Fler nyheter

5 september 2017

Vuxenpsykiatrin i Region Kronoberg har nått målet och är nu oberoende av hyrpersonal

Den första september intensifierade Region Kronoberg arbetet för att kunna erbjuda en vård som är oberoende av hyrpersonal. Inom vuxenpsykiatrin har arbetet redan kommit långt och idag kan man glädjande nog säga att man är hyroberoende.

Kliniken har under flera års tid målmedvetet arbetat för att bli oberoende av hyrpersonal. Man har bland annat arbetet med att rekrytera ST- och AT-läkare, och sett över hur man använder sin överläkarresurs på bästa sätt. De har också gått igenom alla rutiner, tagit bort onödigt dubbelarbete och effektiviserat sina processer.

Kontinuitet och ökad kvalitet

– Nu är alla medarbetare anställda hos oss, de ingår i ett sammanhang och kan driva vårdutveckling. För våra patienter innebär det en bättre kontinuitet och mycket bättre möjlighet att få träffa samma personal, berättar Sandor Eriksson, verksamhetschef på vuxenpsykiatrin. 

Arbetet har varit tufft och har tidvis inneburit en högre arbetsbelastning för personalen.

– Men vi har haft ett tydligt mål och alla har varit överens om att det har varit värt det, våra medarbetare har tagit ett stort ansvar och tillsammans har vi lyckats.

Även om målet nu är nått tar inte arbetet slut här.

– Det här är ett kontinuerligt arbete som vi måste hålla i, vi vill fortsätta att utveckla vår arbetsmiljö och få folk att vilja stanna kvar hos oss, förklarar Sandor.

För mer information

Stefan Silvander Ahlrik

Pressekreterare

Strategisk mediekommunikation och kriskommunikation. Stefan arbetar med att guida journalister till rätt person för att de i möjligaste mån ska få svar på sina frågor. I hans uppdrag ingår ävenstrateg...

  • E-post: Det här är en e-postadress
  • Telefon: 0470-58 96 70, 0709-84 44 22

Relaterade nyheter

Rapport visar: Det går bra för Kronoberg

18 januari 2018

Kronoberg har bra tillväxt och låg arbetslöshet – det visar den insatsrapport som Region Kronoberg tagit fram för 2017. Men en stor utmaning är fortfarande att få in de nyanlända på arbetsmarknaden. R...

Region Kronoberg kan stödja småföretag med 6 miljoner

16 januari 2018

I december beslutade Tillväxtverket om checkar för digitalisering och internationalisering för 2018: 3 miljoner för respektive stödtyp. Affärsutvecklingscheckar är Region Kronobergs stöd till små före...

Succé i repris: 2 200 åttondeklassare anmälda till upplevelseverkstad om vård och omsorg

11 januari 2018

I vecka 3 och 4 kommer i stort sett alla åttondeklassare i Kronoberg att delta i en upplevelseverkstad på sjukhusen i Växjö och Ljungby. Satsningen är möjlig tack vare ett nära samarbete mellan Region...

Kronobergspanelen, en medborgarpanel med möjlighet att påverka

9 januari 2018

I dagarna skickas närmare 1000 brev ut till slumpvis utvalda kronobergare, brev med en exklusiv inbjudan att vara med i Region Kronobergs webbpanel.