Fler nyheter

2 september 2019

Vaccin mot rotavirus erbjuds nu alla barn i Kronoberg

Från och med 2 september ingår vaccin mot det smittsamma rotaviruset i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Det innebär att alla barn i Kronoberg kommer att erbjudas vaccination. Mycket välkommet, enligt Anna Bärtås, t f barnhälsovårdsöverläkare i Region Kronoberg.

Det finns flera virus som ger magsjuka. Rotavirus är ett av dem, och viruset är av den besvärliga sorten. Det kan ge infektioner som både varar länge och som ibland kräver sjukhusvård.

En uppskattning är att hälften av de barn som vårdas på sjukhus med magsjuka har rotavirus. Rotavirus kan, om det vill sig illa, ge vätskebrist och kräva behandling med dropp och flera dagars sjukhusvård, berättar Anna Bärtås. 

Vaccinationen ges av barnhälsovården samtidigt som de övriga vaccinationerna i vaccinationsprogrammet. Den första dosen ges vid sex veckors ålder och den andra vid tre månader.

Region Kronoberg har inväntat det gemensamma nationella beslutet kring vaccination mot rotavirusinfektion. Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccinationen bör införas i det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn, och kommit fram till att smittskyddslagens samtliga krav uppfylls.

Enligt Folkhälsomyndigheten kan samhällets kostnader minska med 120 miljoner kronor per år när vaccinet erbjuds alla barn.

Men den stora vinnaren är förstås det lilla barnet, säger Anna Bärtås.

Frågor och svar om rotavirus på Folkhälsomyndighetens webb

Information på 1177.se

 

För mer information, kontakta:

Anna Bärtås

Verksamhetschef, barn- och ungdomskliniken

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 84 04, 0709-84 44 24

Relaterade nyheter

Familjecentral på Teleborg blir verklighet 2021

20 januari 2020

Styrande politiker i Region Kronoberg och Växjö kommun har gjort en överenskommelse om att öppna en familjecentral i anslutning till vårdcentralen på Teleborg nästa år. Arbetet drar igång med ett upps...

Välkommen till regionstyrelsen den 21 januari

20 januari 2020

Det är dags för årets första regionstyrelsesammanträde. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

Ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken

10 januari 2020

Sedan 1 januari är Christian Möller ny chefläkare på rättspsykiatriska regionkliniken.

Bristande uppföljning av sårskada efter trafikolycka anmäls enligt Lex Maria

10 januari 2020

En patient fick efter en trafikolycka en stor sårskada på benet. Skadan följdes inte upp på adekvat sätt på länets sjukhus, vilket nu anmäls enligt Lex Maria.