Fler nyheter

23 augusti 2018

Sommarlovskortet lockade 15 800 ungdomar

Regeringens satsning på att låta ungdomar resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken under sommarlovet har i Kronobergs län resulterat i ökat resande hos ungdomarna i länet. Under perioden 15 juni - 15 augusti 2018 har ungdomarnas resande ökat med 94 %.

Det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovet har gjort det möjligt för många fler ungdomar att ta sig till sommarjobb och fritidsaktiviteter i Kronoberg. Det har resulterat i en 94 % ökning av ungdomars resande i Kronoberg - en riktig succé! Det tycker jag är väldigt bra, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S). 

Det avgiftsfria resandet under sommarlovet 2018 omfattade skolungdomar som slutat årskurserna 6-9 i grundskolan eller åk 1 och 2 i gymnasieskolan i länet. Satsningen har i Kronoberg även omfattat de skolungdomar som har rätt till färdtjänst. Region Kronoberg har i regeringens satsning tagit emot drygt 7 miljoner kronor för att finansiera sommarlovsresandet.

Det positiva utfallet av Sommarlovskortet ligger i väl i linje med satsningens syfte, att tidigt etablera hållbara resvanor hos ungdomar samt att underlätta för dem att resa kollektivt till och från sommarjobb, kompisar och andra aktiviteter. Den statliga satsningen som finansierar avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven är tänkt att vara mellan 2018-2020.

Sommarens satsning på skolungdomars resande medförde nästintill en fördubbling av antalet resor hos länets ungdomar, jämfört med förra året. 15 800 Sommarlovskort har delats ut och i genomsnitt har 17 resor gjorts per kort.

Länstrafiken Kronobergs utvärdering av satsningen visar att kollektivtrafikresandet under perioden 15 juni - 15 augusti 2018 nära nog fördubblats hos länets ungdomar, jämfört med motsvarande period förra året.

 

För mer information, kontakta:

Anna Fransson (S)

Ordförande regionstyrelsen. Gruppledare för socialdemokraterna.

Anna är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i regionstyrelsens arbetsutskott, ledamot i valberedningen, ledamot i organisationsutskottet, 1:e vice ordförande i regionstyrelsens personalutskot...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.