Fler nyheter

25 juni 2018

Sommarhit ska lära unga om sex och etikett

Låten ”Into your head” handlar om sex och etikett. Låten ska lyfta förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp, och att det är okej att säga till och säga nej! Till låten hör en video som lanseras först i höst.

Det är folkhälsa och social utveckling inom Region Kronoberg som på detta sätt vill belysa ämnet sexuella trakasserier och övergrepp.

Den uppmärksammade Metoo-kampanjen fick stor spridning i höstas. Nu vill vi på folkhälsa och social utveckling lyfta ämnet i Kronoberg och nå unga människor, oavsett kön eller könsidentitet, för att verka förebyggande mot sexuella trakasserier och övergrepp. Vi har att valt belysa ämnet på ett sätt som förhoppningsvis ger ett mer bestående avtryck än en traditionell kampanj.

Genom musik vill vi öka kunskapen bland unga och unga vuxna när det gäller rätten att bestämma över sin egen kropp, sin egen sexualitet och var gränsen går för sexuella övergrepp, säger Angelica Arvidsson, utvecklingsledare på folkhälsa och social Utveckling.

Låten finns på Spotify.

Into your head - Miss JJ

Vanligt med tjatsex

Enligt Folkhälsomyndighetens rapport UngKAB15 från 2015 har 40 procent av ungdomar mellan 16 och 29 år i Sverige någon gång varit utsatta för sexuella handlingar mot sin vilja. Mest utsatta är enligt undersökningen tjejer samt personer som inte vill kategorisera sig utifrån kön.

Samma rapport anger att kunskap inom området visar att det är vanligt med tjatsex eller övertalning till sexuella handlingar. Det finns brister, framför allt bland killar, i förmågan att bedöma var gränserna går för sexuella övergrepp.

Kontakt

Angelica Arvidsson

Utvecklingsledare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 63 93, 0709-67 32 52

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.