Fler nyheter

24 januari 2020

Workshop med sjukhuschefer om Växjös nya sjukhus

Den 16 januari samlades chefer i sjukhusvården och en del stödfunktioner för att prata framtidens sjukhusvård och det nya sjukhuset. Dagen gav flera insikter och perspektiv som är värdefulla i det fortsatta arbetet.

Så här i projektets tidiga skede känns det viktig att samlas för att dela tankar och förväntningar. Vi kommer fortsätta dialogen i olika konstellationer både internt och tillsammans med invånare framöver för att nå ett så bra slutresultat som möjligt, säger Ulla Wigberth Tholén, projektledare för vårdens innehåll på det nya sjukhuset.

Ett tillfälle att tänka nytt och utveckla verksamheten, förbättra logistik och flöden samt att skapa attraktiva miljöer är några av de möjligheter som lyftes under dagen. Det finns också förväntningar på smart teknik, att sjukhuset ska vara flexibelt och hållbart, att det anpassas både för patienters och medarbetares behov och att byggnaden ger goda förutsättningar för verksamhetsöverskridande samarbete.

När man bygger ett nytt sjukhus handlar det såklart mycket om ytor, flöden, utrustning och annat praktiskt som behövs för att kunna bedriva verksamhet. Men det jag framförallt tar med mig ifrån denna dag är de mjuka värden som ger upplevelsen och som också är oerhört viktiga för läkandet och trivseln, berättar Ulla Wigberth Tholén.

Utgångspunkt för nya sjukhuset

Just nu pågår det en fördjupad analys av vårdbehovet idag och i framtiden. Dessa fakta, tillsammans med inriktningen att stärka den nära vården – det vill säga att mer sjukvård ska erbjudas utanför sjukhusen till exempel på vårdcentraler och i hemmiljö, blir en viktig förutsättning som påverkar utformningen av det nya sjukhuset.

- Svensk hälso- och sjukvård befinner sig i en omställning för att kunna möta framtiden. Att bygga ett nytt sjukhus innebär stora möjligheter att göra anpassningar till det vi vet om framtiden, men det ställer också krav på oss att vi taktar ihop allt på ett bra sätt, säger sjukhuschef Maria Wiltz.

Nytt akutsjukhus Växjö

Relaterade nyheter

Ljungby har Sveriges mest patientsäkra operationsvård

20 februari 2020

Lasarettet i Ljungby blev klar etta i det kvalitetsindex för sjukhus med akutkirurgi 2019 som tagits fram av Svenskt Perioperativt Register. Indexet består av nio olika delar som på olika sätt speglar...

Distriktsläkare har installerats som professor

19 februari 2020

Hans Thulesius, distriktsläkare på vårdcentralen Skärvet i Växjö, har installerats som professor i allmänmedicin vid Linnéuniversitetet.

Glädje över ett samlat hjärta

17 februari 2020

Den 14 februari, på alla hjärtans dag, invigdes nya hjärtmottagningen på Centrallasarettet Växjö. Verksamhetschef Thomas Aronsson hälsade välkommen. Han berättade om den dröm som länge funnits om en s...

Nytt akutsjukhus Växjö – nuläget

14 februari 2020

Projektkontoret är igång, även om alla delar i projektorganisationen inte är bemannade fullt ut. Mycket handlar i nuläget om att strukturera och planera det fortsatta arbetet.