Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

10 oktober 2017

Satsningarna på förlossningsvården fortsätter inom Region Kronoberg

I regeringens höstbudget lanserades en utökning av den satsning på förlossningsvården, som presenterats tidigare i år. För Region Kronoberg innebär denna satsning 17,6 miljoner kr. Region Kronoberg kommer att använda sin del för att på lång sikt förbättra arbetssituationen inom förlossningsvården.

Förlossningsvården nationellt och lokalt har under de senaste åren haft många utmaningar. Det föds allt fler barn samtidigt som det sker ett generationsskifte bland medarbetarna, något som bidrar till bristen på specialister inom förlossningsvården.

Vi är överens med regeringen om att förlossningsvården är i en svår situation och att det är nödvändigt med de beslutade satsningarna. Satsningarna ligger också i linje med vårt arbete för ett minskat beroende av hyrpersonal, säger Anna Fransson, (S) regionstyrelsens ordförande.
Det känns bra att vi nu har fått den här möjligheten att arbeta vidare med arbetsmiljön inom förlossningsvården, de är och har varit hårt ansatta, säger Annika Hull Laine, centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgicentrum. Vi får nu en möjlighet att ta fram såväl aktiviteter som att göra en genomlysning av ledarskap, medarbetarskap, arbetstidsmodeller och andra aktiviteter för att skapa en ökad delaktighet.
Förutom aktiviteter som nämns ovan kommer även särskilda tidsbegränsande arvoden att betalas till barnmorskor som arbetar vid kvinnoklinikens dygnet-runt-verksamhet, samt till tillsvidareanställda specialistläkare som arbetar heltid (med vissa undantag). De särskilda arvodena är begränsade, som längst till och med 2019-12-31.

För mer information:

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Annika Laine Tigerhielm

Centrumchef för barn-, kvinno- och kirurgi

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00, 0709-67 32 51

Relaterade nyheter

Beslut om 662 miljoner kronor i investeringsplanen

23 januari 2018

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att godkänna 2018-års investeringsplan på 662 miljoner kronor. I planen finns fastighetsinvesteringar, omfattande IT investeringar, byte av fastighets...

Nu öppnar en ny gemensam sjukhusreception för Centrallasarettet i Växjö

22 januari 2018

För att få en funktionell reception för våra patienter har vi samlat alla mottagningskassor på ett ställe, i centrallasarettets entré. Som ett komplement finns det serviceterminaler där patienterna sj...

Bokslutskommuniké för Region Kronoberg 2017

22 januari 2018

Under 2017 har flera insatser påbörjats för att stabilisera Region Kronobergs ekonomi. Ett viktigt arbete som trappades upp under hösten var arbetet med att vara oberoende av hyrpersonal under 2019. A...

40 forskare träffar 1 000 elever på 23 skolor i Kronobergs län

22 januari 2018

I september 2015 fick tusentals elever ett minne för livet när 90 astronauter besökte skolor runt om i länet. Det kallades för en outreach. Sedan dess har Mot nya höjder fortsatt att inspirera lärare...