Fler nyheter

14 juni 2017

Tyck till om regionens framtida infrastruktur

I dag antog regionala utvecklingsnämnden förslaget till ny länstransportplan för Kronoberg 2018-2029. Nu följer en öppen process för att samla in synpunkter på förslaget, och även på framtida cykelvägar och kultur i Kronoberg.

I länstransportplanen beskrivs Region Kronobergs prioriterade infrastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Bland annat föreslås satsningar på riksväg 23 (Älmhult-Ljungstorp och Huseby-Marklanda), riksväg 27 (Säljeryd-Växjö), väg 834 Hovmantorp (järnvägskorsning), länsväg 126 (förbi Alvesta), Södra länken (Växjö) och en samfinansiering av mötesspår i Skruv.

Planering av infrastruktur är ett av flera viktiga områden för att skapa regional utveckling och tillväxt. I länstransportplanen utgår vi ifrån Regionsamverkan i Sydsveriges positionspapper för infrastrukturinvesteringar. Länstransportplanen bidrar till ett sammanknutet Sydsverige genom att utveckla de stråk som går genom länet. Det mindre vägnätet är givetvis också av stor betydelse för invånarna och näringslivet, säger Olof Björkmarker, ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Cykel som transportmedel lyfts fram

Region Kronoberg har även gjort ett förslag till inriktningar och prioriteringar för utbyggnaden av cykelvägar: Cykla i Gröna Kronoberg.

För första gången finns nu en sammanställning av behov och önskemål som stärker cykel som transportslag. Förhoppningen är att vi, tillsammans med kommunerna och Trafikverket, ska få ett funktionellt nät av cykelvägar och höja säkerheten för cyklister. Intresset för att cykla har ökat både i Sverige och globalt, vilket ökar trycket på cykelvägar för rekreation och turism. Dessutom förbättras både hälsa och miljö om vi cyklar, säger Per Hansson, infrastrukturplanerare.

Se inriktningar och prioriteringar här

En öppen process

Nu öppnar regionen upp för att ta emot synpunkter på Länstransportplanen, Cykla i Kronoberg och den kommande kulturplanen. På hemsidan

www.regionkronoberg.se/gronakronoberg/

får medborgarna möjlighet att lämna sina synpunkter. I morgon torsdag diskuteras förslagen med regionala aktörer på Region Kronobergs Vårforum.

Se programmet

Media är välkomna till Vårforum för att lyssna på föredrag och diskussioner. Anmäl gärna ditt deltagande till

Det här är en e-postadress

Kontakt

Olof Björkmarker (S)

Olof Björkmarker (S)

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Olof är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i styrelsen för Grimslövs folkhögskola, ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 61

Per Hansson

Kollektivtrafikmyndigheten

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 30 66

Relaterade nyheter

1 september fasar Region Kronoberg ut stora delar av hyrpersonalen i vården

22 juni 2017

Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd har idag ställt sig bakom hälso- och sjukvårdsdirektörens reviderade åtgärdsförslag för att bli oberoende av hyrpersonal och förbättra ekonomin. Det innebär...

Infrastruktur, kultur och kommunikation på Vårforum

22 juni 2017

Region Kronoberg har många ”strängar på sin lyra”: många olika ansvarsområden och ett flertal statliga uppdrag. Alla dessa är viktiga delar i det samlade arbete som görs för att skapa tillväxt och utv...

Kronobergs kulturplan klar för remissrunda

22 juni 2017

I ett förslag till ny kulturplan för Kronobergs län lyfts bland annat kultur i hela länet, Kronobergs starka muntliga berättartradition, arbetet med yttrandefrihetsfrågor och bild- och formområdet som...

Budget 2018

21 juni 2017

I samband med regionfullmäktiges möte den 20 juni beslutades Region Kronobergs budget för 2018.