Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

23 maj 2019

Vårforum om nya Business region Kronoberg

Den 22 maj 2019 träffades förtroendevalda och tjänstepersoner från offentliga myndigheter och bolag, näringslivsorganisationer och andra aktörer som ville lära sig mer om nya Business region Kronoberg.

Vårforum är ett årligt möte med fokus på den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg 2025 och dess målområden. Den här gången var fokus på att Business region Kronoberg som nu ska bildas. Ett gott samarbete mellan näringslivscheferna i Kronobergs kommuner ska formaliseras till en regional näringslivsfunktion med en utarbetad arbetsstruktur.

Näringslivscheferna tar nu nästa steg i sin samarbetsprocess. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för företagande, främja tillväxten och medverka till att skapa ett attraktivt Kronoberg, sa Karin Palmér,samordnare för näringsliv i Region Kronoberg.

Tjänster och högteknologi draglok i Kronoberg

Med på dagen var också Pernilla Johansson,chefsekonom Sydsvenska Handelskammaren. Pernilla Johansson pratade om hur näringslivets tillväxt korsar samhällets administrativa gränser och vad det betyder för den regionala näringslivspolitiken.

Näringspolitiken behöver fokusera på både sysselsättning och produktivitet, den behöver formuleras över kommungränser och ibland även regiongränser. Storlek spelar roll för tillväxten. Därför behöver man arbeta med arbetsmarknadsförstoring genom att exempelvis se över restider, infrastruktur och koppla ihop Science Parks.

I Kronoberg finns en branschstruktur som ger produktivitet och sysselsättning.

Tjänstebranschen är draglok i Kronobergs tillväxt tillsammans med högteknologisk tillverkning, som till exempel NIBE. Kronoberg har gjort omvandlingen mot tjänster och kunskapsintensiva tjänster som är viktiga för produktivitet och tillväxt.

Robin Rikardsson, analytiker på Region Kronoberg, visade bilder om tillväxten och en analys av utvecklingsmöjligheterna i Kronoberg.

Sen den förra finanskrisen har Kronoberg legat i topp i Sverige när det gäller tillväxt. Men produktivitet, befolkningstillväxt och sysselsättning behöver hänga ihop för att det ska bli balans.

Se presentationerna från dagen här, 2,5 MB, öppnas i nytt fönster

Relaterade nyheter

Anställda lättar på gasen och sparar både pengar och utsläpp

21 augusti 2019

Närmare 100 personer på kommunala arbetsplatser runt om i Kronobergs län har under året gått utbildning i sparsam körning. Nu fortsätter projektet Res Grönt i Gröna Kronoberg sina utbildningsinsatser.

Rekordmånga besökare på regionalt Scensommar

15 augusti 2019

Åtta veckor med Scensommar avslutades igår kväll i Linnéparken med Molly Sandén och en rekordpublik på runt 13 000. I och med sommarens sista konsert visar siffrorna att det totala antalet besökare på...

Medarbetare i Region Kronoberg får testa klimatsmartare resor

29 juli 2019

38 procent av Region Kronobergs medarbetare tar bilen till jobbet – en låg siffra jämfört med många andra arbetsplatser i Kronoberg. Under 2019 och 2020 kommer medarbetare som tar bilen till jobbet at...

Turismen ökar i Kronobergs län

23 juli 2019

Kronoberg är den region i Sverige som har störst andel utländska besökare. Under 2018 hade länet över en miljon turistnätter – en siffra som har ökat de senaste åren. Dessutom har turismnäringen i lä...