Fler nyheter

17 juni 2019

Snabbare vård för strokepatienter i Kronoberg

Region Kronoberg har minskat tiden från det att en patient med stroke kommer in till sjukhuset, till att hen får propplösande läkemedel från 60 till cirka 30 minuter, tack vare nya rutiner och ett lyckat samarbete mellan flera kliniker.

Vi såg att tiden var lång innan det att patienten fick läkemedlet och tittade därför på våra rutiner och hur flödet såg ut. Var fanns det tidstjuvar och vad kunde vi förbättra för att snabbare behandla patienten, säger Thomas Aronsson verksamhetschef på medicinkliniken Växjö.

Nytt läkemedel

Minskningen från 60 till 30 minuter beror till stor del på att man har bytt läkemedel, till ett som är snabbare att administrera och som ambulanssjuksköterskorna kan ge patienten på röntgen efter ordination av medicinläkaren. Tidigare har det getts via en sprutpump men nu används ett läkemedel som ges via en injektion.

När en patient kommer in till sjukhuset efter en stroke följer ambulanspersonalen med till röntgen. Där röntgas patienten för att se att det är en propp och inte en blödning. När det är konstaterat kan ambulanspersonalen ge patienten läkemedlet direkt. Tidigare skulle patienten flyttas till hjärtintensivavdelningen först, vilket gjorde att det gick ytterligare tid.

Samarbete mellan flera kliniker

Förbättringen är resultatet av ett lyckat samarbete mellan ambulansen, akuten, röntgen och medicinkliniken. Nu tittar medicinkliniken på hur det går att förbättra flödena ytterligare.

Nästa steg är att öka möjligheterna till direktinläggning på strokeenheten. Det är en viktig kvalitetsfaktor i strokevården, säger Thomas Aronsson.

Kontakt

Thomas Aronsson

verksamhetschef medicinkliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 22

Relaterade nyheter

Första kartläggningen av vårdbehovet är klar

21 november 2019

Nytt akutsjukhus i Växjö – utveckling av vården och staden Det första steget i analysen av nuvarande och framtida vårdbehov är klart. Bilden är entydig, behovet av öppenvård ökar medan behovet av held...

Kortare väntetider till röntgen

21 november 2019

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabb...

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

19 november 2019

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...