Fler nyheter

25 juni 2018

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video som lanseras först i höst.

Det är folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg som på detta sätt vill belysa ämnet sexuella trakasserier och övergrepp.

Den uppmärksammade Metoo-kampanjen fick stor spridning i höstas. Nu vill vi på folkhälsa och social utveckling lyfta ämnet i Kronoberg och nå unga människor, oavsett kön eller könsidentitet, för att verka förebyggande mot sexuella trakasserier och övergrepp. Vi har att valt belysa ämnet på ett sätt som förhoppningsvis ger ett mer bestående avtryck än en traditionell kampanj.

Genom musik vill vi öka kunskapen bland unga och unga vuxna när det gäller rätten att bestämma över sin egen kropp, sin egen sexualitet och var gränsen går för sexuella övergrepp, säger Angelica Arvidsson, utvecklingsledare på folkhälsa och social Utveckling.

Låten finns på Spotify.

Into your head - Miss JJ

Vanligt med tjatsex

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport UngKAB15 från 2015 har 40 procent av ungdomar mellan 16 och 29 år i Sverige någon gång varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. Mest utsatta är enligt undersökningen tjejer samt personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön.

Samma rapport anger att kunskap inom området visar att det är vanligt med tjatsex eller övertalning till sexuella handlingar. Det finns brister, framför allt bland killar, i förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp.

Kontakt

Angelica Arvidsson

Utvecklingsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 93, 0709-67 32 52

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...