Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 maj 2019

Vårforum om nya Business region Kronoberg

Den 22 maj 2019 träffades förtroendevalda och tjänstepersoner från offentliga myndigheter och bolag, näringslivsorganisationer och andra aktörer som ville lära sig mer om nya Business region Kronoberg.

Vårforum är ett årligt möte med fokus på den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 och dess målområden. Den här gången var fokus på att Business region Kronoberg som nu ska bildas. Ett gott samarbete mellan näringslivscheferna i Kronobergs kommuner ska formaliseras till en regional näringslivsfunktion med en utarbetad arbetsstruktur.

Näringslivscheferna tar nu nästa steg i sin samarbetsprocess. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för företagande, främja tillväxten och medverka till att skapa ett attraktivt Kronoberg, sa Karin Palmér,samordnare för näringsliv i Region Kronoberg.

Tjänster och högteknologi draglok i Kronoberg

Med på dagen var också Pernilla Johansson,chefsekonom Sydsvenska Handelskammaren. Pernilla Johansson pratade om hur näringslivets tillväxt korsar samhällets administrativa gränser och vad det betyder för den regionala näringslivspolitiken.

Näringspolitiken behöver fokusera på både sysselsättning och produktivitet, den behöver formuleras över kommungränser och ibland även regiongränser. Storlek spelar roll för tillväxten. Därför behöver man arbeta med arbetsmarknadsförstoring genom att exempelvis se över restider, infrastruktur och koppla ihop Science Parks.

I Kronoberg finns en branschstruktur som ger produktivitet och sysselsättning.

Tjänstebranschen är draglok i Kronobergs tillväxt tillsammans med högteknologisk tillverkning, som till exempel NIBE. Kronoberg har gjort omvandlingen mot tjänster och kunskapsintensiva tjänster som är viktiga för produktivitet och tillväxt.

Robin Rikardsson, analytiker på Region Kronoberg, visade bilder om tillväxten och en analys av utvecklingsmöjligheterna i Kronoberg.

Sen den förra finanskrisen har Kronoberg legat i topp i Sverige när det gäller tillväxt. Men produktivitet, befolkningstillväxt och sysselsättning behöver hänga ihop för att det ska bli balans.

Se presentationerna från dagen här, 2,5 MB, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

EU-miljoner till arbete för etablering

10 oktober 2019

Strukturfondspartnerskapet för Småland och Öarna ger drygt 18 miljoner kronor från Europeiska socialfonden, ESF, till Växjö kommuns projekt kring etablering.

7,7 miljoner till projekt för regional utveckling

10 oktober 2019

Regionala utvecklingsnämnden ger utvecklingsmedel till ledarskap, klimatsmarta resor inom besöksnäringen och två projekt inom skog och trä.

Region Kronoberg arrangerar Yrkes-SM 2022

1 oktober 2019

Nu är det klart: Region Kronoberg får vara värd för Yrkes-SM i Växjö 2022.

Regionfullmäktige den 25 septemberapril

25 september 2019

Region Kronoberg direktsänder varje regionfullmäktige i TV och radio. Dagen efter direktsändningen kan du se en repris av mötet.