Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

20 april 2017

Utmärkelse till engagerad handledare inom vård och omsorg

Undersköterskan Jennie Skjöldebrand, som arbetar på Åbrinkens äldreboende i Lagan, har tilldelats utmärkelsen årets handledare inom vård och omsorg i Kronoberg.

Det känns fantastisk att det jag brinner för uppmärksammas och att eleverna uppskattar mitt arbetssätt. Det här ger mig ännu mer inspiration till att utvecklas. Jag är också tacksam över min arbetsplats och mina kollegor som ger mig rätt förutsättningar och låter mig få tid till reflektion över lärandet med eleven, säger Jennie Skjöldebrand.

Viktig roll

Handledarna gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning. Utmärkelsen årets handledare delades ut av Vård- och omsorgscollege i Kronoberg i syfte att stimulera goda handledarinsatser.

Juryns motivering:

Jennie Skjöldebrand har stor empatisk förmåga, ser omsorgstagaren och eleven och utgår från deras förutsättningar. Hon lägger ribban på en nivå som är rimlig men samtidigt utmanande. Jennie är en fantastisk ambassadör för sitt yrke och sprider arbetsglädje omkring sig. Hon gör det lilla extra för eleven och omsorgstagaren och visar verkligen vilket viktigt arbete en undersköterska har.

Genom utmärkelsen, som delades ut på Handledarens dag 2017  i Växjö, går Jenny Skjöldebrand vidare och nomineras till den nationella utmärkelsen Årets handledare.

Primus Kim -  ny utmärkelse

En nyhet under Handledarens dag 2017 var att utmärkelsen Primus Kim för första gången delades ut. Priset tilldelas personer som gör skillnad och som på ett positivt sätt lyfter elever, arbetskamrater, brukare och patienter. I år gick utmärkelsen till samtliga handledare som var på plats och det var Kronobergs landshövding Ingrid Burman som delade ut utmärkelsen.

Ingrid Burman, landshövding i Kronobergs län, Catarina Lindahl Petäjä, Region Kronoberg

Primus Kim kommer årligen att utses av Vård- och omsorgscollege Kronoberg. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och fira framgångsrikt arbete i vård och omsorg.

Bakgrund

I Vård- och omsorgscollege Kronoberg samverkar länets åtta kommuner, Region Kronoberg, privata vårdföretag, fackliga organisationer samt privata och kommunala utbildningsanordnare – för att öka attraktionskraften för arbete och utbildningar inom vård och omsorg.

Kontakt 

Relaterade nyheter

Riksdagsseminarium ”Så kan södra Sverige knytas samman och stärkas!”

26 april 2017

Sydsveriges utveckling är viktig för hela Sverige. Regionerna har därför enats om prioriteringar i infrastrukturen. Under ett riksdagsseminarium den 27 april presenteras de infrastrukturinsatser i Söd...

Europaforum 2017

13 april 2017

Välkomna till Europaforum Småland Blekinge Halland 12 maj 2017 - Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa

Europaforum 2017

13 april 2017

Välkomna till Europaforum Småland Blekinge Halland 12 maj 2017 - Gränsöverskridande samverkan i ett föränderligt Europa

Region Kronoberg upphandlar ekologiska ägg från lokal äggleverantör

12 april 2017

Region Kronoberg har tecknat avtal med Gårdsby ägg AB om leverans av ekologiska ägg. Avtalet är ett resultat av den regionala livsmedelsstrategin där ett delmål är att få fler lokala leverantörer att...