Fler nyheter

17 juni 2019

Snabbare vård för strokepatienter i Kronoberg

Region Kronoberg har minskat tiden från det att en patient med stroke kommer in till sjukhuset, till att hen får propplösande läkemedel från 60 till cirka 30 minuter, tack vare nya rutiner och ett lyckat samarbete mellan flera kliniker.

Vi såg att tiden var lång innan det att patienten fick läkemedlet och tittade därför på våra rutiner och hur flödet såg ut. Var fanns det tidstjuvar och vad kunde vi förbättra för att snabbare behandla patienten, säger Thomas Aronsson verksamhetschef på medicinkliniken Växjö.

Nytt läkemedel

Minskningen från 60 till 30 minuter beror till stor del på att man har bytt läkemedel, till ett som är snabbare att administrera och som ambulanssjuksköterskorna kan ge patienten på röntgen efter ordination av medicinläkaren. Tidigare har det getts via en sprutpump men nu används ett läkemedel som ges via en injektion.

När en patient kommer in till sjukhuset efter en stroke följer ambulanspersonalen med till röntgen. Där röntgas patienten för att se att det är en propp och inte en blödning. När det är konstaterat kan ambulanspersonalen ge patienten läkemedlet direkt. Tidigare skulle patienten flyttas till hjärtintensivavdelningen först, vilket gjorde att det gick ytterligare tid.

Samarbete mellan flera kliniker

Förbättringen är resultatet av ett lyckat samarbete mellan ambulansen, akuten, röntgen och medicinkliniken. Nu tittar medicinkliniken på hur det går att förbättra flödena ytterligare.

Nästa steg är att öka möjligheterna till direktinläggning på strokeenheten. Det är en viktig kvalitetsfaktor i strokevården, säger Thomas Aronsson.

Kontakt

Thomas Aronsson

verksamhetschef medicinkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 22

Relaterade nyheter

Så kan vi minska antalet suicid

13 september 2019

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 1...

Ljungbys kirurgiplacering får toppbetyg av AT-läkarna

12 september 2019

I SYLF:s (Sveriges Yngre Läkares Förening) årliga AT-ranking får kirurgiplaceringen på Ljungby lasarett högst betyg i hela landet.

Digital tobaksavvänjning ska hjälpa fler

10 september 2019

Region Kronoberg har under lång tid erbjudit patienter tobaksavvänjning i grupp. Nu erbjuder Primärvårdens hälsoenhet behandlingen också digitalt, där patienten går igenom avvänjningen via sin mobil e...

Fler oklarheter när syrgasbehandlad patient åkte hem från sjukhus anmäls enligt Lex Maria

9 september 2019

Region Kronoberg anmäler en allvarlig händelse då en patient med syrgasbehandling, efter hemtransport från sjukhus fick cirkulationsstillestånd och avled.