Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

11 april 2018

Tidig kontakt med arbetsplatsen vid akut ryggsmärta – framgångsrikt koncept i primärvården

En tidig kontakt med arbetsgivaren har positiva effekter för patientens arbetsförmåga vid smärta i nacke och rygg. Det visar Charlotte Post Sennehed i sin avhandling vid Lunds universitet.

Den 15 mars 2018, disputerade Charlotte Post Sennehed vid medicinska fakulteten i Lund med avhandlingen ”Rehabilitation in primary care for patients with neck and back pain focusing work ability”.
En randomiserad kontrollerad studie inom primärvården för patienter med akuta ryggbesvär har visat att dialog med arbetsplatsen långsiktigt förbättrade arbetsförmågan och minskade behov av sjukskrivning.
Ett kort frågeformulär om psykosociala riskfaktorer på arbetet för användning i primärvården har också validerats. Syftet med frågeformuläret är att för patienter som söker vård för akut nack- och ryggsmärta enkelt bedöma behov av tidiga kontakter på arbetsplatsen.
Vidare studerades om det för patienter med mer långvarig smärta i nacke och rygg fanns faktorer på organisations- och omgivningsnivå som påverkade möjligheten att få en remiss till multimodal rehabilitering i primärvården. Resultatet visade att möjligheten att få en remiss ökade då vårdcentralen låg i ett större samhälle med högre socioekonomiska förhållanden hos de listade patienterna. Privata vårdcentraler och vårdcentraler som tillhandahöll egen multimodal rehabilitering remitterade också fler patienter. Möjlighet att få en remiss berodde således på vilken vårdcentral de sökte vård.

Kontakt

Charlotte Post Sennehed

Utvecklingsledare, dr med vet, leg. fysioterapeut

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470592287|0470586500, 0720-83 12 97

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...