Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

10 oktober 2017

Satsningarna på förlossningsvården fortsätter inom Region Kronoberg

I regeringens höstbudget lanserades en utökning av den satsning på förlossningsvården, som presenterats tidigare i år. För Region Kronoberg innebär denna satsning 17,6 miljoner kr. Region Kronoberg kommer att använda sin del för att på lång sikt förbättra arbetssituationen inom förlossningsvården.

Förlossningsvården nationellt och lokalt har under de senaste åren haft många utmaningar. Det föds allt fler barn samtidigt som det sker ett generationsskifte bland medarbetarna, något som bidrar till bristen på specialister inom förlossningsvården.

Vi är överens med regeringen om att förlossningsvården är i en svår situation och att det är nödvändigt med de beslutade satsningarna. Satsningarna ligger också i linje med vårt arbete för ett minskat beroende av hyrpersonal, säger Anna Fransson, (S) regionstyrelsens ordförande.
Det känns bra att vi nu har fått den här möjligheten att arbeta vidare med arbetsmiljön inom förlossningsvården, de är och har varit hårt ansatta, säger Annika Hull Laine, centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgicentrum. Vi får nu en möjlighet att ta fram såväl aktiviteter som att göra en genomlysning av ledarskap, medarbetarskap, arbetstidsmodeller och andra aktiviteter för att skapa en ökad delaktighet.
Förutom aktiviteter som nämns ovan kommer även särskilda tidsbegränsande arvoden att betalas till barnmorskor som arbetar vid kvinnoklinikens dygnet-runt-verksamhet, samt till tillsvidareanställda specialistläkare som arbetar heltid (med vissa undantag). De särskilda arvodena är begränsade, som längst till och med 2019-12-31.

För mer information:

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Annika Hull Laine

Centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgi

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 32 51

Relaterade nyheter

Region Kronoberg och kommunerna i länet har beviljats medel för att genomföra projektet ”Kompetens i Kronoberg”.

24 oktober 2017

I förra veckan tilldelades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projek...

Regional satsning på läromedel för nyanlända

23 oktober 2017

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet...

Regionsamverkan Sydsverige möts i Växjö

19 oktober 2017

Idag torsdag träffas representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige för första gången i Växjö. Vid mötet deltar ansvariga politiker och tjänstemän från södra Sverige. På agendan finns flera viktiga...

Försenad remiss anmäls

17 oktober 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte omedelbart remitterades till ett av länets sjukhus.