Fler nyheter
Foto: Mats Samuelsson Foto: Mats Samuelsson

12 oktober 2017

Satsning på opera, muntligt berättande och det fria ordet i Region Kronobergs kulturbudget

Berättarnätet Kronoberg, Det fria ordets hus och Smålandsoperan är några av de verksamheter som får ökat anslag när Region Kronobergs kulturnämnd fördelade budgeten inför 2018.

Under torsdagen fördelade kulturnämnden sin budgetram för 2018 som omfattar totalt 61 miljoner kronor. En nyhet i budgeten är ett extra tillskott från regionfullmäktige där en miljon kronor går till utveckling av kultur i vården. Ytterligare tre miljoner kronor är avsatta för Kulturparken Småland till utveckling av utställningen ”Drömmen om Amerika”. Dialog om finansiering av utställningen pågår mellan Växjö kommun och Region Kronoberg. Utöver fördelningen av budgetram tillkommer de statliga medel om 35 miljoner kronor som Region Kronoberg fördelar till verksamheter inom kultursamverkansmodellen.

Mer opera i Kronoberg

För att stödja Smålandsoperans etablering i länet ges ett utökat driftsanslag till Musik i Syd för en producentfunktion. Berättarnätet Kronoberg och Det fria ordet hus får också ökat anslag.

Vi har valt att öka grundfinansiering för mindre verksamheter som är viktiga i genomförandet av den kommande kulturplanen. Berättarnätet Kronoberg har en central roll i arbetet med muntligt berättande och Det fria ordets hus i arbetet med yttrandefrihet. Vi vill ge dem ökade möjligheter att utveckla sitt arbete, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i kulturnämnden.

Fler stipendier möter kulturskapares behov

För att möjliggöra för fler kulturskapare att verka i länet har antalet arbetsstipendier utökats från ett till tre samt ungdomsstipendier från ett till två. Så från 2018 kommer tre arbetsstipendier à 60 000 kronor vardera samt två ungdomsstipendium à 20 000 kronor att årligen delas ut.

På gång med ny kulturplan i Kronoberg

Under torsdagens möte beslutade också kulturnämnden att lämna vidare förslaget om ny regional kulturplan till regionstyrelsen.  Planen beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2020 och fördelningen av budget 2018 är en viktig del i förverkligandet av kulturplanen. Beslut om slutgiltig kulturplan tas i regionfullmäktige den 8 november.

KONTAKT

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ordförande regionfullmäktige

RosMarie är även 1:e vice ordförande i kulturnämnden, ordförande i organisationsutskottet, ersättare i regionstyrelsen och ersättare i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0433-721 52, 0709-74 18 21

Pernilla Sjöberg (M)

2:e vice ordförande i regionfullmäktige

Pernilla är också 2:e vice ordförande i kulturnämnden och ersättare i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-811 49, 0709-84 44 90

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Beslut om 662 miljoner kronor i investeringsplanen

23 januari 2018

Idag beslutade regionstyrelsen i Region Kronoberg att godkänna 2018-års investeringsplan på 662 miljoner kronor. I planen finns fastighetsinvesteringar, omfattande IT investeringar, byte av fastighets...

Nu öppnar en ny gemensam sjukhusreception för Centrallasarettet i Växjö

22 januari 2018

För att få en funktionell reception för våra patienter har vi samlat alla mottagningskassor på ett ställe, i centrallasarettets entré. Som ett komplement finns det serviceterminaler där patienterna sj...

Bokslutskommuniké för Region Kronoberg 2017

22 januari 2018

Under 2017 har flera insatser påbörjats för att stabilisera Region Kronobergs ekonomi. Ett viktigt arbete som trappades upp under hösten var arbetet med att vara oberoende av hyrpersonal under 2019. A...

40 forskare träffar 1 000 elever på 23 skolor i Kronobergs län

22 januari 2018

I september 2015 fick tusentals elever ett minne för livet när 90 astronauter besökte skolor runt om i länet. Det kallades för en outreach. Sedan dess har Mot nya höjder fortsatt att inspirera lärare...