Fler nyheter

11 januari 2018

Succé i repris: 2 200 åttondeklassare anmälda till upplevelseverkstad om vård och omsorg

I vecka 3 och 4 kommer i stort sett alla åttondeklassare i Kronoberg att delta i en upplevelseverkstad på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Satsningen är möjlig tack vare ett nära samarbete mellan Region Kronoberg och länets kommuner, genom samverkansformen Vård- och omsorgscollege.

Syftet med upplevelseverkstäderna är att öka elevernas kunskap om och intresse för yrken inom vård och omsorg, inför gymnasievalet. Förra året var det första gången som upplevelseverkstaden genomfördes, och redan då deltog drygt 1 700 åttondeklassare. Satsningen blev mycket uppskattad, ryktet spred sig och i år är alla skolor i länet anmälda; cirka 2 200 åttondeklassare.

– Vi vill framför allt inspirera och intressera ungdomarna att söka vård- och omsorgsprogrammet på gymnasiet, där man blir undersköterska eller skötare. Men självklart vill vi passa på att öka intresset för vård- och omsorgsyrken överhuvudtaget. Vi står ju inför stora rekryteringsbehov i branschen framöver, säger Catarina Lindahl-Petäjä, verksamhetsledare för Vård- och omsorgscollege.

Upplevelseverkstaden genomförs på kliniskt träningscentrum, KTC, på Centrallasarettet Växjö och Ljungby lasarett. Där tränar i vanliga fall vårdpersonal och vårdstudenter olika situationer, ingrepp och behandlingar med dockor och annan träningsutrustning.

Åttondeklassarna får gå runt på olika stationer där de får prova på olika vård- och omsorgsuppgifter, till exempel bemötande, hjärt- och lungräddning, olika hjälpmedel och att ta venprov på en docka. Alla stationer bemannas av vård- och omsorgspersonal från Region Kronoberg och kommunerna.

– Vi har ett nära samarbete genom Vård- och omsorgscollege – både under planeringen och under de två intensiva veckor då vi genomför upplevelseverkstäderna. Det är mycket som ska samordnas! Att vi samarbetar så bra under det här projektet får andra positiva effekter: vi lär känna varandra och skapar förutsättningar för god samverkan även i andra sammanhang, säger Catarina Lindahl-Petäjä.

– Till hösten, när förra årets åttondeklassare har gjort sitt gymnasieval, får vi det första kvittot på om vi lyckats öka intresset för vård- och omsorgsyrken…

Fakta om Vård- och omsorgscollege:

Arrangör av upplevelseverkstäderna är Vård- och omsorgscollege, som drivs av Region Kronoberg och länets kommuner i samverkan med privata vårdföretag, fackliga organisationer samt privata och kommunala utbildningsanordnare.

Vård- och omsorgscollege Kronoberg är en del i ett nationellt samverkansprojekt för utbildningsanordnare och arbetsgivare. Syftet är att tillsammans höja kompetensen och kvaliteten samt öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg.

Kontakt

Malin Falkström

HR-strateg

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-84 44 97

Catarina Lindahl-Petäjä

Verksamhetsledare

  • Telefon: 0709-84 46 63

Relaterade nyheter

Fördröjda åtgärder vid allvarlig händelse

15 juni 2018

Region Kronoberg har anmält en händelse enligt Lex Maria, då ett barn med allvarlig näsblödning fick vänta onödigt länge på rätt behandling.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.

Glasrikesmiljon gav positiv effekt för företag

12 juni 2018

Den så kallade Glasrikesmiljonen, för att stärka företag och investeringar i Glasriket, gav positiv effekt. Det konstateras i en utvärdering av effekterna av de totalt 12 miljoner kronor som beviljats...

Länets kulturskapare får stipendier av Region Kronoberg

5 juni 2018

Region Kronoberg delar årligen ut kulturstipendier för att uppmärksamma framstående kulturarbetare i länet. 2018 års kulturstipendier tilldelas Jan Carleklev, Hanna Storby, Anna-Karin Arvidsson, Liv A...