Fler nyheter

24 januari 2020

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det fortsatta arbetet.

Så här i projektets tidiga skede känns det viktig att samlas för att dela tankar och förväntningar. Vi kommer fortsätta dialogen i olika konstellationer både internt och tillsammans med invånare framöver för att nå ett så bra slutresultat som möjligt, säger Ulla Wigberth Tholén, projektledare för vårdens innehåll på det nya sjukhuset.

Ett tillfälle att tänka nytt och utveckla verksamheten, förbättra logistik och flöden samt att skapa attraktiva miljöer är några av de möjligheter som lyftes under dagen. Det finns också förväntningar på smart teknik, att sjukhuset ska vara flexibelt och hållbart, att det anpassas både för patienters och medarbetares behov och att byggnaden ger goda förutsättningar för verksamhetsöverskridande samarbete.

När man bygger ett nytt sjukhus handlar det såklart mycket om ytor, flöden, utrustning och annat praktiskt som behövs för att kunna bedriva verksamhet. Men det jag framförallt tar med mig ifrån denna dag är de mjuka värden som ger upplevelsen och som också är oerhört viktiga för läkandet och trivseln, berättar Ulla Wigberth Tholén.

Utgångspunkt för nya sjukhuset

Just nu pågår det en fördjupad analys av vårdbehovet idag och i framtiden. Dessa fakta, tillsammans med inriktningen att stärka den nära vården – det vill säga att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö, blir en viktig förutsättning som påverkar utformningen av det nya sjukhuset.

- Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i en omställning för att kunna möta framtiden. Att bygga ett nytt sjukhus innebär stora möjligheter att göra anpassningar till det vi vet om framtiden, men det ställer också krav på oss att vi taktar ihop allt på ett bra sätt, säger sjukhuschef Maria Wiltz.

Nytt akutsjukhus Växjö

Relaterade nyheter

Jättebra Kronoberg men vi behöver bli fler!

5 juni 2020

Sedan Region Kronoberg anslöt sig till tjänsten Sms-livräddare den första juni har 300 nya frivilliga livräddare anslutit sig via appen. Redan de två första dagarna skickades tre larm om misstänkt hjä...

Kartläggning av antikroppar hos blodgivare

4 juni 2020

För att ta reda på hur utbredd coronasmittan är i Kronobergs län så ska antikroppstester tas på blodgivare från och med måndag.

Digitala kallelser på gång i regionen

27 maj 2020

Nu testar Region Kronoberg digitala kallelser. Patienten kan hämta sin kallelse i en digital brevlåda till mobil eller dator. Det är snabbare, säkrare och bättre för miljön.

Frivilliga är med och räddar liv

25 maj 2020

Region Kronoberg ansluter sig nu till tjänsten Sms-livräddare som är ett system för att larma frivilliga livräddare till ett misstänkt hjärtstopp.