Fler nyheter

19 juli 2018

Snabb återhämtning med personcentrerad vård

Den genomsnittliga vårdtiden för knäprotesoperationer vid Ljungby lasarett har sänkts från tio dagar till två dagar. Detta är ett resultat av en mer personcentrerad vård med stort fokus på snabb återhämtning för patienten.

Ortopedkliniken i Ljungby arbetar enligt konceptet "Rapid recovery" vid knäprotes- och höftprotesoperationer. Konceptet syftar till snabb återhämtning för patienten, något man lyckats väldigt bra med i Ljungby.

Vi har kortat våra genomsnittliga vårdtider från tio dagar för knäprotesoperationer och sju dagar för höftprotesoperationer till två dagar, berättar Karin Fritzell, avdelningschef på ortopedkliniken i Ljungby.

I grunden handlar konceptet om att ge patienten rätt förutsättningar för en snabb återhämtning, genom att involvera patienten hela vägen. Patienten får god information inför operationen och genom ett nytt sätt att tänka kring smärtlindring är målet också att patienten ska komma igång och röra sig så fort som möjligt efter operationen. 

Jag tror att en nyckelfaktor till att det har blivit så bra är att all personal i hela vårdkedjan är involverad, informerad och engagerad när det gäller detta sätt att arbeta. Många patienter är till och med redo att gå hem dagen efter operationen, säger Karin Fritzell.
Konceptet har även fått vidare spridning inom Region Kronoberg. Avdelning 19 vid Centrallasarettet i Växjö arbetar enligt samma upplägg, med goda resultat.

Kontakt

Karin Fritzell

Avdelningschef ortopedkliniken Ljungby

  • E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Öppet hus för sjuksköterskor

15 augusti 2018

Vill du vara med där det händer, och göra skillnad, varje dag. Är du snart nyexaminerad sjuksköterska? Eller erfaren och söker ny karriär? Välkommen på öppet hus i Region Kronoberg.

Mobil läkare ger patientnära vård

9 augusti 2018

Enligt Region Kronobergs utvecklingsstrategi för hälso- och sjukvården "Närmare kronobergaren" ska vården vara nära och samordnad. Ett led i arbetet med utvecklingsstrategin är den mobila läkaren, som...

Informationskampanj mot hedersförtryck

3 augusti 2018

Under sommaren reser många barn med sina föräldrar på semester. För vissa barn innebär resan dock en risk att utsättas för olika former av hedersförtryck. Därför genomför Region Kronoberg, tillsammans...