Fler nyheter

26 november 2019

Uppskattad föreläsning minskar oro inför förlossning

Under ett år har kvinnokliniken anordnat föreläsningar för gravida kvinnor, med syfte att öka kunskapen om bäckenbotten och dela med sig av kunskap och tips inför förlossning. Utvärdering visar att flera kvinnor uttrycker en minskad oro inför förlossningen efter att ha gått på föreläsningen.

Hittills har kvinnokliniken genomfört fem föreläsningar om bäckenbotten för gravida och uppskattningsvis har 240 gravida kvinnor varit där, vissa av dem tillsammans med sin partner. Efter föreläsningen får kvinnorna möjlighet att ställa sina frågor, även enskilt.

Kliniken har länge varit väldigt bra på information till blivande mammor om hur förlossningen går till, amning med mera, men vi har inte haft tillräckligt fokus på bäckenbotten. Det var dags att ändra på det, säger Emmie Rydström, ST-läkare och föreläsare.

Bäckenbotten fokus även hos medarbetarna

Kliniken har även utbildat alla barnmorskor på mödravården om hur man ska undersöka kvinnor efter förlossning och förbättrat patientflödet för de kvinnor som får en förlossningsskada. Initiativet med föreläsningar och ökat fokus på bäckenbotten både bland gravida kvinnor och personalen på kvinnokliniken har gett goda resultat. Kvinnorna uppger att de numera får tillräcklig med information och känner mindre oro inför förlossning.

Vad jag vet finns det inget liknande erbjudande i någon annan region. Men vi märker att vårt nya arbetssätt för kvinnors bäckenbotten börjar sprida sig och jag har blivit kontaktad av kollegor i andra regioner som vill veta mer om hur vi jobbar, säger Emmie Rydström.

Kontakt

 

Emmie Rydström

ST-läkare

  • Telefon: 0470-58 83 99

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av höftfraktur, anmäls enligt Lex Maria

4 december 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient fått en försenad diagnos av höftfraktur.

Nytt strukturerat omhändertagande för de svårast sjuka patienterna

2 december 2019

I ett samarbete med flera berörda kliniker har akutmottagningen på Centrallasarettet Växjö tagit fram ett nytt strukturerat arbetssätt för omhändertagande av de mest sjuka patienterna som kommer till...

Beslut om ytterligare åtgärder för en hållbar ekonomisk utveckling

28 november 2019

Den 28 november 2019 beslutade Region Kronobergs hälso- och sjukvårdsnämnd om ytterligare åtgärder under 2020 för att hantera hälso- och sjukvårdens ekonomiska underskott.

En åttaårig lokalutvecklingsplan för Centrallasarettet Växjö är beslutad

27 november 2019

Regionfullmäktige tog i maj ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Fram till dess behöver vi tillgodose de nödvändiga lokalbehov som finns på Centrallasarettet Växjö. Regionl...