Fler nyheter

14 mars 2018

Småländskt samarbete om nytt konstnärsresidens

För första gången skickar de småländska länen gemensamt konstnärer till Minnesota för ett konstnärligt utbyte. Residensutväxlingen sker mellan Kultivera i Tranås och The Soap Factory i Minneapolis, USA. Initiativtagare till utbytet är samtidskonstprojektet Nya Småland.

Konstnärsutbytet med Minnesota i USA är viktigt för att Kronoberg och Sydsverige ska vara en plats där professionella kulturskapare väljer att verka på och att både invånare och besökare får en större möjlighet att ta del av samtidskonst, säger kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S).

Konstnärerna Filippa Nilsson Kallhed, Kronobergs län, och Åsa Jugnelius, Kalmar län, medverkar i utbytet. Under fyra veckor i sommar kommer konstnärerna att utifrån sina konstnärskap relatera till platserna Småland och Minnesota och undersöka ”småländskheten”. Nya Småland kommer också att ta emot konstnärer från USA som också kommer att engagera sig i Småland på olika sätt.

Om Nya Småland

Nya Småland är ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa samarbeten inom samtidskonsten mellan konstnärer, organisationer och verksamheter i Småland och drivs av fyra konstinstitutioner (Kalmar konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö konsthall), tre regioner (Jönköping, Kalmar och Kronoberg) och ett universitet (Linneuniversitetet). Nya Småland har pågått sedan 2016 med ett antal internationella seminarium, residens, samtal och har samarbetat med kulturtidskriften Glänta (#3-4 2017) samt har flera pågående internationella samarbeten i Norden och utomlands.

Relaterade länkar

Kontaktpersoner

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Helen Hägglund

Samordnare bild och form

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00

Mike Bode

Projektledare Nya Småland

Region Jönköpings län

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0102-42 59 11

Relaterade nyheter

7 miljoner till regionala projekt för tillväxt

21 mars 2018

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd beslutade idag att ge regionala 1:1-medel till projekt om ungas intresse för teknik, cirkulär ekonomi och hållbarhet i översiktsplaneringen.

Nytt samarbete med Nobelmuseet i Kronoberg

20 mars 2018

Mot nya höjder är stolta över att utställningen Experiment visas i Kronoberg till hösten inom ramen för ett nytt samarbete med Nobelmuseet.

Brister i läkemedelshantering

20 mars 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte fått ett av sina ordinarie läkemedel på ett av länets sjukhus.

Folkhälsoenkät ska skapa förutsättningar för en bättre hälsa

16 mars 2018

Under våren skickar Folkhälsomyndigheten tillsammans med 16 landsting och regioner ut nationella folkhälsoenkäten till 280 000 svenskar.