Fler nyheter

6 september 2019

Suicid uppmärksammas på suicidpreventiva dagen 10/9

Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Den 10 september varje år uppmärksammas internationella suicidpreventiva dagen. I Kronoberg bjuder länets suicidpreventiva grupp in till föreläsningar och minnesstund i Växjö.

Vi gör detta för att uppmärksamma suicid, stödja de som drabbats och väcka ett engagemang som kan förbättra allas förmåga att möta de människor som är i riskgruppen för suicid, säger regiondirektör Martin Myrskog.

Program

Domkyrkocentrum kl. 15-17

 • Inledning av Martin Myrskog, regiondirektör
 • Håkan Wester från Suicide Zero ger en allmän föreläsning om suicidprevention.
 • Leon Axbom från SPES berättar om sina upplevelser som nära anhörig till en person som tagit sitt liv.
 • Sång om psykisk ohälsa och hopp av Saga Nilsson, Kulturverkstaden i Tingsryd.
 • Posterutställning och presentation av olika aktörer 

Växjö Domkyrka kl. 18–19

 • Inledning av Ingrid Burman, landshövding
 • Betraktelse, ljuständning av Conny Karlsson, sjukhuspräst
 • Musik av Ceciliakören under ledning av Yvonne Steen Ohlander

Välkomna att delta!

Bakgrund

2003 beslöt WHO och IASP (International Association of Suicideprevention) att inrätta en internationell suicidpreventiv dag för att uppmärksamma självmord. Suicidpreventionsgruppen i Kronoberg har i uppdrag att samordna, utveckla och stödja det suicidpreventiva arbetet. I gruppen finns representanter från sjukvården, kommuner, sjukhuskyrkan, elevhälsovården, länsstyrelsen, Suicide Zero och SPES (Riksförbundet för suicidprevention och efterlevandestöd).

Kontakt

Martin Myrskog

Regiondirektör

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 70 02, 0709-84 45 60
Jonas Ericsson

Jonas Ericsson

Regional samordnare

 • E-post: Det här är en e-postadress
 • Telefon: 0470-58 79 72, 0709-84 44 08

Relaterade nyheter

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

18 september 2019

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, b...

Region Kronoberg startar inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar

18 september 2019

Efter att den tidigare föräldrautbildningen på grund av resursbrist delvis ersatts av omfattande information på 1177.se, erbjuder Region Kronoberg nu blivande föräldrar i Kronoberg möjligheten att var...

Barnhabiliteringen får nya lokaler

17 september 2019

Den 17 september fattade regionstyrelsen beslut om att flytta barnhabiliteringen i Växjö till nya lokaler. I det första steget blir det en temporär lösning i form av Solvändan på Högstorp. Samtidigt s...

Företag som vill bli gröna efterlyses

16 september 2019

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utb...