Fler nyheter

23 juli 2019

Turismen ökar i Kronobergs län

Kronoberg är den region i Sverige som har störst andel utländska besökare. Under 2018 hade länet över en miljon turistnätter – en siffra som har ökat de senaste åren. Dessutom har turismnäringen i länet ökat sin omsättning och har fler anställda än någonsin. Samtidigt ökar intresset för hållbar turism.

Bolaget AB Destination Småland är helägt av Region Kronoberg. Deras uppdrag är att utveckla besöksnäringen i länet, genom att jobba med marknadsföring och utveckling av besöksnäringen. Tillsammans med Jönköping och Kalmar arbetar man med varumärket Småland på en internationell marknad.

Vi är den region i Sverige med störst andel utländska besökare. Våra prioriterade marknader är Tyskland, Holland och Danmark. Småland är ett av relativt få platsvarumärken i Sverige som är känt på en internationell marknad, mycket tack vare Astrid Lindgren och Ikea, berättar Oskar Wijk, vd på Destination Småland.

Turismen blomstrar

Kronoberg hade 2018 över en miljon gästnätter, en siffra som har ökat stadigt de senaste åren. (Som gästnatt räknas när en person sover över på ett hotell, vandrarhem, camping eller stugby.) Även omsättningen i branschen har ökat, liksom antalet företag och anställda inom turistnäringen.

Naturen är det som utländska turister lyfter som främsta anledningen till att de besöker Kronoberg.

– Vår natur är vårt Eiffeltorn, det är det man först och främst reser hit för. En stor internationell researrangör har definierat Småland som ”space, silence, nature”. Den passar bra in på det vi försöker lyfta fram i vår marknadsföring. Natur, mat och design är tre områden som vi prioriterar, säger Oskar Wijk.

Dessutom satsar Destination Småland hårt på hållbar turism.

Vårt mål är att år 2026 endast lyfta hållbara produkter i vår marknadsföring. Med produkter menas till exempel boendeanläggningar, museum, aktivitetsföretag, restauranger och så vidare. Vi märker redan nu ett stort intresse för produkter som kan visa på att de är hållbara.

 

Kontakt

Oskar Wijk

vd Destination Småland

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-73 32 73

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Främmande material i luftvägarna misstolkades som KOL

21 augusti 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en hän-delse där en patient i samband med ett besök hos tandläkare fick ner avtrycksmassa (siliconmaterial) i luftvägarna.

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...