Fler nyheter

6 november 2019

Vad innebär det nya sjukhuset för staden och staden för sjukhuset?

Den 15 oktober samlades kompetenser från olika samhällsbyggande myndigheter för en första workshop runt vilka tänkbara insatser i Räppe och i Växjö stad som kan stärka det nya akutsjukhuset och vilka effekter det nya sjukhuset kan få för Växjö och Kronoberg som helhet.

till vänster: Per Hansson, infrastrukturstrateg. Till höger: Daniel Malmqvist, tf projektledare för sjukhusbyggets trafik- och infrastrukturfrågor.

Ett nytt sjukhus i Växjö är så klart mycket mer än en sjukhusflytt, själva sjukhusbyggnaden och dess innehåll. Det handlar också om mycket människor som kommer att ha en daglig relation till sjukhuset – som ska vistas i området, och ta sig dit och därifrån.

Syftet med workshopen var att diskutera frågor som rör samhällsplanering och utveckling av regionen. På plats fanns representanter från regionens länstrafik, regional utveckling och sjukhusledning, Växjö kommun, Alvesta kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Detta var en kick off för att vi ska kunna komma vidare i arbetet med trafikplanering och andra insatser som påverkar samhällsplaneringen. Vid denna workshop zoomade vi ut från själva sjukhusbyggnaden och satte fokus på vad som behöver hända runt om sjukhuset för att det ska bli riktigt bra, säger Per Hansson infrastruktursstrateg i Region Kronoberg.

Under dagen diskuterades allt från en eventuell ny tågstation, utryckningsvägar, vad som händer med nuvarande sjukhustomt till hur samhällsplaneringen förändras i stort.

Bara att få till själva logistiken på tomten med utryckningsvägar, cykelstråk, bussar och parkeringsplatser blir en utmaning i sig som kräver omfattande planering, säger Per Hansson.

Det var en riktigt aktiv och lyckad dag. Det fanns ett tydligt behov och en vilja att diskutera dessa frågor, och efter en dag som denna står klart att ett gott samarbete kommer att vara a och o för att vi ska nå ett bra slutresultat, säger Daniel Malmqvist som är tf projektledare för trafik och infrastruktur i bygget av det nya sjukhuset.

Daniel framhåller också att sjukhusledningens medverkan i workshopen berikade.

Det blev en bra korsbefruktning. De kunde ge oss en bra bild av patientens väg i vården och att skapa en bra och läkande utemiljö är ju även viktigt ur vårdens perspektiv.

Nästa steg

Resultatet av workshopen kommer att återkopplas till alla som deltog och vara ett viktigt underlag i planeringen av det fortsatta arbetet. I november sker ytterligare en workshop för att mer konkret diskutera trafikfrågor.

Mer om Växjös nya sjukhus

Relaterade nyheter

Klamydiapinnar löser materialbrist vid coronaprovtagning

27 mars 2020

Bristen på provtagningspinnar är en av utmaningarna kopplade till coronapandemin. Därför funderade personalen på klinisk mikrobiologi Kronoberg/Blekinge på andra lösningar, och testade att använda de...

Region Kronoberg anmäler nervskada under operation

26 mars 2020

En patient opererade gallan på ett av länets sjukhus. Operationen blev långvarig och efteråt visade patienten tecken till nedsatt kraft i höger arm. Nu anmäls det inträffade till Inspektionen för vård...

Coronapatient inlagd på infektionskliniken

26 mars 2020

Ytterligare tre personer har konstaterats sjuka i covid-19 i Kronobergs län. En av dessa är inlagd på infektionskliniken på Centrallasarettet Växjö.

Planerade operationer ställs in de kommande fyra veckorna

24 mars 2020

Region Kronoberg beslutade vid ett stabsmöte under tisdagen att alla icke brådskande operationer ställs in till och med den 26 april.