Fler nyheter

14 maj 2018

Tina Thörner ska öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik

Tina Thörner är en av världens mest framgångsrika kartläsare i rally. Nu är hon även ny ambassadör för projektet Maker tour – Mot nya höjder; ett projekt som arbetar för att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos elever i Kronobergs och Gävleborgs län.

Tina Thörner har en imponerande karriär. Hon är sedan 25 år kartläsare i rally och har tillsammans med sina förare vunnit tre världsmästerskap och två världscupssegrar.

Under denna tid har jag fått se hela världen. Genom att jag har våga testa nya saker har mina drömmar har gått i uppfyllelse. Och att utmana sig själv, att våga testa nytt - det är det som Maker tour Mot nya höjder står för, säger Tina Thörner. 

Vi har redan nått 5 000 elever och kommer med Tinas hjälp nå ännu fler

Maker tour – Mot nya höjders uppgift är att öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik – bland annat genom utmaningar som eleverna får lösa i klassrummet.

Vi är väldigt glada för att Tina Thörner nu är en del av vår stora Maker tour – Mot nya höjder - familj, säger Marcus Brunskog, projektledare för Maker tour – Mot nya höjder. Under de fyra år som projektet har varit igång har vi nått 5 000 elever och med Tinas hjälp kommer vi nå ännu fler med budskapet om att följa sina drömmar och visioner.

De klasser som genomför utmaningarna får ta del av en belöning i slutet på terminen. Tina Thörner kommer vara en del av belöningen, som i skrivande stund är hemlig. Belöningen offentliggörs fredagen den 18 maj.

Vad är Maker tour – Mot nya höjder?

Projektet drivs av Region Kronoberg och Tekniska museet tillsammans med Linnéuniversitetet och Länsstyrelsen Kronoberg. Projektet Mot nya höjder började 2014 i Kronobergs län och 2018 gifte sig projektet med Tekniska museets Maker tour. Maker tour är en maker-buss fylld av programmeringsaktiviteter för elever med samma syfte som klassrumskonceptet Mot nya höjder: att öka elevernas intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Under 2018–2021 testar dessa framgångskoncept vingarna – förutom Kronobergs län – även i Gävleborgs län.

Att en av världens mest framgångsrika kartläsare gör oss sällskap i vårt arbete med Maker tour – Mot nya höjder är fantastiskt roligt, säger Joakim Pohlman (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden. I sin nya roll som ambassadör för Maker tour – Mot nya höjder, kommer Tina att inspirera och sprida energi för ett otroligt viktigt projekt att få barn och ungdomar intresserade av naturvetenskap, teknik och matematik.  

Projektets långsiktiga mål är att öka andelen sökande till de naturvetenskapliga utbildningarna men också att skapa samarbetsformer mellan skolan och näringslivet för att säkra länens framtida kompetensförsörjning.

Kontaktpersoner

Tina Thörner

Joakim Pohlman (S)

Ledamot i regionfullmäktige

Joakim är också ersättare i regionstyrelsen, ordförande i regionala utvecklingsnämnden och ordförande i Grimslövs folkhögskolas styrelse.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0703-31 23 00

Markus Brunskog

Projektledare Mot nya höjder

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-76 10 07

Relaterade nyheter

Fördjupningsstudie visar: Skolan är en viktig aktör för ungas tillit till vuxenvärlden

24 september 2018

Region Kronoberg har valt att genomföra en kvalitativ fördjupningsstudie om tillitens villkor med utgångspunkt från resultatet från 2015 års barn- och ungdomsenkät. Syftet med fördjupningsstudien är a...

Region Kronoberg återgår till ordinarie verksamhet

21 september 2018

Klockan 11.06 sänkte Region Kronoberg sin beredskap från förstärkningsläge till stabsläge, den lägsta beredskapsnivån.

Region Kronoberg ger fler möjligheten att utbilda sig till specialistsjuksköterska med bibehållen lön

20 september 2018

Nu är utbildningen till specialistsjuksköterska igång för terminen. Och från och med i år har Region Kronoberg ökat antalet utbildningstjänster från 40 till 60 per år, en satsning som genomförs i sama...

Höjd beredskap på Region Kronobergs sjukhus på grund av ansträngd vårdplatssituation

18 september 2018

Det är ett ansträngt läge med mycket hög beläggning på våra sjukhus i Växjö och Ljungby. Under måndagskväll höjdes därför beredskapen till stabsläge.