Fler nyheter

18 april 2019

Synpunkter på aktualiserad strategi

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Generellt tycker remittenterna att strategin har blivit bättre och tydligare. Flera lyfter behovet av att få mer hjälp med implementering och samordning via regionala nätverk. Digitaliseringen lyfts upp på flera ställen. Några remittenter föreslår förbättringar och tillägg.

Återkommande synpunkter på respektive prioritering är:

  1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet: Viktigt att lyfta framför allt en bredare arbetsmarknad än bara det egna länet, se oss ur ett större sammanhang.
  2. En plats att vilja leva och bo på: Viktigt att belysa naturvärden och besöksnäringen i större utsträckning. Det är positivt att kulturen har fått en större plats.
  3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv: Betydelsen av gröna näringar och energiproduktion lyfta fram.
  4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa: Viktigt att lyfta grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Respektive aktörs synpunkter kommer att finnas med i kallelsen till regionala utvecklingsnämndens möte den 22 maj. Visa kommentarer hanteras direkt. De synpunkter som inte hörsammas får en motivering om varför.

Kontakt

Cecilia Birgersson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 85

Relaterade nyheter

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

18 september 2019

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, b...

Företag som vill bli gröna efterlyses

16 september 2019

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utb...

Så kan vi minska antalet suicid

13 september 2019

Hur kan vi minska suiciden i samhället? Idag är vi för tysta – vi måste våga fråga! Och det finns hjälp att få för den som mår dåligt. Det var budskapet på internationella suicidpreventiva dagen den 1...

Suicid uppmärksammas på suicidpreventiva dagen 10/9

6 september 2019

Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Den 10 september varje år uppmärksammas internationella suicidpreventiva dagen. I Kronoberg bjuder länets suicidpreventiva...