Fler nyheter

19 juni 2019

Vårdval införs inom barn- och ungdomspsykiatrin

Regionfullmäktige i Region Kronoberg beslutade vid onsdagens sammanträde att ett vårdval ska införas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vårdvalet kommer att gälla från 1 januari 2020.

Beslutet innebär att privata vårdgivare får ansöka om att starta verksamhet inom Vårdval BUP. De privata vårdgivarna arbetar på uppdrag av Region Kronoberg. Det är regionstyrelsen som granskar ansökan och beslutar om den privata vårdgivaren ska godkännas. 

Med vårdvalet förväntas tillgängligheten öka genom att kronobergarna får möjlighet att välja mellan fler vårdgivare. 

Genom vårdvalet vill vi korta köerna till BUP och öka kvaliteten för våra barn och unga, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M). 

Gäller för vissa områden

Vårdval BUP kommer att gälla för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård inom följande områden:

  • Neuropsykiatrisk utredning och behandling
  • Allmänpsykiatrisk vård och behandling

Region Kronoberg använder modellen BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) för bedömning av remisser. Om BCFPI visar på en problematik som ingår i vårdvalet så kan familjen välja vilken av de godkända vårdgivarna man vill vända sig till. I Vårdval BUP väljer patienten alltså vårdgivare först när det finns ett behov av specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.

Införs från 1 januari 2020

När Vårdval BUP införs från 1 januari 2020 kommer familjer att kunna välja vilken av de godkända vårdgivarna man vill vända sig till. Vårdgivare som vill ansöka om att starta verksamhet inom Vårdval BUP kan ta kontakt med vårdvalsenheten hos Region Kronoberg redan nu. 

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Marie Jadner

Vårdvalschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 13, 0709-84 49 92

Relaterade nyheter

Försenad diagnos av tonsillcancer

18 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse där en patient först efter 4,5 månad fick en korrekt diagnos på ett av länets sjukhus.

Region Kronoberg utökar driftsbidrag för att satsa på unga entreprenörer

18 juli 2019

Den regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg har beslutat att öka sina årliga driftsbidrag till Ung företagsamhet (UF) till 450 000 kronor per år. Detta för att UF ska ha möjlighet att utöver g...

God krisberedskap i Region Kronoberg under sommaren

17 juli 2019

Under sommarmånaderna trappar många organisationer ned sin aktivitet. Det gäller dock inte krisberedskapen inom Region Kronoberg, där gäller samma rutiner som under resten av året.

Försenad diagnos anmäls enligt Lex Maria

16 juli 2019

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria-anmälan angående en händelse med försenad diagnos av tjocktarmscancer.