Fler nyheter

19 juli 2018

Snabb återhämtning med personcentrerad vård

Den genomsnittliga vårdtiden för knäprotesoperationer vid Ljungby lasarett har sänkts från tio dagar till två dagar. Detta är ett resultat av en mer personcentrerad vård med stort fokus på snabb återhämtning för patienten.

Ortopedkliniken i Ljungby arbetar enligt konceptet "Rapid recovery" vid knäprotes- och höftprotesoperationer. Konceptet syftar till snabb återhämtning för patienten, något man lyckats väldigt bra med i Ljungby.

Vi har kortat våra genomsnittliga vårdtider från tio dagar för knäprotesoperationer och sju dagar för höftprotesoperationer till två dagar, berättar Karin Fritzell, avdelningschef på ortopedkliniken i Ljungby.

I grunden handlar konceptet om att ge patienten rätt förutsättningar för en snabb återhämtning, genom att involvera patienten hela vägen. Patienten får god information inför operationen och genom ett nytt sätt att tänka kring smärtlindring är målet också att patienten ska komma igång och röra sig så fort som möjligt efter operationen. 

Jag tror att en nyckelfaktor till att det har blivit så bra är att all personal i hela vårdkedjan är involverad, informerad och engagerad när det gäller detta sätt att arbeta. Många patienter är till och med redo att gå hem dagen efter operationen, säger Karin Fritzell.
Konceptet har även fått vidare spridning inom Region Kronoberg. Avdelning 19 vid Centrallasarettet i Växjö arbetar enligt samma upplägg, med goda resultat.

Kontakt

Karin Fritzell

Avdelningschef ortopedkliniken Ljungby

  • E-post: Det här är en e-postadress

Relaterade nyheter

Region Kronoberg fortsätter att vara bland de främsta enligt ny miljörapport

18 oktober 2018

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) miljörapport för 2017 presenteras är Region Kronoberg i toppen i två av sex kategorier och i den övre hälften i ytterligare två kategorier.

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

17 oktober 2018

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och...

Försenad diagnos av grön starr

12 oktober 2018

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med grön starr fick sin diagnos fördröjd med cirka en vecka på ett av länets sjukhus.