Fler nyheter

1 augusti 2017

Växjö viktigt nav i kampen mot resistenta bakterier

Utvecklingen av antibiotikaresistens ser inte ut att plana ut, snarare tvärtom, de motståndskraftiga bakterierna ökar istället. På mikrobiologen i Växjö styrs världens ledande system för antbiotikaresistensbestämning och hit vänder man sig från hela världen för att få råd och hjälp i kampen mot de resistenta bakterierna.

Laboratoriet är både nationellt och internationellt referenslaboratorium för resistensbestämning av bakterier och leder utvecklingen av EUCAST-metoden för resistensbestämning, berättar Gunnar Kahlmeter, överläkare på klinisk mikrobiologi i Växjö.

Redan 2001 fick Gunnar, som också är professor i mikrobiologi, uppdraget att ta fram ett enhetligt och standardiserat sätt att mäta antibiotikaresistens. Tidigare fanns det sju olika system runt om i världen som alla gav sju olika resultat på när en bakterie anses resistent. Uppdraget ansågs omöjligt men Gunnar lyckades och idag finns en etablerad metod. Detta är upprinnelsen till varför just laboratoriet i Växjö är ett internationellt referenslaboratorie.

På laboratoriet här finns en hög kompetens inom området och man jobbar mycket med kvalitetssäkring och att utveckla nya metoder. Laboratoriet erbjuder även service till i princip hela världen. Hit kan man vända sig för att få hjälp med att avgöra om en bakterie verkligen är resistent och om det finns något antibiotika som skulle kunna bita.

I uppdraget som referenslaboratorium ingår det också att sprida kunskap och det gör Gunnar och övriga medarbetarna genom att utbilda och föreläsa. Det kommer även hälso- och sjukvårdspersonal från hela världen till Växjö för att lära och arbeta med olika projekt.

Dyster framtid när bakterierna vinner mark

Trots det gedigna arbete som görs här i Växjö ser framtiden inte särskilt ljus ut. Antibiotikaresistensen ökar världen över, både i stort och i smått och Gunnar menar att det finns många olika anledningar till varför den är svår att stoppa.

Dels handlar det om att läkemedelsindustrin inte anser att det är tillräckligt lönsamt att satsa på att ta fram nya antibiotika. Ett skäl till detta är den osäkra utveckling ett sådant medel skulle gå till mötes. För det andra skulle den medicinska professionen omedelbart vilja införa restriktioner för användningen av det nya medlet och det missgynnar förstås försäljning.  Vi har inga rutiner för hur vi skulle hantera ett nytt antibiotika!

Men den viktigaste åtgärden för att komma till rätta med problemen är att förse hela jordens befolkning med rent och friskt vatten, näringsrik kost och fungerande avloppssystem.

Detta skulle drastiskt minska behovet av antibiotika, men det är ju tyvärr en väldig kostsam lösning…

Men i stunden kan ändå Gunnar glädjas åt att klinisk mikrobiologi i Växjö just utnämnts av Folkhälsomyndigheten till nationellt referenslaboratorium för antibiotika resistens.

Tidigare hanterade Folkhälsomyndigheten detta själva men har nu lagt ut arbetet och tack vare vårt gedigna och strukturerade arbete sedan många år tillbaka, fick vi även detta uppdrag.

Kontakt

Gunnar Kahlmeter

Överläkare på klinisk mikrobiologi i Växjö

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 74 60, 0709-84 46 85

Relaterade nyheter

Jobben finns – men inte rätt kompetens

21 augusti 2017

Det finns en matchningsproblematik i Kronobergs län: människor söker arbete men de har inte den kompetens som efterfrågas av arbetsgivarna. Matchningen är sämst inom hälso- sjukvård och sociala yrken,...

Patienterna vill ha webbtidbok

16 augusti 2017

Nu har också folktandvården och ungdomsmottagningarna webbtidbok. Det innebär att mottagningarna lägger ut tider på nätet och där kan patienterna själva boka genom att logga in på 1177.se.

Hög kvalitet hos rehabiliteringskliniken

8 augusti 2017

Rehabiliteringskliniken i Region Kronoberg erhöll för andra gången tre års ackreditering av CARF, en internationell organisation för granskning av kvalitet, resultat och kostnadseffektivitet av vårde...

Region Kronobergs plan för en säker förlossningsvård under sommarperioden

20 juli 2017

Läget i förlossningsvården är ansträngd under sommaren och därför har Region Kronoberg planerat flera åtgärder för att blivande föräldrar ska få en trygg och säker förlossning.