Fler nyheter

26 november 2019

Uppskattad föreläsning minskar oro inför förlossning

Under ett år har kvinnokliniken anordnat föreläsningar för gravida kvinnor, med syfte att öka kunskapen om bäckenbotten och dela med sig av kunskap och tips inför förlossning. Utvärdering visar att flera kvinnor uttrycker en minskad oro inför förlossningen efter att ha gått på föreläsningen.

Hittills har kvinnokliniken genomfört fem föreläsningar om bäckenbotten för gravida och uppskattningsvis har 240 gravida kvinnor varit där, vissa av dem tillsammans med sin partner. Efter föreläsningen får kvinnorna möjlighet att ställa sina frågor, även enskilt.

Kliniken har länge varit väldigt bra på information till blivande mammor om hur förlossningen går till, amning med mera, men vi har inte haft tillräckligt fokus på bäckenbotten. Det var dags att ändra på det, säger Emmie Rydström, ST-läkare och föreläsare.

Bäckenbotten fokus även hos medarbetarna

Kliniken har även utbildat alla barnmorskor på mödravården om hur man ska undersöka kvinnor efter förlossning och förbättrat patientflödet för de kvinnor som får en förlossningsskada. Initiativet med föreläsningar och ökat fokus på bäckenbotten både bland gravida kvinnor och personalen på kvinnokliniken har gett goda resultat. Kvinnorna uppger att de numera får tillräcklig med information och känner mindre oro inför förlossning.

Vad jag vet finns det inget liknande erbjudande i någon annan region. Men vi märker att vårt nya arbetssätt för kvinnors bäckenbotten börjar sprida sig och jag har blivit kontaktad av kollegor i andra regioner som vill veta mer om hur vi jobbar, säger Emmie Rydström.

Kontakt

 

Emmie Rydström

ST-läkare

  • Telefon: 0470-58 83 99

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.