Fler nyheter
Bild från gårdagens föreställning i Alstermo med Kompani Hint och Cirkus Saga. Foto: Växjö kommun Bild från gårdagens föreställning i Alstermo med Kompani Hint och Cirkus Saga. Foto: Växjö kommun

10 juli 2019

Scensommar i hela Kronoberg

Just nu pågår Scensommar i hela Kronoberg. Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får nämligen invånare och besökare i år möjlighet att uppleva kultur runt om i hela länet. Föreställningarna spelas på flera oväntade platser, under bar himmel och det är alltid fri entré.

Den regionala satsningen på Scensommar pågår under fyra veckor i juli, med sammanlagt 21 föreställningar med fokus på barn och familj. Samtidigt pågår Växjö kommuns egenfinansierade Scensommarprogram parallellt från midsommar till mitten av augusti, med ytterligare 50 föreställningar och totalt kommer Scensommar att synas på runt 50 platser runtom i hela regionen.

Bakgrund till Scensommar 2019

I december 2018 ingick Region Kronoberg och Växjö kommun i en överenskommelse om att samarbeta inom kulturområdet för att regionalisera Växjö kommuns redan befintliga koncept Scensommar. Målet var att fler invånare ska möta kultur på överraskande platser i sin vardag.

Scensommar startades av Växjö kommun sommaren 2015 som ett pilotprojekt med syfte att höja kommunens attraktionskraft under sommartid och att sänka trösklarna för kultur. Sedan 2016 har även Alvesta kommun varit involverad och sommaren 2019 ingår samtliga kommuner samt Region Kronoberg i satsningen. Region Kronoberg finansierar den regionala satsningen med totalt 700.000 kronor, Växjö kommun går in med medfinansiering i form av tid för projektledning och organisering. Resterande kommuner medfinansierar projektet med 40.000 kronor vardera.

Relaterade nyheter

1,3 miljoner satsas på att stärka 0 till 3-åringars språkutveckling i Kronoberg och Blekinge

14 november 2019

Blekinge och Kronbergs samarbetsprojekt ”Språkstegen” har blivit tilldelade 1,3 miljoner av Kulturrådet för att fortsätta sitt arbete med att stärka små barns språkutveckling. Det är det största utdel...

Nu lanseras Business region Kronoberg – plattformen för företagare

13 november 2019

Den 14 november lanseras businessregionkronberg.se – en plattform med målet att bli en självklar ingång för företagare som söker stöd i att starta upp, utveckla eller etablera sin verksamhet. Sidan ha...

Informationsmöte om projektmedel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Interreg

5 november 2019

Region Kronoberg bjuder in till informationsmöte om hur din verksamhet kan bidra till den regionala utvecklingen och strukturell förändring på ett hållbart sätt. Lyssna till när Tillväxtverket berätta...

Regional samverkan för företagen

30 oktober 2019

Kronoberg går mot strömmen, ”Har en allsidighet” var titeln på en artikel i Dagens Industri i veckan. Artikeln handlade om hur antalet gasellföretag i Kronoberg ökar medan de minskar i grannlänen. Gas...