Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

17 mars 2017

Sök praktikplats i Bryssel

Småland Blekinge Halland South Sweden erbjuder under höstterminen 2017 två praktikplatser på kontoret i Bryssel till studenter vid bland annat Linnéuniversitetet. 

Arbetsuppgifterna kommer bland annat innebära informationssökning, hantering av besöksgrupper och deras program samt praktiska genomförande, nyhetsbevakning, sammanställning av rapporter, uppdatering av diverse informationsmaterial, mm. Genom deltagande i kontorets dagliga verksamhet och kontakter med olika verksamheter med koppling till EU ges en god förståelse europeisk politik och utveckling. 

Koppling till Kronoberg

Den sökande bör ha anknytning till regionen och vara i slutskedet av eller just ha avslutat universitets- eller högskolestudier på ett av lärosätena i regionen, inom områdena statsvetenskap, ekonomi, juridik eller annan relevant utbildning. Språkkunskaper (svenska och engelska, övriga språk är ett plus) och ett stort intresse för europeiska frågor är ett måste. Goda IT-kunskaper är också ett krav. Ett medborgarskap i någon av EU:s medlemsstater krävs, men vi strävar efter de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald kan tillföra.

Praktiken som arrangeras av lärosätena är oavlönad, vilket förutsätter egen finansiering, exempelvis genom studiemedel och eventuella stipendier. Bostad ordnar praktikanten själv då utbudet är ganska stort. Kontoret Småland-Blekinge-Halland bidrar gärna med tips.


För mer information

Kontakta Sven Kastö på telefon +32 488 90 49 43.

Är du intresserad är du välkommen att skicka din ansökan (personligt brev + CV) till Anna Nilsson senast 18 april.

Det här är en e-postadress

Regionkontor Bryssel

Småland-Blekinge-Hallands Europakontor i Bryssel är kontaktlänken mellan regionerna och Bryssel. Kontoret agerar dörröppnare och är regionenernas förlängda arm i Bryssel.

Den främsta uppgiften är att bevaka regionenernas intresse i EU-relaterade frågor. I detta ingår att bevaka EU:s olika ramprogram och överföra kunskapen om hur de kan nyttjas på hemmaplan.

Huvudmän är landstingen i Blekinge och Kalmar län, Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Region Kronoberg och Region Jönköpings län samt Region Halland. Landstingen, regionerna och regionförbunden är politiskt styrda organisationer som bland annat arbetar med tillväxt-, utvecklings- och hälsofrågor i länen. Organisationerna är offentligt finansierade och målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna. I samarbetet deltar också lärosätena i respektive region: Blekinge Tekniska Högskola (BTH), Linnéuniversitetet och Jönköping University.

Småland Blekinge Halland South Sweden, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Inkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg får fortsatt medfinansiering

10 juli 2017

Inkubatorn Företagsfabriken i Kronoberg är en av verksamheterna som får fortsatt stöd och förtroende från Vinnova.

Finansiering klar för miljöprojekt och företagsstöd i Kronoberg

30 juni 2017

Strukturfondspartnerskapet för EU-programmet Småland och Öarna har beslutat att satsa 12,6 miljoner kronor på hållbara transporter för att bland annat minska koldioxidutsläppen och på konsultstöd till...

Infrastruktur, kultur och kommunikation på Vårforum

22 juni 2017

Region Kronoberg har många ”strängar på sin lyra”: många olika ansvarsområden och ett flertal statliga uppdrag. Alla dessa är viktiga delar i det samlade arbete som görs för att skapa tillväxt och utv...

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

22 juni 2017

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat kultur i hela länet, Kronobergs starka muntliga berättartradition, arbetet med yttrandefrihetsfrågor och bild- och formområdet som...