Fler nyheter

17 juni 2019

Tandvårdsbussen besöker äldreboende

Nu kommer tandvården till de äldre. Den 19 juni besöker Folktandvårdens tandvårdsbuss för andra gången ett äldreboende i Lidhult. Detta är ett pilotprojekt och en satsning inom ramen för Äldrehälsa Kronoberg som är en innovationssatsning för att utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre. Ett av Äldrehälsa Kronobergs fyra fokusområden är nära vård som innebär skapa lösningar för att kunna erbjuda vård i eller nära vårdtagarens hem, därför testas nu tandvårdsbussen.

God tandhälsa är viktigt för gruppen multisjuka äldre. En dålig tandhälsa kan ge ett flertal negativa effekter som ett sämre allmänt mående, svårigheter att äta ordentligt och risk för en försämring av andra sjukdomar som äldre kan ha. Många äldre tappar kontakten med tandvården och därför ger nu tandvårdsbussen möjlighet att utföra tandvård på äldreboende. Bussen är utrustad med ramp och lift som gör det möjligt att behandla multisjuka personer.

Folktandvårdens buss rullar fyra dagar i veckan och eftersom de just nu prioriterar barnen finns det tyvärr inte utrymme att åka till äldreboenden i önskvärd utsträckning men ambitionen finns att på sikt kunna erbjuda mer besök på äldreboenden.

Piloten i Lidhult testas året ut, därefter ska den utvärderas med förhoppning om att kunna utökas till fler äldreboende, säger Karl Ljungström.

Kontakt

Karl Ljungström

Mobil läkare och verksamhetsledare för Äldrehälsa Kronoberg Västra

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-25 96 68

Relaterade nyheter

Fler oklarheter när syrgasbehandlad patient åkte hem från sjukhus anmäls enligt Lex Maria

9 september 2019

Region Kronoberg anmäler en allvarlig händelse då en patient med syrgasbehandling, efter hemtransport från sjukhus fick cirkulationsstillestånd och avled.

Suicid uppmärksammas på suicidpreventiva dagen 10/9

6 september 2019

Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Den 10 september varje år uppmärksammas internationella suicidpreventiva dagen. I Kronoberg bjuder länets suicidpreventiva...

Försenad handläggning av galläckage efter operation anmäls enligt Lex Maria

5 september 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient efter en galloperation fick en komplikation i form av galläckage men där korrekt åtgärd blev fördröjd på ett av läne...

Nytt akutsjukhus i Växjö - nuläge och planen framåt

2 september 2019

Just nu pågår arbetet med att etablera den projektorganisation som ska hålla ihop Region Kronobergs största byggprojekt någonsin. Parallellt pågår planeringen och en allt tydligare bild av hur projekt...