Fler nyheter

17 oktober 2018

Södra sjukvårdsregionen får gemensam högisoleringsenhet i Malmö

En helt ny högisoleringsenhet kommer att utvecklas på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Enheten, som ska vara på plats 2019, finansieras av Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Kronoberg och Region Skåne och blir Sveriges andra finansierade och mest moderna högisoleringsenhet.

Det här är ett viktigt beslut som vi har arbetat intensivt för, säger Per-Henrik Nilsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg. Idag finns det bara högisoleringsplatser i Linköping och det är så klart inte tillräckligt den dag vi får ett flertal svårt smittsamma patienter. Vi ska kunna ta hand om våra patienter inom Södra sjukvårdsregionen.

Efter ebolaepidemin 2014-2015 har behovet av ytterligare högisoleringsenhet i Sverige diskuterats vid möten mellan Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och MSB. Någon nationell finansiering för denna beredskap finns inte, därför har Södra Regionvårdsnämnden nu beslutat att Skånes universitetssjukhus (SUS) ska utveckla en högisoleringsenhet genom solidarisk finansiering av de regioner och landsting som ingår i Södra sjukvårdsregionen.

Inom Södra sjukvårdsregionen har man varit överens om att frågan inte är om, utan när, en ny internationell epidemi bryter ut och att det då är viktigt att ha en beredskap för att kunna ta emot patienter med högsmittsamma allvarliga infektioner, som exempelvis ebola.

Högisoleringsenheten på SUS i Malmö kommer att ta emot patienter från Blekinge, Halland, Kronoberg, Skåne och vid behov även från andra delar av Sverige.

Även om vi idag inte har speciellt många patienter som behöver skickas till den här typen av specialistenhet, så känns bra att vi tillsammans inom Södra sjukvårdsregionen nu tar ett gemensamt ansvar för att kunna upprätthålla en god beredskapsnivå för misstänkt högsmittsamma patienter i södra Sverige, säger smittskyddsläkare Christian Romin Blomkvist.

På plats 2019

Målet är att högisoleringsenhet ska kunna finnas på plats på Skånes universitetssjukhus (SUS) under 2019.

För mer information kontakta:

OBS! Hälso- och sjukvårdsdirektör Per-Henrik Nilsson kan vara svår att nå under dagen, men om möjligt skicka gärna sms, eller e-post.

Per-Henrik Nilsson

Hälso- och sjukvårdsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 81 21, 0709-84 47 13

Christian Blomkvist

Smittskyddsläkare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 87 82, 0709-84 48 67

Relaterade nyheter

Stabsläget på sjukhusen är nu avslutat

14 mars 2019

Vårdplatsläget på båda sjukhusen har stabiliserats och därför har stabsläget upphört.

Klart med ny rektor för Grimslövs Folkhögskola

14 mars 2019

Erik Engsbråten blir ny rektor på Grimslövs Folkhögskola. Region Kronoberg äger och driver folkhögskolan som har inriktningen hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Erik tillträder tjänst...

Försenad diagnos av allvarlig infektion

11 mars 2019

Region Kronoberg kommer att Lex Maria anmäla en händelse där en patient med infektion i ryggen fick sin utredning, diagnos och behandling fördröjd på ett av länets sjukhus.

Sjukhusen i stabsläge på grund av ansträngt vårdplatsläge

11 mars 2019

På grund av ansträngt vårdplatsläge på våra sjukhus i Ljungby och Växjö har sjukhusvården klockan 13.40 den 11 mars 2019 höjt sin beredskap till ett så kallat stabsläge, vilket är den lägsta beredskap...