Fler nyheter

5 mars 2018

Strukturfonder i Småland och Öarna - erfarenheter och framtidsutsikter

Konferensen Strukturfonder i Småland och Öarna ingår i Europeiska kommissionens initiativ ”Europe in my region” och syftar till att lyfta fram mervärdet med EU:s sammanhållningspolitik.

Under dagen visas konkreta resultat av de investeringar som gjorts på lokal och regional nivå i Småland och Öarna med finansiering från både regional- och socialfonden. Deltagare får också möjligheten att diskutera erfarenheter kring den nuvarande programperioden och myndigheterna presenterar information om kommande utlysningar. Dagen kommer även att innehålla framtidsutblickar gällande sammanhållningspolitiken.

Det finns möjlighet att följa konferensen via direktsändning på Öppna kanalens playkanal.

Följ direksändingen på Öppna kanalens hemsida

Följ direktsändningen vid Öppna kanalens youtube-kanal

Relaterade nyheter

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Vi gör Kronoberg grönare

5 juni 2018

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffe...