Fler nyheter

23 augusti 2018

Sommarlovskortet lockade 15 800 ungdomar

Regeringens satsning på att låta ungdomar resa avgiftsfritt med kollektivtrafiken under sommarlovet har i Kronobergs län resulterat i ökat resande hos ungdomarna i länet. Under perioden 15 juni - 15 augusti 2018 har ungdomarnas resande ökat med 94 %.

Det statliga stödet för avgiftsfri kollektivtrafik på sommarlovet har gjort det möjligt för många fler ungdomar att ta sig till sommarjobb och fritidsaktiviteter i Kronoberg. Det har resulterat i en 94 % ökning av ungdomars resande i Kronoberg - en riktig succé! Det tycker jag är väldigt bra, säger regionstyrelsens ordförande Anna Fransson (S). 

Det avgiftsfria resandet under sommarlovet 2018 omfattade skolungdomar som slutat årskurserna 6-9 i grundskolan eller åk 1 och 2 i gymnasieskolan i länet. Satsningen har i Kronoberg även omfattat de skolungdomar som har rätt till färdtjänst. Region Kronoberg har i regeringens satsning tagit emot drygt 7 miljoner kronor för att finansiera sommarlovsresandet.

Det positiva utfallet av Sommarlovskortet ligger i väl i linje med satsningens syfte, att tidigt etablera hållbara resvanor hos ungdomar samt att underlätta för dem att resa kollektivt till och från sommarjobb, kompisar och andra aktiviteter. Den statliga satsningen som finansierar avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven är tänkt att vara mellan 2018-2020.

Sommarens satsning på skolungdomars resande medförde nästintill en fördubbling av antalet resor hos länets ungdomar, jämfört med förra året. 15 800 Sommarlovskort har delats ut och i genomsnitt har 17 resor gjorts per kort.

Länstrafiken Kronobergs utvärdering av satsningen visar att kollektivtrafikresandet under perioden 15 juni - 15 augusti 2018 nära nog fördubblats hos länets ungdomar, jämfört med motsvarande period förra året.

 

För mer information, kontakta:

Anna Fransson (S)

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 85 83, 0706-20 44 45

Relaterade nyheter

Fel i anestesiutrustning gör att Region Kronoberg flyttar ett antal operationer under vecka fyra

18 januari 2019

Region Kronoberg kommer under vecka fyra senarelägga ett antal planerade operationer på grund av ett fel i en viktig komponent, i några av de anestesiarbetsstationer som används i samband med operatio...

Missad insulintillförsel anmäls enligt Lex Maria

16 januari 2019

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria. Den anmälda händelsen inträffade i november 2018 och gäller en händelse där en patient med diabetes inte fick nödvändig insulinbehandling i sa...

Region Kronoberg utreder nytt sjukhus i Växjö

15 januari 2019

Omfattande om- och tillbyggnationer inom det befintliga lasarettsområdet i centrala Växjö de kommande 30 till 40 åren, eller ett helt nytt sjukhus på en helt ny plats. Den frågan vill Region Kronoberg...

Besöksrekord på årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg

14 januari 2019

I dag startade årets upplevelseverkstäder inom vård och omsorg i Ljungby och Växjö. 2400 elever i åk 8 och 150 lärare ska delta. Verkstäderna är igång i två veckor och arrangeras av Vård- och omsorgsc...