Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

11 april 2018

Tidig kontakt med arbetsplatsen vid akut ryggsmärta – framgångsrikt koncept i primärvården

En tidig kontakt med arbetsgivaren har positiva effekter för patientens arbetsförmåga vid smärta i nacke och rygg. Det visar Charlotte Post Sennehed i sin avhandling vid Lunds universitet.

Den 15 mars 2018, disputerade Charlotte Post Sennehed vid medicinska fakulteten i Lund med avhandlingen ”Rehabilitation in primary care for patients with neck and back pain focusing work ability”.
En randomiserad kontrollerad studie inom primärvården för patienter med akuta ryggbesvär har visat att dialog med arbetsplatsen långsiktigt förbättrade arbetsförmågan och minskade behov av sjukskrivning.
Ett kort frågeformulär om psykosociala riskfaktorer på arbetet för användning i primärvården har också validerats. Syftet med frågeformuläret är att för patienter som söker vård för akut nack- och ryggsmärta enkelt bedöma behov av tidiga kontakter på arbetsplatsen.
Vidare studerades om det för patienter med mer långvarig smärta i nacke och rygg fanns faktorer på organisations- och omgivningsnivå som påverkade möjligheten att få en remiss till multimodal rehabilitering i primärvården. Resultatet visade att möjligheten att få en remiss ökade då vårdcentralen låg i ett större samhälle med högre socioekonomiska förhållanden hos de listade patienterna. Privata vårdcentraler och vårdcentraler som tillhandahöll egen multimodal rehabilitering remitterade också fler patienter. Möjlighet att få en remiss berodde således på vilken vårdcentral de sökte vård.

Kontakt

Charlotte Post Sennehed

Doktorand, FoU Kronoberg

Charlotte är leg. sjukgymnast och koordinator för WorkUp. Hon forskar om strukturerat medicinskt omhändertagande av patienter i primärvården.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470592287|0470586500

Relaterade nyheter

2,1 miljoner till utveckling av kultur i Kronoberg

24 maj 2018

Kulturrådet har beslutat om 2,1 miljoner kronor till regional kulturverksamhet i Kronoberg. 5 projekt relaterade till Kronoberg fick sin ansökan beviljad.

Folktandvården lanserar nytt verktyg i kampen mot karies

22 maj 2018

Folktandvården Sverige lanserar i dag ett nytt mobilspel för barn. Appen Rocka munnen innehåller både spel och timer och ska göra barn och föräldrar till bättre tandborstare.

Region Kronoberg fortsätter att skörda ekologiska framgångar

21 maj 2018

När EkoMatCentrum under måndagen presenterade den senaste rankningen av landets regioner och kommuner avseende högst andel ekologiska inköp, placerade sig Region Kronoberg återigen i toppen. En placer...

Ny IT- och digitaliseringschef i Region Kronoberg

21 maj 2018

IT och digitalisering är ett centralt och viktigt område inom Region Kronoberg och i höst tillträder Peter Bergehamn som ny IT- och digitaliseringschef. Peter arbetar idag som IT-chef för Växjö kommun...