Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

31 januari 2020

Validering viktigt för framtidens kompetensförsörjning

Validering är centralt för att förverkliga möjligheterna till livslångt lärande och lösa kompetensbristen. Det var två viktiga budskap på den nationella valideringskonferensen i Växjö den 27-28 januari 2020.

Validering är en process för att kartlägga och bedöma en persons kunskap och kompetens. Det kan exempelvis innebära att omvandla yrkeserfarenhet till utbildningsmeriter eller en utländsk utbildning till en svensk. På konferensen träffades de som kommer i kontakt med människor som vill få sina kunskaper utvärderade och bedömda. Intresset för dagarna var stort: över 230 personer deltog. Fokus var den nationella valideringsdelegationens betänkande och vad som händer nu när de avslutar sitt uppdrag. Hur ska arbetet fortsätta nationellt, regionalt och lokalt?

Sverige ligger långt efter

Validering är centralt för att öka möjligheterna till livslångt lärande: Kompetens utvecklas inte bara i formell utbildning utan även i arbetsliv, föreningsarbete och på fritiden. Enligt valideringsdelegationen har antalet valideringar ökat i Sverige, men vi ligger fortfarande långt efter i en nordisk jämförelse. Norge är en förebild. I Danmark börjar man alltid med en validering av personer över 25 när de börjar på en vuxenutbildning.

Elin Landell, tidigare kanslichef valideringsdelegationen.För att öka antalet valideringar föreslår delegationen en tydligare reglering, ändamålsenlig organisering och finansieringslösningar.

Det behövs även en övergripande nationell strategi för kompetensförsörjning och livslångt lärande. Ansvarigt statsråd bör tillkalla ett råd för validering – en tvärgående funktion. Idag jobbar vi i stuprör, parallellt. Regionernas mandat i kompetensförsörjningen behöver också regleras i lag för att förtydliga ansvaret, sa Elin Landell, tidigare kanslichef valideringsdelegationen.

Delegationen föreslår att kommunerna ska bli skyldiga att erbjuda validering i sin vuxenutbildning Komvux.

Det kostar så klart pengar men leder till kortare utbildning vilket ger snabbare genomströmning och mindre inkomst- och produktionsbortfall. Det tjänar alla på. Vid en beräkning ser vi en samhällsekonomisk vinst i form av bland annat ökade skatteintäkter, sa Elin Landell.

Delegationens förslag ska nu beredas av utbildningsdepartementet.

”Vi får inte tappa tempot”

Christer Bergqvist, enhetschef/stf GD, myndigheten för yrkeshögskolan.Myndigheten för yrkeshögskolan tar nu vid utvecklingsarbetet efter valideringsdelegationen i väntan på ett mer permanent system.

Ett tydligt budskap från valideringsdelegationen är att vi inte får tappa tempot och det ska vi inte göra. Varför är vi en lämplig part? Vi har en kompetens, erfarenhet och ett sammanhang där vi kan tillämpa valideringsfrågorna. Vi har även haft uppdrag inom området tidigare, bland annat standard för branschvalidering. Nu har vi samlat frågorna i en ny enhet för arbetslivets kompetensförsörjning, sa Christer Bergqvist, enhetschef/stf GD, myndigheten för yrkeshögskolan.

Arbetsgivarnas perspektiv

På eftermiddagen var det olika seminarier om branschvalidering för att fördjupa och inspirera. Svensk industrivalidering utgår från företagens perspektiv. Bakom organisationen står arbetsgivare inom industrin och branschorganisationer.

Det behövs mer än validering för att få effekt: lärande, struktur med mera. Kompetensförsörjning kan ske på olika sätt: man kan rekrytera någon eller utveckla anställda, sa Johan Nordmark på Svensk industrivalidering.

Ett nationellt stödmaterial för validering inom vård och omsorg som är fritt att använda presenterades av Catarina Lindahl-Petäjää, verksamhetsledare vård- och omsorgscollege Kronoberg.

Brett samarbete bakom konferensen

Konferensen arrangerades av Region Kronoberg tillsammans med Myndigheten för yrkeshögskolan, Skolverket, Nordiskt samarbete för vuxnas lärande, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerådet och Arbetsförmedlingen.

Validering en viktig fråga om vi ska klara kompetensförsörjningen och en central fråga för Kronoberg som har flest jobb per invånare och är länet med högst inpendling efter Stockholm. Validering kommer bara att bli viktigare. Ska vi kunna använda den arbetskraftsreserv vi har behöver vi kunna validera människors kunskaper, sa Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör i Region Kronoberg.

Se presentationerna från valideringskonferensen 

Valideringsdelegationens slutbetänkande

Myndigheten för yrkeshögskolan om konferensen

Se hela programmet här

Relaterade nyheter

Näringslivspolitik = kompetensförsörjning

18 februari 2020

Näringslivspolitik är idag alltmer synonymt med kompetensförsörjning. Det visar Sydsvenska handelskammarens rapport ”Så utvecklas sydöstra Sverige – en studie av näringslivets tillväxt och produktivit...

130 000 kronor att söka för forskningsprojekt

13 februari 2020

FoU Kronoberg välkomnar nu bidragsansökningar för 2020. Fram till den 30 april kan du söka medel för forsknings-, utvecklings- och förbättringsprojekt knutna till socialtjänst samt hälso- och sjukvård...

Nationell valideringskonferens januari 2020

10 februari 2020

Presentation med storförläsningar i plenum Innehåll: Välkomna, Christel Gustafsson, regional utvecklingsdirektör, Region Kronoberg Vikten med validering, Christian Magnusson, Utbildningsdepartementet...

Nytt resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

10 februari 2020

I april öppnar ett resurscentrum som ska ge stöd till yrkesverksamma som jobbar med våld i nära relationer. Fokus kommer att ligga på hedersrelaterat våld och förtryck. Målet är ett förbättrat och lik...