Fler nyheter

18 april 2019

Synpunkter på aktualiserad strategi

Nu är remissperioden för ny aktualiserad regional utvecklingsstrategi avslutad. Totalt inkom 25 svar.

Generellt tycker remittenterna att strategin har blivit bättre och tydligare. Flera lyfter behovet av att få mer hjälp med implementering och samordning via regionala nätverk. Digitaliseringen lyfts upp på flera ställen. Några remittenter föreslår förbättringar och tillägg.

Återkommande synpunkter på respektive prioritering är:

  1. Utveckla attraktiva livsmiljöer med god tillgänglighet: Viktigt att lyfta framför allt en bredare arbetsmarknad än bara det egna länet, se oss ur ett större sammanhang.
  2. En plats att vilja leva och bo på: Viktigt att belysa naturvärden och besöksnäringen i större utsträckning. Det är positivt att kulturen har fått en större plats.
  3. Utveckla en innovativ region och ett brett näringsliv: Betydelsen av gröna näringar och energiproduktion lyfta fram.
  4. Utveckla kompetensförsörjningen och en god och jämlik hälsa: Viktigt att lyfta grupper som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Respektive aktörs synpunkter kommer att finnas med i kallelsen till regionala utvecklingsnämndens möte den 22 maj. Visa kommentarer hanteras direkt. De synpunkter som inte hörsammas får en motivering om varför.

Kontakt

Cecilia Birgersson

Verksamhetsutvecklare

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 85

Relaterade nyheter

Ett steg närmare trafik på Markarydsbanan

22 maj 2019

Efter diskussioner mellan regionledningarna i Halland och Kronoberg har nu Halland gjort en avsiktsförklaring med Trafikverket och Laholms kommun för att påbörja åtgärder på Markarydsbanan. "Nu kan vi...

Stort intresse för Europaforum i Karlskrona

16 maj 2019

Den 16 maj samlades över 100 personer i Karlskrona för att diskutera Europafrågor. Forumet är en arena för att lyfta Europafrågorna i södra Sverige samt att diskutera EU:s betydelse regionalt. Evenema...

Med stödet vågade Kulturfönster satsa

26 april 2019

För tre år sen tilldelades Lenhovda-företaget Kulturfönster en så kallad Glasrikesmiljon för att kunna investera i utveckling av företaget. Med hjälp av stödet har de kunnat öka produktionen och växa...

Årets turismentreprenör korades på årligt turismmingel

24 april 2019

På det årliga turismminglet som arrangeras av Destination Småland och Almi gick utmärkelsen för Årets Turistentreprenör i södra Småland 2019 till IKEA Museum.