Fler nyheter

3 april 2019

Testcyklister bytte bilen mot elcykel – cyklade nästan 300 mil under fyra veckor

25 testcyklister bidrog till att minska koldioxidutsläppen i Kronobergs län med 500 kilo under fyra veckor genom att byta ut bilen mot elcykel till och från sitt arbete. – Ibland tänker man att en cykeltur på några kilometer om dagen inte gör någon skillnad, men när vi är många som gör det så gör det stor skillnad, säger Maria Persdotter Isaksson projektledare Region Kronoberg.

Denna typ av aktiviteter visar på hur lätt vi faktiskt kan göra skillnad, både vad gäller folkhälsan och vår miljö, säger Thomas Ragnarsson (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Det är i satsningen Res Grönt i Gröna Kronoberg, ett samverkansprojekt mellan Region Kronoberg och Energikontor Sydost, som deltagarna får möjlighet att under fyra veckor byta ut bilen mot cykel till sina resor till och från arbetet.

Vi har i en resvaneundersökning, som gick ut till närmare 40 000 personer i Kronobergs län, sett att nästan hälften pendlar ensam i bil till och från sitt arbete, säger Maria Persdotter Isaksson som är huvudprojektledare.

I resvaneundersökningen fick de svarande välja om de ville delta i en provaktivitet i syfte att minska koldioxidutsläppen varav en var att under fyra veckor byta ut bilen mot en elcykel i sina resor till och från arbetet. Utifrån svaren har sedan projektgruppen valt ut vilka personer som skulle vara lämpliga som testcyklister utifrån avstånd till sitt arbete samt om de idag arbetspendlar ensamma i bil.

Det var ett fantastiskt stort intresse av få testa att elcykla. Så nu har vi delat upp testperioderna i fyra veckors-intervaller som kommer att pågå fram till juni 2020, säger Maria Persdotter Isaksson.

Res Grönt i Gröna Kronoberg har 35 vanliga elcyklar, en lådcykel med elassistans samt en vikcykel med elassistans att låna ut till de som deltagit i resvaneundersökningen. Under mars månad pågick den första testperioden och responsen var övervägande positiv från testcyklisterna.

Vi skickade ut en uppföljningsenkät efter testperioden och där kom det fram att 67 procent av testcyklisterna påverkades positivt att använda sig av elcykel som transportmedel efter att de fått detta erbjudande. Det tycker vi är superroligt, säger Maria Persdotter Isaksson.

Sammanlagt bytte testcyklisterna ut 2 780 kilometer i bilresor mot elcykel under sina fyra veckor vilket motsvarar ett minskat utsläpp på 500 kilo koldioxid, enligt Trafikverkets utsläppsvärde.

Denna vecka kommer det nya testcyklister och hämtar sina elcyklar för de kommande fyra veckorna. Sammanlagt kommer 500 personer i Kronobergs län få möjlighet att byta ut sin bil mot elcykel för sina resor till och från arbetet fram till och med juni 2020.

Om Res Grönt i Gröna Kronoberg

Res Grönt i Gröna Kronoberg hjälper arbetsgivare i Kronoberg att klimateffektivisera sina anställdas resor till, från och i jobbet och godstransporter. Projektet ägs av Region Kronoberg som driver det tillsammans med Energikontor Sydost. Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfond och regionala tillväxtmedel.

Alla kommuner och deras bolag i Kronobergs län deltar i projektet samt ett flertal privata aktörer. Läs mer på blogg.regionkronoberg.se/resgront.

Kontakt

Maria Persdotter Isaksson

Huvudprojektledare Hållbar Mobilitet

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 59

Relaterade nyheter

Nya EU-projekt till Kronoberg, Småland och Öarna

14 juni 2019

Den 12-13 juni beviljades flera av Kronobergs projektansökningar. Projekten ska bland annat arbeta med insatser som stärker kvinnor och män som står särskilt långt ifrån arbetsmarknaden.

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i tarmen anmäls enligt Lex Maria

14 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient med påverkad cirkulation till tarmen missbedömdes på ett av länets sjukhus.

Carolina Klüft inviger Science Gym i Lessebo!

10 juni 2019

Lördagen den 31 augusti besöker Region Kronobergs Science gym – ett teknikfyllt tält med fokus på rörelseglädje – Lessebo.

Hög dos morfin anmäls enligt Lex Maria

5 juni 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick 10 gånger högre dos än ordinerat på ett av länets sjukhus.