Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

25 januari 2018

Smålands skogar får värden att växa

Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att 12 regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur vi tillsammans kan få skogens värden att växa. Idag, den 25 januari, presenterades Smålands skogsstrategi!

Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer, så det är klart att skogen är viktig för oss. Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan, säger Landshövding Ingrid Burman som är ordförande i styrgruppen.

Under nästan två år har Region Kronoberg tillsammans med lärosäten, myndigheter, företag och regionala organisationer i Småland tagit fram strategin. Det är unikt att så många har samlats kring frågan om Smålands skogar.

Det är både viktigt och väldigt roligt att så många ser ett stort värde i att arbeta tillsammans för att stärka Smålands skogar, menar Malin Pettersson, projektledare. Eftersom vi har olika ingångar och olika sätt att se på hur skogen ska utvecklas, har resan fram till idag givetvis kantats av många diskussioner, en del kompromisser men framför allt ett starkt samarbete.

Vad händer nu?

Nu är det dags att göra verklighet av strategins mål och de åtgärder som finns i handlingsplanen. En del har redan påbörjats, till exempel arbetet för ett skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum. Vi har också påbörjat etableringen av en funktion som ska hålla ihop och driva på arbetet med vår färska skogsstrategi. 

Vi utvecklar Skog- och träcentrum Syd

Skog- och träcentrum Syd ska vara det skogliga och skogsindustriella kompetenscentrumet i Sydsverige.

Den skogs- och trärelaterade näringen är en mycket viktig näring i södra Sverige. Företag ska lyfta sig i värdekedjan och bli mer konkurrenskraftiga. För detta behövs innovationsutveckling. Innovationsutveckling stärks av forskning som utvecklas genom samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. I takt med att företagen växer och för att företagen ska ha resurserna att växa behöver de kunna få stöd i att utveckla rätt kompetenser.

 

Representanter från Region Kronoberg: Agata Ulhorn, Christel Gustafsson och Jenny Förberg.

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...