Fler nyheter

5 september 2017

Vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg har nått målet och är nu oberoende av hyrpersonal

Den första september intensifierade Region Kronoberg arbetet för att kunna erbjuda en vård som är oberoende av hyrpersonal. Inom vuxenpsykiatrin har arbetet redan kommit långt och idag kan man glädjande nog säga att man är hyroberoende.

Kliniken har under flera års tid målmedvetet arbetat för att bli oberoende av hyrpersonal. Man har bland annat arbetet med att rekrytera ST- och AT-läkare, och sett över hur man använder sin överläkarresurs på bästa sätt. De har också gått igenom alla rutiner, tagit bort onödigt dubbelarbete och effektiviserat sina processer.

Kontinuitet och ökad kvalitet

– Nu är alla medarbetare anställda hos oss, de ingår i ett sammanhang och kan driva vårdutveckling. För våra patienter innebär det en bättre kontinuitet och mycket bättre möjlighet att få träffa samma personal, berättar Sandor Eriksson, verksamhetschef på vuxenpsykiatrin. 

Arbetet har varit tufft och har tidvis inneburit en högre arbetsbelastning för personalen.

– Men vi har haft ett tydligt mål och alla har varit överens om att det har varit värt det, våra medarbetare har tagit ett stort ansvar och tillsammans har vi lyckats.

Även om målet nu är nått tar inte arbetet slut här.

– Det här är ett kontinuerligt arbete som vi måste hålla i, vi vill fortsätta att utveckla vår arbetsmiljö och få folk att vilja stanna kvar hos oss, förklarar Sandor.

För mer information

Stefan Ahlrik

Pressekreterare

Strategisk mediekommunikation och kriskommunikation. Stefan arbetar med attguida journalister till rätt person för att de i möjligaste mån ska få svar på sina frågor. I hans uppdrag ingår ävenstrategi...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 70, 0709-84 44 22

Relaterade nyheter

Att skapa ett hållbart och aktivt liv med diabetes

22 september 2017

Hur kan patienter på bästa sätt lära sig leva med diabetes och göra det till en del av sin vardag? Det har Karin Johansson, samordnare för hälso- och sjukvårdsutveckling i Region Kronoberg forskat i....

Gratis resa för skolelever bidrar till fullbokad utställning i Huseby

20 september 2017

Tillsammans med Tekniska museet och Huseby Bruk har projektet Mot nya höjder satt upp utställningen "Teknik – då, nu och imorgon". En utställning där vi får följa teknikens utveckling från dåtidens Hu...

Reoperation efter operation på magsäcken

15 september 2017

Region Kronoberg har gjort en Lex Maria anmälan angående en händelse där en patient efter en operation, fick genomgå ytterligare operation, en reoperation.

Region Kronoberg går vidare med heltid som norm

12 september 2017

Idag beslutade regionstyrelsen att heltid ska vara grundprincipen för alla nya tillsvidareanställningar i Region Kronoberg. Avsteg från grundprincipen ska endast kunna ske på den sökandes initiativ. A...