Fler nyheter
Foto: Mats Samuelsson Foto: Mats Samuelsson

12 oktober 2017

Satsning på opera, muntligt berättande och det fria ordet i Region Kronobergs kulturbudget

Berättarnätet Kronoberg, Det fria ordets hus och Smålandsoperan är några av de verksamheter som får ökat anslag när Region Kronobergs kulturnämnd fördelade budgeten inför 2018.

Under torsdagen fördelade kulturnämnden sin budgetram för 2018 som omfattar totalt 61 miljoner kronor. En nyhet i budgeten är ett extra tillskott från regionfullmäktige där en miljon kronor går till utveckling av kultur i vården. Ytterligare tre miljoner kronor är avsatta för Kulturparken Småland till utveckling av utställningen ”Drömmen om Amerika”. Dialog om finansiering av utställningen pågår mellan Växjö kommun och Region Kronoberg. Utöver fördelningen av budgetram tillkommer de statliga medel om 35 miljoner kronor som Region Kronoberg fördelar till verksamheter inom kultursamverkansmodellen.

Mer opera i Kronoberg

För att stödja Smålandsoperans etablering i länet ges ett utökat driftsanslag till Musik i Syd för en producentfunktion. Berättarnätet Kronoberg och Det fria ordet hus får också ökat anslag.

Vi har valt att öka grundfinansiering för mindre verksamheter som är viktiga i genomförandet av den kommande kulturplanen. Berättarnätet Kronoberg har en central roll i arbetet med muntligt berättande och Det fria ordets hus i arbetet med yttrandefrihet. Vi vill ge dem ökade möjligheter att utveckla sitt arbete, säger Ragnar Lindberg (S), ordförande i kulturnämnden.

Fler stipendier möter kulturskapares behov

För att möjliggöra för fler kulturskapare att verka i länet har antalet arbetsstipendier utökats från ett till tre samt ungdomsstipendier från ett till två. Så från 2018 kommer tre arbetsstipendier à 60 000 kronor vardera samt två ungdomsstipendium à 20 000 kronor att årligen delas ut.

På gång med ny kulturplan i Kronoberg

Under torsdagens möte beslutade också kulturnämnden att lämna vidare förslaget om ny regional kulturplan till regionstyrelsen.  Planen beskriver hur kulturen ska utvecklas fram till år 2020 och fördelningen av budget 2018 är en viktig del i förverkligandet av kulturplanen. Beslut om slutgiltig kulturplan tas i regionfullmäktige den 8 november.

KONTAKT

Ragnar Lindberg (S)

Ordförande i kulturnämnden

Ragnar är även ledamot i regionfullmäktige, ersättare i regionstyrelsen och ledamot i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0706-65 22 72

RosMarie Jönsson Neckö (S)

Ordförande regionfullmäktige

RosMarie är även 1:e vice ordförande i kulturnämnden, ordförande i organisationsutskottet, ersättare i regionstyrelsen och ersättare i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0433-721 52, 0709-74 18 21

Pernilla Sjöberg (M)

2:e vice ordförande i regionfullmäktige

Pernilla är också 2:e vice ordförande i kulturnämnden och ersättare i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-811 49, 0709-84 44 90

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Region Kronoberg och kommunerna i länet har beviljats medel för att genomföra projektet ”Kompetens i Kronoberg”.

24 oktober 2017

I förra veckan tilldelades Region Kronoberg och kommunerna 3 706 566 kr från Europeiska socialfonden och 1 235 522 kr från Region Kronoberg för att arbeta med projektet ”Kompetens i Kronoberg”. Projek...

Regional satsning på läromedel för nyanlända

23 oktober 2017

Region Kronoberg och länets kommuner satsar tillsammans 2,4 miljoner under tre år på ett gemensamt språkutvecklingsprojekt ”Skola för alla från första dagen”. Projektet innebär att alla skolor i länet...

Regionsamverkan Sydsverige möts i Växjö

19 oktober 2017

Idag torsdag träffas representantskapet för Regionsamverkan Sydsverige för första gången i Växjö. Vid mötet deltar ansvariga politiker och tjänstemän från södra Sverige. På agendan finns flera viktiga...

Försenad remiss anmäls

17 oktober 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte omedelbart remitterades till ett av länets sjukhus.