Fler nyheter

24 september 2019

Synliga telefonnummer ska öka tillgängligheten

Tidigare har ”dolt nummer” i flera fall visats när invånare och patienter fått samtal ifrån Region Kronoberg. För att det ska bli tydligt vem som sökt dig kommer vi från och med den 1 oktober visa ett gemensamt nummer. De enheter eller personer som idag visar egna nummer kommer även fortsättningsvis göra det.

 Många väljer att inte svara när det ringer från ett dolt nummer. Det gör att våra medarbetare får lägga en hel del tid på att ringa upp för att få kontakt. Det i sin tur kan leda till att patienten inte får sin information i tid. Med hjälp av synligt nummer får invånaren eller patienten veta vem som ringt och vi får på så sätt en effektiv och snabb kontakt, säger Mikael Johansson (M), ordförande i regionstyrelsen.

Det nummer som kommer dyka upp på skärmen är 0470-58 88 00. För att ytterligare öka tillgängligheten och transparensen kommer respektive mottagning eller avdelning rekommenderas att i nästa steg välja ut ett gemensamt publikt nummer. Du som invånare och patient får på sätt mer specifikt reda på vem det är som ringt dig och det bidrar till en ännu snabbare kontakt. 

Nytt gemensamt talsvar

Om Region Kronobergs invånare/patienter missar ett samtal och väljer att ringa upp, kommer de att mötas av ett gemensamt talsvar som talar om att Region Kronoberg har sökt personen i fråga. I talsvaret uppmanas personen i fråga att ta kontakt med den enhet där denne har en pågående vårdkontakt. Om invånaren/patienten behöver hjälp med telefonnummer till sin vårdkontakt uppmanar vi att ta kontakt med Region Kronobergs växel på telefonnummer 0470-58 80 00.

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Daniel Arsunan

Avdelningschef teleservice

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 70 80

Relaterade nyheter

Bokslutskommuniké 2019

21 januari 2020

Vid regionstyrelsens sammanträde på tisdagen godkändes bokslutskommunikén för 2019. I den redovisas ett preliminärt balanskravsresultat på 66 miljoner kronor för 2019.

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.