Fler nyheter

14 mars 2018

Småländskt samarbete om nytt konstnärsresidens

För första gången skickar de småländska länen gemensamt konstnärer till Minnesota för ett konstnärligt utbyte. Residensutväxlingen sker mellan Kultivera i Tranås och The Soap Factory i Minneapolis, USA. Initiativtagare till utbytet är samtidskonstprojektet Nya Småland.

Konstnärsutbytet med Minnesota i USA är viktigt för att Kronoberg och Sydsverige ska vara en plats där professionella kulturskapare väljer att verka på och att både invånare och besökare får en större möjlighet att ta del av samtidskonst, säger kulturnämndens ordförande Ragnar Lindberg (S).

Konstnärerna Filippa Nilsson Kallhed, Kronobergs län, och Åsa Jugnelius, Kalmar län, medverkar i utbytet. Under fyra veckor i sommar kommer konstnärerna att utifrån sina konstnärskap relatera till platserna Småland och Minnesota och undersöka ”småländskheten”. Nya Småland kommer också att ta emot konstnärer från USA som också kommer att engagera sig i Småland på olika sätt.

Om Nya Småland

Nya Småland är ett utvecklingsarbete som syftar till att skapa samarbeten inom samtidskonsten mellan konstnärer, organisationer och verksamheter i Småland och drivs av fyra konstinstitutioner (Kalmar konstmuseum, Kulturparken Småland, Vandalorum och Växjö konsthall), tre regioner (Jönköping, Kalmar och Kronoberg) och ett universitet (Linneuniversitetet). Nya Småland har pågått sedan 2016 med ett antal internationella seminarium, residens, samtal och har samarbetat med kulturtidskriften Glänta (#3-4 2017) samt har flera pågående internationella samarbeten i Norden och utomlands.

Relaterade länkar

Kontaktpersoner

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

Helen Hägglund

Regional utvecklingssamordnare bild och form

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 80 00

Mike Bode

Projektledare Nya Småland

Region Jönköpings län

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0102-42 59 11

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...