Fler nyheter

20 februari 2018

Toppmodern laboratoriemiljö invigd på klinisk kemi och transfusionsmedicin i Växjö

Nu är klinisk kemi och transfusionsmedicins nya och moderna laboratoriemiljö invigd. De nya ändamålsenliga lokalerna är anpassade för toppmodern automation, speciallabb och för blodgivning och komponentframställning. Nu kan kliniken kalla sig en av Sveriges modernaste instrumentparker. Detta skapar förutsättningar för ökad service och säkrare vård.

2012 började arbetet med att upphandla ny, modernare utrustning. Det var ett gediget arbete med att ta fram kravspecifikation för ny utrustning, det genomfördes bland annat studiebesök till andra kliniker. Den nya instrumentparken i Växjö är helautomatiserad och därför har fem tjänster kunnat sparas in. Lokalerna har byggts om för att få plats med helautomationen och för att arbetet kring instrumenteringen ska vara effektivt.

Det var tre anledningar till att en utveckling var tvungen att ske. Utrustningen var gammal, ständig produktionsökning och det var svårt att finna personal med tillräckligt hög kompetens.

Även Lasarettet Ljungby har fått en uppgraderad laboratoriemiljö. Kim Ekblom, läkare på klinisk kemi och transfusionsmedicin, berättar att laboratoriet i Ljungby snart har ett nytt instrument på plats vilket bl.a. kan analysera njursten. Klinisk kemi i Ljungby blir då ett av få laboratorier i Sverige där analysen kan utföras.

Med den nya tekniken går proverna genom en slang från provtagningen och akuten till laboratoriet och provröret ska bara beröras av provtagaren, sen sker hela processen helt per automatik (för majoriteten av proverna) och provsvaret går direkt in i patientens journal. 

Anna Fransson (S), regionstyrelsens ordförande klipper bandet och menade att
– verksamheten på klinisk kemi och transfusionsmedicin är något som nästan varje Kronobergare berörs av men alla vet inte att den finns. 

Britt Osbeck, biomedicinsk analytiker visar trombocyter i transfusionsmedicins nya lokaler där blodgivare ger blod. Just nu får verksamheten in fyra nyregistreringar per dag i snitt!

Lena Bengtsson

Lena Bengtsson, avdelningschef och byggprojektansvarig från verksamheten är mycket nöjd över ombyggnationen och över alla medarbetares insatser.

-  Det har varit roligt och vi har haft ett fantastiskt teamarbete, jag är mycket stolt och nöjd över resultatet!

Kontakt

Lena Bengtsson

Avdelningschef Klin kem lab Växjö

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 98 89, 0705-43 51 79

Relaterade nyheter

Kronobergaren reser gärna längre för att få bra vård

18 juli 2018

I Kronoberg anser 87 procent av invånarna att det är bra att enstaka sjukhus specialiserar sig på vissa operationer och 91 procent av de som bor i Kronoberg ställer sig positiva till samarbete inom hä...

Uppmaning: undvik uttorkning på grund av värme

17 juli 2018

Ihållande värme kan medföra hälsorisker för alla. Särskilt utsatta är äldre, kroniskt sjuka och personer med funktionsnedsättning, men även små barn, gravida och personer som tar medicin. Region Krono...

Vuxenpsykiatrin inom Region Kronoberg satsar på hälsofrämjande arbete

17 juli 2018

Alla ska ha möjlighet att gå till vårdcentralen och ta hand om sin hälsa, men för vissa patienter med psykisk sjukdom är det inte så enkelt. De har oftast mycket sämre resurser för att ta hand om sin...

Budgettillskott leder till fler doktorander

5 juli 2018

Regionstyrelsens budgettillskott med 2,5 miljoner forskningskronor i februari har gjort det möjligt att anställa fyra doktorander via FoU Kronoberg. Samtliga är medarbetare i Region Kronoberg och som...