Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 juni 2018

Vi gör Kronoberg grönare

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffekt av vårt sätt att leva. Vi måste förändra i grunden hur vi använder våra gemensamma resurser om framtida generationer ska få möjlighet att leva gott såsom vi gör. Regionpolitikerna i Kronoberg tar klimatfrågan på största allvar och har satt som mål att vi ska minska våra klimatutsläpp mest i landet. Vi gör en hel del idag för att göra Kronoberg grönare, men kommer att behöva göra betydligt mer om vi ska nå detta mål.

Vi arbetar för regional tillväxt, men inte vilken tillväxt som helst. Den ska leda till en utveckling som är hållbar över tid, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. För att nå detta krävs dels en integrering av hållbarhetsdimensionerna i allt arbete men även särskilda insatser. Ett bra exempel på en insats där vi har integrerat hållbarhetsdimensionen är MAT. I september är det dags igen. De flesta har väl upptäckt mattältet på stortorget, men en viktig del av MAT är också seminarierna som vi håller i konserthuset. Det övergripande temat för dem är hållbar mat. Genom kunskap om hur vi kan äta för hälsan och miljön hoppas vi att MAT ska leda till mer medvetna kostval och därmed också mindre miljöpåverkan. I vår egen verksamhet satsar vi på ekologiska livsmedel. Där ligger vi längst fram i Sverige.

Ett exempel på en särskild insats som regionala utvecklingsnämnden just beslutat om handlar om Cirkulär ekonomi. Projektet syftar till att få fler företag att använda mer hållbara produktions- och affärsmodeller. På så sätt minskas behovet av ändliga resurser till förmån för förnybara. Samtidigt som vi minskar farliga utsläpp i miljön.

En annan insats som är i full gång, hållbar mobilitet, syftar till resande med mindre utsläpp. Här arbetar vi tillsammans med större arbetsgivare i regionen för att gemensamt minska klimatpåverkan från våra resor. Ingången är att alla kan göra något. Att byta någon bilresa mot buss, cykel eller samåkning.  I tisdags hade vi en inspirationsdag inom detta projekt. Även inom hållbara transporter försöker vi leva som vi lär. Inom Länstrafiken i Kronoberg har vi högst andel förnybara drivmedel av länstrafikbolagen i Sverige, vilket vi förstås är stolta över.

Genom stora och små steg strävar vi efter att göra Kronoberg grönare. Alla som vill vara med i det arbetet välkomnas.

Relaterade nyheter

Regional utvecklingsnämnd om riksvägar, validering och automatisering

17 oktober 2018

Dagens regionala utvecklingsnämnd hade fokus på kompetensförsörjningen – en gemensam utmaning för flera av samhällets aktörer. Nämnden fattade även beslut om satsningar på riksvägar och ett projekt om...

"Tillväxtposition på topp trots strukturella utmaningar"

17 oktober 2018

Kronoberg är ett produktionslän med en stark entreprenörsanda. Här finns en blandning av små företag och stora världsledande företag som exempelvis Ikea, Nibe, Södra och Fortnox. Bakom Sveriges högsta...

Stort projekt för kompetensutveckling i vård och omsorg till Kronoberg

9 oktober 2018

Strukturfondspartnerskapet har beslutat att stödja projektet ”Framtid vård & omsorg” med ca 12 miljoner kronor under tre år från Europeiska socialfonden (ESF). Projektet ägs av Region Kronoberg och sk...

Internationell konferens om glas planeras till Småland 2020

8 oktober 2018

I maj 2020 planeras en tredagars konferens om glas med över tusen delegater från hela världen till Glasriket. Det är den internationella sammanslutningen Glass Art Society (GAS) som planerar att förlä...