Fler nyheter

6 november 2019

Vad innebär det nya sjukhuset för staden och staden för sjukhuset?

Den 15 oktober samlades kompetenser från olika samhällsbyggande myndigheter för en första workshop runt vilka tänkbara insatser i Räppe och i Växjö stad som kan stärka det nya akutsjukhuset och vilka effekter det nya sjukhuset kan få för Växjö och Kronoberg som helhet.

till vänster: Per Hansson, infrastrukturstrateg. Till höger: Daniel Malmqvist, tf projektledare för sjukhusbyggets trafik- och infrastrukturfrågor.

Ett nytt sjukhus i Växjö är så klart mycket mer än en sjukhusflytt, själva sjukhusbyggnaden och dess innehåll. Det handlar också om mycket människor som kommer att ha en daglig relation till sjukhuset – som ska vistas i området, och ta sig dit och därifrån.

Syftet med workshopen var att diskutera frågor som rör samhällsplanering och utveckling av regionen. På plats fanns representanter från regionens länstrafik, regional utveckling och sjukhusledning, Växjö kommun, Alvesta kommun, Trafikverket, Länsstyrelsen och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.

Detta var en kick off för att vi ska kunna komma vidare i arbetet med trafikplanering och andra insatser som påverkar samhällsplaneringen. Vid denna workshop zoomade vi ut från själva sjukhusbyggnaden och satte fokus på vad som behöver hända runt om sjukhuset för att det ska bli riktigt bra, säger Per Hansson infrastruktursstrateg i Region Kronoberg.

Under dagen diskuterades allt från en eventuell ny tågstation, utryckningsvägar, vad som händer med nuvarande sjukhustomt till hur samhällsplaneringen förändras i stort.

Bara att få till själva logistiken på tomten med utryckningsvägar, cykelstråk, bussar och parkeringsplatser blir en utmaning i sig som kräver omfattande planering, säger Per Hansson.

Det var en riktigt aktiv och lyckad dag. Det fanns ett tydligt behov och en vilja att diskutera dessa frågor, och efter en dag som denna står klart att ett gott samarbete kommer att vara a och o för att vi ska nå ett bra slutresultat, säger Daniel Malmqvist som är tf projektledare för trafik och infrastruktur i bygget av det nya sjukhuset.

Daniel framhåller också att sjukhusledningens medverkan i workshopen berikade.

Det blev en bra korsbefruktning. De kunde ge oss en bra bild av patientens väg i vården och att skapa en bra och läkande utemiljö är ju även viktigt ur vårdens perspektiv.

Nästa steg

Resultatet av workshopen kommer att återkopplas till alla som deltog och vara ett viktigt underlag i planeringen av det fortsatta arbetet. I november sker ytterligare en workshop för att mer konkret diskutera trafikfrågor.

Mer om Växjös nya sjukhus

Relaterade nyheter

Lokalt projekt sänkte sjukskrivningarna kraftigt

8 november 2019

Projektet 4 Ess, där bland annat vårdcentralerna Sländan och Kungshögen i Ljungby har deltagit i, visar goda resultat. Sjukskrivningar i diagnoserna psykisk ohälsa och smärta i rörelseapparaten sjönk...

Försenad diagnos av cirkulationsstörning i benet, anmäls enligt Lex Maria

30 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient får en försenad diagnos på ett av länets sjukhus.

Bil för hembesök - gåva till barn- och ungdomskliniken

21 oktober 2019

Växjö Charity och Stiftelsen Linnea Dahl skänker en ändamålsenlig bil till barn- och ungdomskliniken, vilken ger förutsättningar för den medicinska personalen att kunna erbjuda patientsäker vård i hem...

Region Kronoberg anmäler försenad diagnos av diabetes

18 oktober 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient inte diagnosticerades som diabetiker på ett av länets sjukhus.