Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

17 mars 2017

Sök praktikplats i Bryssel

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2017 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid bland annat Linnéuniversitetet. 

Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, hantering av besöksgrupper och deras program samt praktiska genomförande, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med olika verksamheter med koppling till EU ges en god förståelse europeisk politik och utveckling. 

Koppling till Kronoberg

Den sökande bör ha anknytning till regionen och vara i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Goda IT-kunskaper är också ett krav. Ett medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs, men vi strävar efter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra.

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är ganska stort. Kontoret Småland-Blekinge-Halland bidrar gärna med tips.


För mer information

Kontakta Sven Kastö på telefon +32 488 90 49 43.

Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till Anna Nilsson senast 18 april.

Det här är en e-postadress

Regionkontor Bryssel

Småland-Blekinge-Hallands Europakontor i Bryssel är kontaktlänken mellan regionerna och Bryssel. Kontoret agerar dörröppnare och är regionenernas förlängda arm i Bryssel.

Den främsta uppgiften är att bevaka regionenernas intresse i EU-relaterade frågor. I detta ingår att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskapen om hur de kan nyttjas på hemmaplan.

Huvudmän är landstingen i Blekinge och Kalmar län, Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Jönköpings län samt Region Halland. Landstingen, regionerna och regionförbunden är politiskt styrda organisationer som bland annat arbetar med tillväxt-, utvecklings- och hälsofrågor i länen. Organisationerna är offentligt finansierade och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. I samarbetet deltar också lärosätena i respektive region: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Småland Blekinge Halland South Sweden, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Sök Region Kronobergs kulturstipendier

23 maj 2017

Nu kan du ansöka om Region Kronobergs kulturstipendier. Kulturskapare som utmärker sig inom det konstnärliga området kan ansöka om ett arbetsstipendium som omfattar 60 000 kr och ett ungdomsstipendium...

Enklare att ta reda på hur barn och unga mår

22 maj 2017

Den 19 maj lanserades Tableau, ett visualiseringsverktyg som ska användas för att sprida resultatet från Region Kronobergs barn- och ungdomsenkät.

Vischan 2030 - kampanj för att utveckla landsbygden

5 maj 2017

Den 21 mars arrangerade Region Kronoberg tillsammans med Ljungby Kommun ett "Mini-hack" i Södra Ljunga, en by utanför Ljungby.