Fler nyheter

17 juni 2019

Tandvårdsbussen besöker äldreboende

Nu kommer tandvården till de äldre. Den 19 juni besöker Folktandvårdens tandvårdsbuss för andra gången ett äldreboende i Lidhult. Detta är ett pilotprojekt och en satsning inom ramen för Äldrehälsa Kronoberg som är en innovationssatsning för att utveckla hälsa, vård och omsorg för äldre. Ett av Äldrehälsa Kronobergs fyra fokusområden är nära vård som innebär skapa lösningar för att kunna erbjuda vård i eller nära vårdtagarens hem, därför testas nu tandvårdsbussen.

God tandhälsa är viktigt för gruppen multisjuka äldre. En dålig tandhälsa kan ge ett flertal negativa effekter som ett sämre allmänt mående, svårigheter att äta ordentligt och risk för en försämring av andra sjukdomar som äldre kan ha. Många äldre tappar kontakten med tandvården och därför ger nu tandvårdsbussen möjlighet att utföra tandvård på äldreboende. Bussen är utrustad med ramp och lift som gör det möjligt att behandla multisjuka personer.

Folktandvårdens buss rullar fyra dagar i veckan och eftersom de just nu prioriterar barnen finns det tyvärr inte utrymme att åka till äldreboenden i önskvärd utsträckning men ambitionen finns att på sikt kunna erbjuda mer besök på äldreboenden.

Piloten i Lidhult testas året ut, därefter ska den utvärderas med förhoppning om att kunna utökas till fler äldreboende, säger Karl Ljungström.

Kontakt

Karl Ljungström

Mobil läkare och verksamhetsledare för Äldrehälsa Kronoberg Västra

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-25 96 68

Relaterade nyheter

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

17 juli 2019

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.

Fler ålderspensionärer vaccinerade sig mot influensa – fick gott skydd

15 juli 2019

Årets influensakampanj hösten 2018 gav resultat och Region Kronoberg vaccinerade 5 procent fler ålderspensionärer jämfört med föregående säsong. Det gör att Region Kronberg vaccinerade störst andel av...

Kulturrådet fördelar pengar till utveckling av kultur i Kronoberg

11 juli 2019

Statens kulturråd har beviljat ett flertal projektansökningar från Kronoberg. Bidragen går till utvecklingsarbeten för bland annat satsningarna Medborgarscen, Muntligt berättande och ett gemensamt pro...