Fler nyheter

17 juni 2019

Tandvårdsbussen besöker äldreboende

Nu kommer tandvården till de äldre. Den 19 juni besöker Folktandvårdens tandvårdsbuss för andra gången ett äldreboende i Lidhult. Detta är ett pilotprojekt och en satsning inom ramen för Äldrehälsa Kronoberg som är en innovationssatsning för att utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre. Ett av Äldrehälsa Kronobergs fyra fokusområden är nära vård som innebär skapa lösningar för att kunna erbjuda vård i eller nära vårdtagarens hem, därför testas nu tandvårdsbussen.

God tandhälsa är viktigt för gruppen multisjuka äldre. En dålig tandhälsa kan ge ett flertal negativa effekter som ett sämre allmänt mående, svårigheter att äta ordentligt och risk för en försämring av andra sjukdomar som äldre kan ha. Många äldre tappar kontakten med tandvården och därför ger nu tandvårdsbussen möjlighet att utföra tandvård på äldreboende. Bussen är utrustad med ramp och lift som gör det möjligt att behandla multisjuka personer.

Folktandvårdens buss rullar fyra dagar i veckan och eftersom de just nu prioriterar barnen finns det tyvärr inte utrymme att åka till äldreboenden i önskvärd utsträckning men ambitionen finns att på sikt kunna erbjuda mer besök på äldreboenden.

Piloten i Lidhult testas året ut, därefter ska den utvärderas med förhoppning om att kunna utökas till fler äldreboende, säger Karl Ljungström.

Kontakt

Karl Ljungström

Mobil läkare och verksamhetsledare för Äldrehälsa Kronoberg Västra

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-25 96 68

Relaterade nyheter

Kortare väntetider till röntgen

21 november 2019

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabb...

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

19 november 2019

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...

Brister i överrapportering gav felaktig bedömning, anmäls enligt Lex Maria

18 november 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient inte fått den mest lämpliga vården på psykiatrisk akutmottagning.