Fler nyheter

17 mars 2017

Utställningen I'm Alive visas på Huseby

Mot nya höjder, Huseby Bruk och Tekniska museet öppnar i början av september utställningen I'm Alive i Kronoberg. Här delar nyanlända som kommit till Sverige med sig av sina berättelser och om vad digital teknik har betytt för dem under deras flykt.

Utställningen kommer att visas på Huseby Bruk mellan 2 september och 19 januari och innehåller berättelser från nyanlända som klarat den farliga resan till Sverige. Med hjälp av en interaktiv visualisering följer vi båtarnas dramatiska väg mellan Turkiet och Grekland. I'm Alive visar vilken viktig roll digital teknik och kommunikation, med bland annat hjälporganisationer, har för människor på flykt.

Joseph Stephens, som bodde på Huseby under 1800-talet, spenderade 10 år i Indien och 2008 hittades en låda med brev, fotografier och tidskrifter från denna tid. Det okända innehållet och annat historiskt material från Husebyarkivet på temat kommunikation ger spännande teknik- och tidsåterblickar.

Människor har flyttat och flytt mellan länder och kontinenter i alla tider men kommunikationssätten och informationsvägarna har förändrats stort. Genom att komplettera utställningen om nutid med äldre historiska återblickar får vi en bra och intressant bredd, säger Sofie Magnusson, VD Huseby Bruk AB.

Under vardagarna kommer utställningen att vara öppen för skolklasser i Kronoberg och för allmänheten under helgerna. I'm Alive är producerad av Tekniska museet, i samarbete med bland andra UNHCR och Better Shelter.

I'm Alive är en utställning som berör genom ett högst aktuellt ämne. Vi vill visa länets elever en ny aspekt av naturvetenskap, teknik och matematik och vikten det har för människor på flykt. Vi är glada att kunna presentera denna utställning tillsammans med Tekniska museet och Huseby, säger Marcus Brunskog, projektledare Mot nya höjder.   

Mot nya höjder vill öka elevers intresse för naturvetenskap, teknik och matematik. Vi vill också hitta mötesplatser och former för samarbete mellan skola och näringsliv. Två mål som tillsammans är en förutsättning för Kronobergs framtida kompetensförsörjning.  Mot nya höjder drivs av Region Kronoberg, Linnéuniversitetet, GoTech och Länsstyrelsen i Kronobergs län. Huvudägare för projektet är Region Kronoberg.

Kontakt

Sofie Magnusson

VD Huseby Bruk AB

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0705-55 20 97

Markus Brunskog

Projektledare Mot nya höjder

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0709-76 10 07
Olof Björkmarker (S)

Olof Björkmarker (S)

Ordförande i regionala utvecklingsnämnden

Olof är även ledamot i regionfullmäktige, ordförande i styrelsen för Grimslövs folkhögskola, ersättare i regionstyrelsen och regionstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i valberedningen.

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 76 61

Relaterade nyheter

Tarmskada efter operation

28 mars 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient fick en tarmskada efter en operation på ett av länets sjukhus.

Dags att söka till Grimslövs Folkhögskola

23 mars 2017

Behöver du komplettera din grundutbildning eller vill du skola om dig för att arbeta med turism och friskvård? Då kan du söka dig till Grimslövs Folkhögskola.

12,6 miljoner till miljöprojekt och företagsstöd i Kronoberg

22 mars 2017

Region Kronobergs regionala utvecklingsnämnd har beslutat att satsa 12,6 miljoner kronor på hållbara transporter för att bland annat minska koldioxidutsläppen och på konsultstöd till företagare.

Region Kronoberg genomför ytterligare en satsning på sjuksköterskor i dygnet runt-verksamheten

21 mars 2017

Som en del i arbetet med att bli oberoende av hyrpersonal och skapa kontinuitet i sjukvården inför Region Kronoberg ett helt nytt bonussystem som premierar sjuksköterskor som arbetar på obekväma arbet...