Fler nyheter
Bilden saknar en alternativtext.

5 juni 2018

Vi gör Kronoberg grönare

Vi är inne i Antropocen. Den tidsålder där vi människor är den största systempåverkande faktorn på klotet. En skrämmande tanke eftersom den påverkan inte är riktad eller önskad, utan snarare en bieffekt av vårt sätt att leva. Vi måste förändra i grunden hur vi använder våra gemensamma resurser om framtida generationer ska få möjlighet att leva gott såsom vi gör. Regionpolitikerna i Kronoberg tar klimatfrågan på största allvar och har satt som mål att vi ska minska våra klimatutsläpp mest i landet. Vi gör en hel del idag för att göra Kronoberg grönare, men kommer att behöva göra betydligt mer om vi ska nå detta mål.

Vi arbetar för regional tillväxt, men inte vilken tillväxt som helst. Den ska leda till en utveckling som är hållbar över tid, ekonomiskt, socialt och ekologiskt. För att nå detta krävs dels en integrering av hållbarhetsdimensionerna i allt arbete men även särskilda insatser. Ett bra exempel på en insats där vi har integrerat hållbarhetsdimensionen är MAT. I september är det dags igen. De flesta har väl upptäckt mattältet på stortorget, men en viktig del av MAT är också seminarierna som vi håller i konserthuset. Det övergripande temat för dem är hållbar mat. Genom kunskap om hur vi kan äta för hälsan och miljön hoppas vi att MAT ska leda till mer medvetna kostval och därmed också mindre miljöpåverkan. I vår egen verksamhet satsar vi på ekologiska livsmedel. Där ligger vi längst fram i Sverige.

Ett exempel på en särskild insats som regionala utvecklingsnämnden just beslutat om handlar om Cirkulär ekonomi. Projektet syftar till att få fler företag att använda mer hållbara produktions- och affärsmodeller. På så sätt minskas behovet av ändliga resurser till förmån för förnybara. Samtidigt som vi minskar farliga utsläpp i miljön.

En annan insats som är i full gång, hållbar mobilitet, syftar till resande med mindre utsläpp. Här arbetar vi tillsammans med större arbetsgivare i regionen för att gemensamt minska klimatpåverkan från våra resor. Ingången är att alla kan göra något. Att byta någon bilresa mot buss, cykel eller samåkning.  I tisdags hade vi en inspirationsdag inom detta projekt. Även inom hållbara transporter försöker vi leva som vi lär. Inom Länstrafiken i Kronoberg har vi högst andel förnybara drivmedel av länstrafikbolagen i Sverige, vilket vi förstås är stolta över.

Genom stora och små steg strävar vi efter att göra Kronoberg grönare. Alla som vill vara med i det arbetet välkomnas.

Relaterade nyheter

Region Kronoberg släpper musikvideo

17 augusti 2018

Sommaren är förenad med fest och festivaler där det kan finnas en ökad risk för sexuella övergrepp och trakasserier. Den 22 juni på midsommarafton i år släppte därför folkhälsa och social utveckling i...

Historisk befolkningsökning i Kronoberg

25 juli 2018

Befolkningen i Kronoberg fortsätter att öka i en historiskt sett hög takt. De senaste fem åren har länet haft en högre befolkningstillväxt än riket och befolkningen har ökat i alla länets kommuner. Un...

Region Kronoberg stöttar små företag inom naturturism

21 juni 2018

Region Kronoberg har möjlighet att ge små företag inom naturturism ekonomiskt stöd. Stödet riktar sig till företag som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder.

Region Kronoberg får 4 miljoner för att främja cirkulär ekonomi

15 juni 2018

Region Kronoberg har beviljats drygt 4 miljoner kronor av EU för att främja cirkulär ekonomi som innovativt verktyg för verksamhetsutveckling och regional utveckling.