Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

11 april 2018

Tidig kontakt med arbetsplatsen vid akut ryggsmärta – framgångsrikt koncept i primärvården

En tidig kontakt med arbetsgivaren har positiva effekter för patientens arbetsförmåga vid smärta i nacke och rygg. Det visar Charlotte Post Sennehed i sin avhandling vid Lunds universitet.

Den 15 mars 2018, disputerade Charlotte Post Sennehed vid medicinska fakulteten i Lund med avhandlingen ”Rehabilitation in primary care for patients with neck and back pain focusing work ability”.
En randomiserad kontrollerad studie inom primärvården för patienter med akuta ryggbesvär har visat att dialog med arbetsplatsen långsiktigt förbättrade arbetsförmågan och minskade behov av sjukskrivning.
Ett kort frågeformulär om psykosociala riskfaktorer på arbetet för användning i primärvården har också validerats. Syftet med frågeformuläret är att för patienter som söker vård för akut nack- och ryggsmärta enkelt bedöma behov av tidiga kontakter på arbetsplatsen.
Vidare studerades om det för patienter med mer långvarig smärta i nacke och rygg fanns faktorer på organisations- och omgivningsnivå som påverkade möjligheten att få en remiss till multimodal rehabilitering i primärvården. Resultatet visade att möjligheten att få en remiss ökade då vårdcentralen låg i ett större samhälle med högre socioekonomiska förhållanden hos de listade patienterna. Privata vårdcentraler och vårdcentraler som tillhandahöll egen multimodal rehabilitering remitterade också fler patienter. Möjlighet att få en remiss berodde således på vilken vårdcentral de sökte vård.

Kontakt

Charlotte Post Sennehed

Utvecklingsledare, dr med vet, leg. fysioterapeut

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470592287|0470586500, 0720-83 12 97

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.