Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

25 januari 2018

Smålands skogar får värden att växa

Skogen har stor betydelse för Småland. Så pass stor att 12 regionala aktörer med koppling till skog och regional utveckling har tagit fram en gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur vi tillsammans kan få skogens värden att växa. Idag, den 25 januari, presenterades Smålands skogsstrategi!

Sjuttio procent av Smålands markyta är täckt av skog, tillväxten är hög och vi har områden med helt unika naturmiljöer, så det är klart att skogen är viktig för oss. Småland är till och med Sveriges främsta skogsregion om man ser till omsättning, förädlingsvärde och sysselsättning. Skogen har också en viktig roll i omställningen till en biobaserad ekonomi och för att minska klimatpåverkan, säger Landshövding Ingrid Burman som är ordförande i styrgruppen.

Under nästan två år har Region Kronoberg tillsammans med lärosäten, myndigheter, företag och regionala organisationer i Småland tagit fram strategin. Det är unikt att så många har samlats kring frågan om Smålands skogar.

Det är både viktigt och väldigt roligt att så många ser ett stort värde i att arbeta tillsammans för att stärka Smålands skogar, menar Malin Pettersson, projektledare. Eftersom vi har olika ingångar och olika sätt att se på hur skogen ska utvecklas, har resan fram till idag givetvis kantats av många diskussioner, en del kompromisser men framför allt ett starkt samarbete.

Vad händer nu?

Nu är det dags att göra verklighet av strategins mål och de åtgärder som finns i handlingsplanen. En del har redan påbörjats, till exempel arbetet för ett skogligt och skogsindustriellt kompetenscentrum. Vi har också påbörjat etableringen av en funktion som ska hålla ihop och driva på arbetet med vår färska skogsstrategi. 

Vi utvecklar Skog- och träcentrum Syd

Skog- och träcentrum Syd ska vara det skogliga och skogsindustriella kompetenscentrumet i Sydsverige.

Den skogs- och trärelaterade näringen är en mycket viktig näring i södra Sverige. Företag ska lyfta sig i värdekedjan och bli mer konkurrenskraftiga. För detta behövs innovationsutveckling. Innovationsutveckling stärks av forskning som utvecklas genom samverkan mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv. I takt med att företagen växer och för att företagen ska ha resurserna att växa behöver de kunna få stöd i att utveckla rätt kompetenser.

 

Representanter från Region Kronoberg: Agata Ulhorn, Christel Gustafsson och Jenny Förberg.

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Kronobergs arbetsplatser får hjälp med att resa grönare

21 maj 2018

Utmaningarna för att minska vår klimatpåverkan är många och våra resor står för en femtedel av vårt koldioxidutsläpp. Därför satsar Region Kronoberg och Energikontor Sydost på att hjälpa Kronobergs ar...

Ny regional syn på stöd till Kronobergs landsbygd

16 maj 2018

Regionala utvecklingsnämnden beslutade idag att arbeta vidare med ett Regionalt serviceprogram för landsbygden i Kronobergs län till 2020. Region Kronoberg har sedan 2016 arbetat för att stödet ska nå...