Fler nyheter

2 september 2019

Vaccin mot rotavirus erbjuds nu alla barn i Kronoberg

Från och med 2 september ingår vaccin mot det smittsamma rotaviruset i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn i Kronoberg kommer att erbjudas vaccination. Mycket välkommet, enligt Anna Bärtås, t f barnhälsovårdsöverläkare i Region Kronoberg.

Det finns flera virus som ger magsjuka. Rotavirus är ett av dem, och viruset är av den besvärliga sorten. Det kan ge infektioner som både varar länge och som ibland kräver sjukhusvård.

En uppskattning är att hälften av de barn som vårdas på sjukhus med magsjuka har rotavirus. Rotavirus kan, om det vill sig illa, ge vätskebrist och kräva behandling med dropp och flera dagars sjukhusvård, berättar Anna Bärtås. 

Vaccinationen ges av barnhälsovården samtidigt som de övriga vaccinationerna i vaccinationsprogrammet. Den första dosen ges vid sex veckors ålder och den andra vid tre månader.

Region Kronoberg har inväntat det gemensamma nationella beslutet kring vaccination mot rotavirusinfektion. Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccinationen bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och kommit fram till att smittskyddslagens samtliga krav uppfylls.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan samhällets kostnader minska med 120 miljoner kronor per år när vaccinet erbjuds alla barn.

Men den stora vinnaren är förstås det lilla barnet, säger Anna Bärtås.

Frågor och svar om rotavirus på Folkhälsomyndighetens webb

Information på 1177.se

 

För mer information, kontakta:

Anna Bärtås

Verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 84 04, 0709-84 44 24

Relaterade nyheter

Barnens bästa ska gälla i Kronoberg

18 september 2019

Idag fick regionala utvecklingsnämnden en presentation av den viktiga processen Barnens bästa gäller! i Kronoberg. I processen utvecklar Region Kronoberg och länets kommuner samarbetet med varandra, b...

Region Kronoberg startar inspirationsföreläsningar för blivande föräldrar

18 september 2019

Efter att den tidigare föräldrautbildningen på grund av resursbrist delvis ersatts av omfattande information på 1177.se, erbjuder Region Kronoberg nu blivande föräldrar i Kronoberg möjligheten att var...

Barnhabiliteringen får nya lokaler

17 september 2019

Den 17 september fattade regionstyrelsen beslut om att flytta barnhabiliteringen i Växjö till nya lokaler. I det första steget blir det en temporär lösning i form av Solvändan på Högstorp. Samtidigt s...

Företag som vill bli gröna efterlyses

16 september 2019

Samverkansprojektet Cirkulära Kronoberg och Kalmar län efterlyser nu företag och organisationer som vill bli mer hållbara och cirkulära. Projektet erbjuder föreläsningar, workshops och kostnadsfri utb...