Fler nyheter

23 juli 2019

Turismen ökar i Kronobergs län

Kronoberg är den region i Sverige som har störst andel utländska besökare. Under 2018 hade länet över en miljon turistnätter – en siffra som har ökat de senaste åren. Dessutom har turismnäringen i länet ökat sin omsättning och har fler anställda än någonsin. Samtidigt ökar intresset för hållbar turism.

Bolaget AB Destination Småland är helägt av Region Kronoberg. Deras uppdrag är att utveckla besöksnäringen i länet, genom att jobba med marknadsföring och utveckling av besöksnäringen. Tillsammans med Jönköping och Kalmar arbetar man med varumärket Småland på en internationell marknad.

Vi är den region i Sverige med störst andel utländska besökare. Våra prioriterade marknader är Tyskland, Holland och Danmark. Småland är ett av relativt få platsvarumärken i Sverige som är känt på en internationell marknad, mycket tack vare Astrid Lindgren och Ikea, berättar Oskar Wijk, vd på Destination Småland.

Turismen blomstrar

Kronoberg hade 2018 över en miljon gästnätter, en siffra som har ökat stadigt de senaste åren. (Som gästnatt räknas när en person sover över på ett hotell, vandrarhem, camping eller stugby.) Även omsättningen i branschen har ökat, liksom antalet företag och anställda inom turistnäringen.

Naturen är det som utländska turister lyfter som främsta anledningen till att de besöker Kronoberg.

– Vår natur är vårt Eiffeltorn, det är det man först och främst reser hit för. En stor internationell researrangör har definierat Småland som ”space, silence, nature”. Den passar bra in på det vi försöker lyfta fram i vår marknadsföring. Natur, mat och design är tre områden som vi prioriterar, säger Oskar Wijk.

Dessutom satsar Destination Småland hårt på hållbar turism.

Vårt mål är att år 2026 endast lyfta hållbara produkter i vår marknadsföring. Med produkter menas till exempel boendeanläggningar, museum, aktivitetsföretag, restauranger och så vidare. Vi märker redan nu ett stort intresse för produkter som kan visa på att de är hållbara.

 

Kontakt

Oskar Wijk

vd Destination Småland

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-73 32 73

Christel Gustafsson

Regional utvecklingsdirektör

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 27, 0767-20 78 48

Relaterade nyheter

Märta Wallinius utnämnd till docent

11 oktober 2019

Märta Wallinius, chef för forskningssektionen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Region Kronoberg, har utnämnts till docent i psykiatri med inriktning rättspsykiatri vid Lunds universitet. En utnäm...

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.

Region Kronoberg inför ny rutin för analys av cellprover

7 oktober 2019

Nu inför Region Kronoberg det vårdprogram för gynekologiska cellprover som ska öka tidig upptäckt av personer som riskerar att utveckla livmoderhalscancer. Prover som tas från och med den 7 oktober ko...