Fler nyheter

5 juni 2019

Sydsvenska regioner samarbetar för att nå nationella bredbandsmål

Regionsamverkan Sydsverige med regionerna i Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg och Skåne har tecknat samverkansavtal med IP-Only som ska få bredbandsutbyggnaden i Sydsverige att ta nya steg och även nå glesbygden. Syftet med samarbetet är att ta ett samlat grepp för att påskynda bredbandsutbyggnaden och nå alla invånare och företagare i regionen med snabbt och robust bredband. Initiativet består av två delar, där det första fokuserar på bredbandsutbyggnad till glesbygden, den andra delen handlar om att skapa en sydsvensk digital arena som ger samhällsnytta för invånare och företag.

Vi ser fram emot en bra samverkan i Sydsverige och ser stora fördelar med att arbeta med bredband och digitalisering i en större geografi. Det blir en tillgång för vår våra medborgare, företag och för vår region, säger Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande Region Kronoberg.

Regeringen har i de rikstäckande bredbandsmålen slagit fast att tillgång till bredband är en grundförutsättning för att samhället ska kunna leva och arbeta i hela Sverige. Efter ett par expansiva år har utbyggnadstakten av bredband bromsats in i Sydsverige. Tätorterna är i stort sett utbyggda, men det som återstår är fragmenterade områden oftast i gles bebyggelse som är kostsamma och inte har tillräckligt bra marginaler för att motivera ytterligare investeringar.

Genom samarbetet vill Regionsamverkan Sydsverige öka förutsättningarna för att kunna ta vara på möjligheterna med digitaliseringen och leverans av samhällstjänster. Utgångspunkten är en marknadsdriven utbyggnad i samklang med det offentligas behov och ansvar för långsiktigt hållbar tillgång till viktig infrastruktur.

Vi vill skynda på utbyggnaden av bredbandsnätet eftersom det är viktigt inte minst för den offentliga servicen, säger Carl Johan Sonesson (M), ordförande i styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige.  Regionernas hälso- och sjukvård bygger på att vi lätt kan nå alla. Med bredband kan hemsjukvården fungera bättre för patienterna. Samma sak gäller kommunernas service. 

 Det här initiativet visar att vi genom samverkan har rätt förutsättningar att bygga en hållbar och framtidssäker digital infrastruktur som kommer att vara till gagn för hela samhället i södra Sverige. Initialt går vårt uppdrag ut på att samla samtliga aktörer som verkar i de aktuella regionerna, och tillsammans med Regionsamverkan Sydsverige, skapa en gemensam handlingsplan för hur vi kan täcka de vita fläckarna som ännu inte har tillgång till snabbt och framtidssäkert bredband, säger Frida Westerberg, VD på IP-Only.

Inom Regionsamverkan Sydsverige handlar det om att samordna och koordinera insatser i Sydsverige så att de nationella bredbandsmålen nås. Behovet av andra nätaktörer förändras inte av samverkansöverenskommelsen, tvärtom är ett positivt resultat av samverkan att det blir nya möjligheter för alla nätägare.

Målsättningen är att alla ska få erbjudande om bredband, att de som får efteranslutningserbjudande ska anta erbjudandet och att få alla att bli digitalt aktiva. Utmaningarna handlar om samverkan samt att fånga och bibehålla marknadens intresse.

Genom samarbetet tar Regionsamverkan Sydsverige ledarskapet för digital omställning och visar vad kraften i vad flera regioners gemensamma insatser gör för attraktionskraft, innovation, kompetens och hållbar tillväxt i södra Sverige, avslutar Carl Johan Sonesson.

Mediakontakter

Mikael Johansson (M), regionstyrelsens ordförande Region Kronoberg, 0767-20 79 96

Peter J Olsson, Regionsamverkan Sydsverige / Region Skåne, 070-448 71 70, Det här är en e-postadress

Niclas Kamhill, presschef på IP-Only, 0708-70 00 60, Det här är en e-postadress  

För frågor och ytterligare information, vänligen kontakta någon av bredbandskoordinatorerna

Peter Kirsten, bredbandskoordinator Region Kronoberg, 0470-58 30 98, Det här är en e-postadress

Om Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbete mellan Region Blekinge, Region Halland, Region Jönköpings län, Region Kalmar län, Region Kronoberg och Region Skåne kring infrastruktur, kollektivtrafik, kultur, arbetsmarknad och kompetensförsörjning samt bredband och digitalisering. Målsättningen är att skapa en grund för ökad tillväxt i Sydsverige i ekonomiskt, ekologiskt, kulturellt och socialt hänseende. Läs mer på  www.regionsamverkan.se

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...