliga prioriteringsområden 2019.

Läs mer om arbetet och få länkar till verktyg

Tillväxtverket lyfter alla regionala resultat i en julkalender på sin hemsida. Kronoberg har lucka 7.

Tillväxtverkets julkalender, öppnas i nytt fönster

Kontakt

Joakim Pohlman (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Elsa Anderman

Projektledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 86

Relaterade nyheter

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...

Region Kronoberg har polisanmält misstänkt stöld av läkemedel

8 mars 2019

Region Kronoberg har uppdagat ökat uttag av narkotikaklassade läkemedel på sjukhusen i Ljungby och Växjö. Regionen ser allvarligt på det inträffade och har polisanmält händelserna.