Fler nyheter

2 september 2019

Vaccin mot rotavirus erbjuds nu alla barn i Kronoberg

Från och med 2 september ingår vaccin mot det smittsamma rotaviruset i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn i Kronoberg kommer att erbjudas vaccination. Mycket välkommet, enligt Anna Bärtås, t f barnhälsovårdsöverläkare i Region Kronoberg.

Det finns flera virus som ger magsjuka. Rotavirus är ett av dem, och viruset är av den besvärliga sorten. Det kan ge infektioner som både varar länge och som ibland kräver sjukhusvård.

En uppskattning är att hälften av de barn som vårdas på sjukhus med magsjuka har rotavirus. Rotavirus kan, om det vill sig illa, ge vätskebrist och kräva behandling med dropp och flera dagars sjukhusvård, berättar Anna Bärtås. 

Vaccinationen ges av barnhälsovården samtidigt som de övriga vaccinationerna i vaccinationsprogrammet. Den första dosen ges vid sex veckors ålder och den andra vid tre månader.

Region Kronoberg har inväntat det gemensamma nationella beslutet kring vaccination mot rotavirusinfektion. Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccinationen bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och kommit fram till att smittskyddslagens samtliga krav uppfylls.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan samhällets kostnader minska med 120 miljoner kronor per år när vaccinet erbjuds alla barn.

Men den stora vinnaren är förstås det lilla barnet, säger Anna Bärtås.

Frågor och svar om rotavirus på Folkhälsomyndighetens webb

Information på 1177.se

 

För mer information, kontakta:

Anna Bärtås

Verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 84 04, 0709-84 44 24

Relaterade nyheter

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...

Brister i överrapportering gav felaktig bedömning, anmäls enligt Lex Maria

18 november 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient inte fått den mest lämpliga vården på psykiatrisk akutmottagning.

Och vinnarna är … barndagvården!

15 november 2019

Arbetet med trygga barn i samband med anestesi gjorde barndagvården på Centrallasarettet Växjö till vinnare av Region Kronobergs kvalitetspris 2019.

Återbruk gjorde dem till vinnare av hållbarhetspriset

15 november 2019

När klinisk avdelningen för patologi och cytologi i Region Kronoberg fick tillgång till fler rum började de leta begagnade möbler.