Fler nyheter

18 april 2019

Synpunkter på aktualiserad strategi

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Generellt tycker remittenterna att strategin har blivit bättre och tydligare. Flera lyfter behovet av att få mer hjälp med implementering och samordning via regionala nätverk. Digitaliseringen lyfts upp på flera ställen. Några remittenter föreslår förbättringar och tillägg.

Återkommande synpunkter på respektive prioritering är:

  1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet: Viktigt att lyfta framför allt en bredare arbetsmarknad än bara det egna länet, se oss ur ett större sammanhang.
  2. En plats att vilja leva och bo på: Viktigt att belysa naturvärden och besöksnäringen i större utsträckning. Det är positivt att kulturen har fått en större plats.
  3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv: Betydelsen av gröna näringar och energiproduktion lyfta fram.
  4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa: Viktigt att lyfta grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Respektive aktörs synpunkter kommer att finnas med i kallelsen till regionala utvecklingsnämndens möte den 22 maj. Visa kommentarer hanteras direkt. De synpunkter som inte hörsammas får en motivering om varför.

Kontakt

Cecilia Birgersson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 85

Relaterade nyheter

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

11 juli 2019

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt pro...

Scensommar i hela Kronoberg

10 juli 2019

Just nu pågår Scensommar i hela Kronoberg. Genom ett nytt samarbete mellan Region Kronoberg och samtliga kommuner i länet får nämligen invånare och besökare i år möjlighet att uppleva kultur runt om i...

Kompetensutveckling pågår

3 juli 2019

Lokalerna på Järnvägsgatan i Hovmantorp är fortfarande de ”nya” lokalerna två år efter flytten av det som idag är LG Produktion. Två företag blev ett när Ulf Åström tog över även sin fars företag som...

Mot ett grönare Kronoberg med aktualiserad utvecklingsstrategi och hållbarhetsprogram

19 juni 2019

Den 19 juni 2019 antog regionfullmäktige den aktualiserade regionala utvecklingsstrategin – Gröna Kronoberg 2025 och ett nytt hållbarhetsprogram.