Fler nyheter
Bild från gårdagens föreställning i Alstermo med Kompani Hint och Cirkus Saga. Foto: Växjö kommun Bild från gårdagens föreställning i Alstermo med Kompani Hint och Cirkus Saga. Foto: Växjö kommun

10 juli 2019

Scensommar i hela Kronoberg

Just nu pågår Scensommar i hela Kronoberg. Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får nämligen invånare och besökare i år möjlighet att uppleva kultur runt om i hela länet. Föreställningarna spelas på flera oväntade platser, under bar himmel och det är alltid fri entré.

Den regionala satsningen på Scensommar pågår under fyra veckor i juli, med sammanlagt 21 föreställningar med fokus på barn och familj. Samtidigt pågår Växjö kommuns egenfinansierade Scensommarprogram parallellt från midsommar till mitten av augusti, med ytterligare 50 föreställningar och totalt kommer Scensommar att synas på runt 50 platser runtom i hela regionen.

Bakgrund till Scensommar 2019

I december 2018 ingick Region Kronoberg och Växjö kommun i en överenskommelse om att samarbeta inom kulturområdet för att regionalisera Växjö kommuns redan befintliga koncept Scensommar. Målet var att fler invånare ska möta kultur på överraskande platser i sin vardag.

Scensommar startades av Växjö kommun sommaren 2015 som ett pilotprojekt med syfte att höja kommunens attraktionskraft under sommartid och att sänka trösklarna för kultur. Sedan 2016 har även Alvesta kommun varit involverad och sommaren 2019 ingår samtliga kommuner samt Region Kronoberg i satsningen. Region Kronoberg finansierar den regionala satsningen med totalt 700.000 kronor, Växjö kommun går in med medfinansiering i form av tid för projektledning och organisering. Resterande kommuner medfinansierar projektet med 40.000 kronor vardera.

Relaterade nyheter

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

11 juli 2019

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt pro...

Kompetensutveckling pågår

3 juli 2019

Lokalerna på Järnvägsgatan i Hovmantorp är fortfarande de ”nya” lokalerna två år efter flytten av det som idag är LG Produktion. Två företag blev ett när Ulf Åström tog över även sin fars företag som...

Mot ett grönare Kronoberg med aktualiserad utvecklingsstrategi och hållbarhetsprogram

19 juni 2019

Den 19 juni 2019 antog regionfullmäktige den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 och ett nytt hållbarhetsprogram.

De får Region Kronobergs kulturstipendier 2019

18 juni 2019

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2019 års kulturstipendier tilldelas Tina K Persson, Linus Ljunggren, Ambush, Andreas Ahlm oc...