Fler nyheter

9 februari 2018

Servicevärden underlättar och effektiviserar i vården

Servicevärdar finns i dag på två av Region Kronobergs sjukhus och på en vårdcentral. Under 2016 började regionen införa servicevärdar och idag finns det 22 st.

Vi ställde några frågor till servicevärdarna:

Vad gör en servicevärd?

Vi finns här för att underlätta det vardagliga arbetet för undersköterskan. Vi bäddar och rengör sängar, ger fika, gör checkkontroller på rummen, går igenom patient rum och undersökningsrum så allting finns där för dagen och är behjälpliga vid kortare transporter, säger servicevärdarna. Vi hjälper även till med mat hantering, svara i avd telefoner och vidarekoppla samtalen.

Allt det som servicevärdarna hjälper till med har vi undersköterskor ensamma fått göra innan. Att de finns här avlastar oss jättemycket, säger Christin Andersson, undersköterska på mottagningen.

Vad är det för skillnad på transportör och servicevärd

Transportörerna är en beställningstjänst man måste boka, vi finns uppe på avd hela tiden vilket göra att vi kan vara mer flexibla och hjälpa till på en gång, så vi kan hjälpa till med dom akuta transporterna eller om transport har mycket att göra

Christin Andersson, undersköterska på mottagningen tycker att hon har mer patientfokus nu när hon får avlastning.

Jag förstår inte hur vi hann med allting innan vi fick servicevärdar. De är guld värda för oss, säger hon.

Vad är det roligaste med ert jobb som servicevärdar?

Att vara flexibel och ha många bollar i luften, Att träffa så mycket folk, både patienter och kollegor, sen är det roligt att kunna hjälpa vården så de får använda rätt kompetens på rätt sätt, avslutar Christin Andersson. 

Förhoppningen och målet är att alla avdelningar och mottagningar i framtiden ska använda sig av servicevärdar för att underlätta för vårdpersonalen.