Fler nyheter

19 juni 2019

Vårdval införs inom barn- och ungdomspsykiatrin

Regionfullmäktige i Region Kronoberg beslutade vid onsdagens sammanträde att ett vårdval ska införas inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Vårdvalet kommer att gälla från 1 januari 2020.

Beslutet innebär att privata vårdgivare får ansöka om att starta verksamhet inom Vårdval BUP. De privata vårdgivarna arbetar på uppdrag av Region Kronoberg. Det är regionstyrelsen som granskar ansökan och beslutar om den privata vårdgivaren ska godkännas. 

Med vårdvalet förväntas tillgängligheten öka genom att kronobergarna får möjlighet att välja mellan fler vårdgivare. 

Genom vårdvalet vill vi korta köerna till BUP och öka kvaliteten för våra barn och unga, säger regionstyrelsens ordförande Mikael Johansson (M). 

Gäller för vissa områden

Vårdval BUP kommer att gälla för specialiserad barn- och ungdomspsykiatri i öppenvård inom följande områden:

  • Neuropsykiatrisk utredning och behandling
  • Allmänpsykiatrisk vård och behandling

Region Kronoberg använder modellen BCFPI (Brief Child and Family Phone Interview) för bedömning av remisser. Om BCFPI visar på en problematik som ingår i vårdvalet så kan familjen välja vilken av de godkända vårdgivarna man vill vända sig till. I Vårdval BUP väljer patienten alltså vårdgivare först när det finns ett behov av specialiserad vård och valet gäller bara för den aktuella sjukdomsperioden.

Införs från 1 januari 2020

När Vårdval BUP införs från 1 januari 2020 kommer familjer att kunna välja vilken av de godkända vårdgivarna man vill vända sig till. Vårdgivare som vill ansöka om att starta verksamhet inom Vårdval BUP kan ta kontakt med vårdvalsenheten hos Region Kronoberg redan nu. 

Kontakt

Mikael Johansson (M)

Mikael Johansson (M)

Regionstyrelsens ordförande

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0767-20 79 96

Marie Jadner

Vårdvalschef

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 75 13, 0709-84 49 92

Relaterade nyheter

Första kartläggningen av vårdbehovet är klar

21 november 2019

Nytt akutsjukhus i Växjö – utveckling av vården och staden Det första steget i analysen av nuvarande och framtida vårdbehov är klart. Bilden är entydig, behovet av öppenvård ökar medan behovet av held...

Kortare väntetider till röntgen

21 november 2019

Under hösten har röntgenkliniken i Region Kronoberg minskat väntetiderna till alla sina undersökningar. Det innebär att patienter snabbare får komma till undersökning och i förlängningen att man snabb...

Prover kan kontrolleras 25 gånger snabbare enligt ny metod

19 november 2019

Annika Petersson och Kim Ekblom vid Region Kronoberg har infört en ny metod som minskar tiden för kvalitetskontroller av blodgivarplasma från dagens omkring 25 minuter till 60 sekunder.

Kroniskt sjuka viktig grupp i årets influensavaccination

18 november 2019

Region Kronoberg fortsätter att erbjuda alla invånare som fyllt 65 år gratis vaccination mot säsongsinfluensan. I år läggs dessutom lite extra fokus på yngre personer som har nedsatt immunförsvar elle...